Phiếu bài tập toán lớp 4 tuần 17 năm 2024

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tuần 17 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 17 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập Toán lớp 4 Tuần 17

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng

Một thửa đất hình chữ nhật có diện tích 65m2, chiều rộng là 5m. Chu vi của thửa đất hình chữ nhật đó là :

 1. 13m B. 18m C. 20m D. 36m

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

Phiếu bài tập toán lớp 4 tuần 17 năm 2024

Câu 3. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Phiếu bài tập toán lớp 4 tuần 17 năm 2024

Trong các hình chữ nhật và hình vuông vẽ trên, hình có diện tích lớn nhất là:

 1. Hình A
 1. Hình D
 1. Hình B
 1. Hình C

Câu 4. Đánh dấu X vào ô thích hợp:

Câu

Đúng

Sai

 1. Tổng của 25750 và 19075 là 34725
 1. Hiệu của 93752 và 91744 là 2008
 1. Tích của 4700 và 1000 là 470000
 1. Thương của 50625 và 225 là 225

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

 1. 47530 : 4

………………

………………

………………

………………

………………

 1. 89350 : 3

………………

………………

………………

………………

………………

 1. 72911 : 7

………………

………………

………………

………………

………………

Câu 2. Đổi đơn vị đo:

 1. 5 tấn 3 yến = ............................kg

2 tạ 7 kg = .................................kg

4 tấn 8 kg = ................................kg

6 tạ 20 kg = ................................kg

 1. 1 giờ 35 phút = .......................phút

2 phút 19 giây = .......................giây

720 giây = ............................phút

8 giờ 5 phút = ......................phút

Câu 3. Trại chăn nuôi Thái Bình có tất cả 1925 con gà và vịt. Trong đó số gà nhiều hơn số vịt là 253 con. Hỏi trại chăn nuôi đó có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt?

Câu 4.

Cho hình sau:

Phiếu bài tập toán lớp 4 tuần 17 năm 2024

Biết mỗi hình lục giác có độ dài các cạnh bằng nhau và bằng 2cm. Tính chu vi phần tô màu ở hình trên.

Đáp án Bài tập Toán lớp 4 Tuần 17

(Đáp án có trong file tải về)

\>> Xem thêm: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tuần 17 (nâng cao)

\>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tuần 18

Tham khảo: Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán lớp 4 sách Chân trời sáng tạo

Các em học sinh có thể tham khảo thêm lời giải Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo và Vở bài tập Toán lớp 4 cả năm học để học tốt môn Toán hơn nhé.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 17 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 17 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Tổng của số lớn nhất có 4 chữ số và số lớn nhất có 3 chữ số lớn hơn hiệu của chúng là:

 1. 10998
 1. 9000
 1. 1998
 1. 19998

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng

Hiệu của hai số là 4675. Nếu thêm vào số trừ 986 đơn vị thì hiệu hai số khi đó là:

 1. 3689
 1. 5661
 1. 3679
 1. 5651

Câu 3. Trong hình sau có mấy góc nhọn?

Phiếu bài tập toán lớp 4 tuần 17 năm 2024

 1. 1 góc nhọn
 1. 2 góc nhọn
 1. 3 góc nhọn
 1. 4 góc nhọn

Câu 4. Hình vừa có cặp cạnh song song, vừa có cặp cạnh vuông góc là hình nào?

 1. Hình thoi
 1. Hình chữ nhật
 1. Hình bình hành
 1. Hình bình hành

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Viết số lớn nhất có 10 chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có 10 chữ số khác nhau. Tính tổng và hiệu của hai số vừa viết được.

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Câu 2. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 2479, tổng của số thứ hai và số thứ ba là 2521, tổng của số thứ nhất và số thứ ba là 2510. Tìm 3 số đó

……………………… ………………………

……………………… ………………………

……………………… ………………………

Câu 3. Một hình chữ nhật có chu vi gấp 6 lần chiều rộng, chiều dài hơn chiều rộng 18cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 4: Tính diện tích hình vuông, biết độ dài cạnh hình vuông bằng chiều rộng của một hình chữ nhật có chu vi là 130cm, chiều dài là 45cm.

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức

(Đáp án có trong file tải)

\>> Xem thêm: Bài tập cuối tuần Toán 4 Kết nối - Tuần 17 (nâng cao)

\>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 18

Tham khảo: Đề thi cuối kì 1 Toán lớp 4 sách Kết nối tri thức

Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm lời giải Toán lớp 4 KNTT và Vở bài tập Toán lớp 4 cả năm học.