Chế độ hết thời gian cho YouTube là gì

Giới hạn đối với việc phát trực tiếp

Đểphát trực tiếp trên thiết bị di động, kênh của bạn cần có ít nhất 1.000 người đăng ký.

Lưu ý rằng ngưỡng này không áp dụng cho các công cụ phát trực tiếp khác. Những người sáng tạo có ít hơn 1.000 người đăng ký vẫn có thể phát trực tiếp quamáy tínhvà webcam.

Hệ thống sẽ tự động tắt tính năng phát trực tiếp của kênh vì bất kỳ lý do nào trong số sau đây:

  • Kênh của bạn bị cảnh cáo do vi phạm Nguyên tắc cộng đồng.
  • Sự kiện phát trực tiếp hoặc sự kiện phát trực tiếp được lưu trữ của bạn bị chặn trên toàn cầu.
  • Sự kiện phát trực tiếp hoặc sự kiện phát trực tiếp được lưu trữ của bạn đã nhận một yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền.
  • Sự kiện trực tiếp của bạn trùng khớp với một chương trình phát sóng trực tiếp có bản quyền khác.
  • Bạn đã đạt đến giới hạn hằng ngày cho việc tạo sự kiện trực tiếp. Bạn có thể thử lại sau 24 giờ.

Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể tắt chức năng phát trực tiếp trên những kênh có số lượng lớn videobị tắtcác tính năng. Bạn có thể kiểm tra tại đây để biết kênh của mình có bị nhận cảnh cáo nào hay không, cũng như để biết hiện bạn có quyền sử dụng tính năng phát trực tiếp hay không.

Nếu có tài khoản bị hạn chế phát trực tiếp thì bạn không được phép sử dụng một kênh khác để phát trực tiếp trên YouTube. Quy định hạn chế này sẽ kéo dài cho đến khi hết hiệu lực trên tài khoản của bạn. Việc vi phạm quy định này bị xem là hành vi lách luật theo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi và có thể khiến tài khoản của bạn bị chấm dứt. Nếu bạn cho thấy rằng bạn sẽ phát trực tiếp nội dung nào đó vi phạm Nguyên tắc cộng đồng, thì chúng tôi có thể giới hạn độ tuổi người xem, xóa sự kiện trực tiếp đó hoặc loại bỏ khả năng phát trực tiếp của kênh.Chúng tôi cũng sẽ xóa những sự kiện trực tiếp có cảnh người cầm súng, sử dụng hoặc vận chuyển súng.

Quy định hạn chế đối với nội dung "Dành cho trẻ em"

Nếu bạn đặt đối tượng người xem của kênh hoặc sự kiện trực tiếp là dành cho trẻ em, thì chúng tôi sẽ tắt hoặc hạn chế một số tính năng. Dưới đây chỉ là một vài ví dụ. Hãy xem danh sách đầy đủ về các tính năng tại đây.

Tính năng bị tắt

  • Trò chuyện trực tiếp: Trò chuyện trực tiếp cùng với tính năng phát lại cuộc trò chuyện và Super Chat.
  • Bình luận: Bình luận trên các bản lưu trữ sự kiện trực tiếp và các sự kiện trực tiếp sắp diễn ra.
  • Thông báo nhắc nhở: Thông báo nhắc nhở về các sự kiện trực tiếp sắp diễn ra.

Tính năng bị hạn chế

  • Video khoảnh khắc nổi bật: Các video khoảnh khắc nổi bật được tạo từ video gốc có nội dung dành cho trẻ em sẽ đều sẽ nhận các quy định hạn chế như video gốc.
  • Quảng cáo: Chúng tôi sẽ tắt quảng cáo được cá nhân hóa trên các sự kiện trực tiếp và các buổi Công chiếu. Quảng cáo theo ngữ cảnh có thể sẽ xuất hiện trên các nội dung này.

Sự kiện trực tiếp có trẻ vị thành niên tham gia

Nhằm tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên trên YouTube, chúng tôi không cho phép trẻ em dưới 13 tuổi phát trực tiếp trừ trường hợp rõ ràng có người lớn xuất hiện cùng. Các kênh không tuân thủ chính sách này có thể mất khả năng phát trực tiếp.

Quảng cáoXin nhắc lại, Nguyên tắc về nội dung phù hợp với nhà quảng cáo và các quy định hạn chế về Nội dung được trả tiền để lồng ghép sản phẩm và thông tin chứng thực cũng áp dụng cho sự kiện trực tiếp.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Chế độ hết thời gian cho YouTube là gì