Cách xóa video trên YouTube của người khác

Thay thế hoặc xóa video

Bạn có thể xóa bất kỳ video nào mà bạn đã tải lên kênh YouTube của mình. Bạn không thể thay thế video vì mọi video mới tải lên YouTube đều có URL mới. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi video hiện có.

Xóa video của chính bạn

Bạn có thể xóa bất kỳ video nào mà bạn đã tải lên khỏi Tài khoản Google của mình. Nếu bạn xóa một video, thì video đó sẽ bị xóa vĩnh viễn và bạn không thể khôi phục video đó qua YouTube. Nếu muốn xem video đó trong tương lai, hãy đảm bảo rằng bạn đã lưu một bản sao của video đó.

  1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
  2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Nội dung.
  3. Di chuột lên trên video bạn muốn xóa và chọn biểu tượng Thêm

Xóa vĩnh viễn

.

  1. Chọn hộp để xác nhận rằng bạn sẽ xóa vĩnh viễn video.
  2. Chọn XÓA VĨNH VIỄN.

Khi bạn chọn xóa một video khỏi kênh YouTube của mình, chúng tôi sẽ ngay lập tức bắt đầu thực hiện quy trình xóa và mọi người sẽ không thể tìm kiếm video đó trên YouTube nữa. Dữ liệu liên quan đến video đó như Thời gian xem vẫn sẽ là một phần trong các báo cáo tổng hợp nhưng sẽ không được quy cho video đã xóa này. Tìm hiểu cách xóa hàng loạt video.

Thay thế video

Bạn không thể thay thế video vì mọi video mới bạn tải lên YouTubeđều có URL mới.Nhưng thay vào đó, bạn có thể chỉnh sửa video hiện có:

  • Cắt bỏ nội dung trong video: Trên máy tính, bạn có thể cắt bỏ phần đầu, phần giữa hoặc phần cuối video.
  • Thêm thẻ cho video: Bạn có thể sử dụng thẻ để thêm các thành phần mới cho video. Thẻ có thể hiển thị các tiêu đề video khác,những trang web cụ thể, v.v.
  • Chỉnh sửatiêu đề và thông tin mô tả của video:Bạn có thể sắp xếp và chỉnh sửa tiêu đề, danh mục, thông tin mô tả và các tùy chọn cài đặt quyền riêng tư củavideocủa bạn.   Để báo cáo hành vi lạm dụng, quấy rối, nội dung không phù hợp hoặc gửi đơn khiếu nại về quyền riêng tư, hãy truy cập vào Trung tâm an toàn. Nếu bạn có mối lo ngại về bản quyền, hãy truy cập vào Trung tâm bản quyền.                 Máy tính AndroidiPhone và iPad   Thêm