Đề thi hóa giữa học kì 2 lớp 9 năm 2024

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa 9 năm học 2023 - 2024 của trường Trung Tiểu học Việt Anh 3, Bình Dương đăng tải dưới đây.

Đề thi giữa kì 2 môn Hóa lớp 9 năm 2024 - Trường Trung Tiểu học Việt Anh 3

Câu 9: Một chất có công thức đơn giản là CH3. Công thức phân tử của chất đó có thể là:

  1. C3H6 B. C2H4 C. C2H6 D. CH4

Câu 10. Để xác định một hợp chất là vô cơ hay hữu cơ người ta tường dựa vào:

  1. Trạng thái tồn tại B. Thành phần nguyên tố
  1. Màu sắc D. Độ tan trong nước.

Đề thi hóa giữa học kì 2 lớp 9 năm 2024

Đề thi hóa giữa học kì 2 lớp 9 năm 2024

Theo TTHN

\>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Đề thi học kì 2 Hóa 9 đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá kiến thức và kỹ năng của học sinh sau một học kỳ học tập. Cụ thể, đề thi giúp học sinh:

- Đánh giá mức độ nắm vững kiến thức: Đề thi bao gồm các câu hỏi bám sát chương trình học, kiểm tra kiến thức về lý thuyết, hóa chất, phương trình hóa học, tính chất hóa học của các chất, ... giúp học sinh đánh giá được mức độ hiểu biết của bản thân sau một học kỳ.

- Đánh giá kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề: Đề thi thường bao gồm các dạng bài tập đa dạng, đòi hỏi học sinh phải vận dụng kiến thức đã học để phân tích, giải thích hiện tượng hóa học, lập phương trình hóa học, tính toán hóa học, ... giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tư duy logic, sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề một cách khoa học.

- Phát hiện điểm mạnh, điểm yếu: Qua kết quả bài thi, học sinh có thể xác định được những phần kiến thức đã nắm vững và những phần cần ôn tập, củng cố thêm. Từ đó, học sinh có thể điều chỉnh phương pháp học tập phù hợp để đạt kết quả tốt hơn trong học tập.

Đề thi học kì 2 Hóa 9 có đáp án cập nhật năm 2024 như sau:

Đề thi hóa giữa học kì 2 lớp 9 năm 2024

Đề thi hóa giữa học kì 2 lớp 9 năm 2024

Tải Đề thi học kì 2 Hóa 9 có đáp án cập nhật năm 2024 tại đây. Tải về.

Đề thi hóa giữa học kì 2 lớp 9 năm 2024

Đề thi học kì 2 Hóa 9 có đáp án cập nhật năm 2024 dành cho học sinh, giáo viên? (Hình từ Internet)

Xếp loại hạnh kiểm học sinh lớp 9 như thế nào?

Căn cứ theo Điều 3 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, việc xếp loại hạnh kiểm học sinh lớp 9 căn cứ vào các nội dung sau:

- Đánh giá hạnh kiểm của học sinh căn cứ vào biểu hiện cụ thể về thái độ và hành vi đạo đức; ứng xử trong mối quan hệ với thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên, với gia đình, bạn bè và quan hệ xã hội; ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập; kết quả tham gia lao động, hoạt động tập thể của lớp, của trường và của xã hội; rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường;

- Kết quả nhận xét các biểu hiện về thái độ, hành vi của học sinh đối với nội dung dạy học môn Giáo dục công dân quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, cấp THPT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Hiện nay, hạnh kiểm học sinh lớp 9 được xếp thành 04 loại cụ thể như: Tốt (T), khá (K), trung bình (Tb), yếu (Y) sau mỗi học kỳ và cả năm học.

Kiểm tra, đánh giá định kì học sinh lớp 9 thông qua hình thức nào?

Căn cứ tại Điều 7 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT quy định về các loại kiểm tra, đánh giá; hệ số điểm kiểm tra, đánh giá như sau:

Điều 7. Các loại kiểm tra, đánh giá; hệ số điểm kiểm tra, đánh giá
1. Các loại kiểm tra, đánh giá
......
b) Kiểm tra, đánh giá định kì:
- Kiểm tra, đánh giá định kì được thực hiện sau mỗi giai đoạn giáo dục nhằm đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
- Kiểm tra, đánh giá định kì, gồm kiểm tra, đánh giá giữa kì và kiểm tra, đánh giá cuối kì, được thực hiện thông qua: bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập.
+ Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá định kì bằng bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính từ 45 phút đến 90 phút, đối với môn chuyên tối đa 120 phút. Đề kiểm tra được xây dựng dựa trên ma trận, đặc tả của đề, đáp ứng theo mức độ cần đạt của môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
+ Đối với bài thực hành, dự án học tập phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá trước khi thực hiện.
.....

Thông qua quy định trên, việc kiểm tra, đánh giá định kì học sinh lớp 9 là việc thực hiện sau mỗi giai đoạn giáo dục nhằm đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Việc kiểm tra, đánh giá định kì được thực hiện thông qua các hình thức như sau: bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập áp dụng với