Siêu thị trong tiếng anh đọc là gì năm 2024

Xe đẩy siêu thị “Shopping Cart” là một phương tiện di động thường được sử dụng trong các cửa hàng, siêu thị hoặc trung tâm mua sắm để đựng và vận chuyển hàng hóa khi người mua đi mua sắm.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “xe đẩy siêu thị” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Shopping Trolley: Xe Đẩy Siêu Thị
 2. Supermarket Cart: Xe Đẩy Siêu Thị
 3. Shopping Basket on Wheels: Giỏ Mua Sắm có Bánh Xe
 4. Shopping Wagon: Xe Đẩy Mua Sắm
 5. Grocery Cart: Xe Đẩy Thực Phẩm
 6. Retail Cart: Xe Đẩy Bán Lẻ
 7. Shopping Carrier: Xe Đẩy Mua Sắm
 8. Store Cart: Xe Đẩy Cửa Hàng
 9. Shopper Cart: Xe Đẩy Người Mua
 10. Purchase Cart: Xe Đẩy Mua Hàng

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Shopping Cart” với nghĩa là “xe đẩy siêu thị” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I grabbed a shopping cart as I entered the supermarket to make it easier to carry my groceries. => Tôi đã lấy một chiếc xe đẩy siêu thị khi tôi vào siêu thị để dễ dàng mang theo đồ tôi mua.
 2. Please return your shopping cart to the designated area after you’re done shopping. => Vui lòng đưa xe đẩy siêu thị của bạn trở lại khu vực quy định sau khi bạn hoàn thành việc mua sắm.
 3. The convenience of using a shopping cart makes grocery shopping much more efficient. => Sự tiện lợi khi sử dụng xe đẩy siêu thị làm cho việc mua sắm thực phẩm trở nên hiệu quả hơn rất nhiều.
 4. The store provides sanitized shopping carts for customers to use during their visit. => Cửa hàng cung cấp những chiếc xe đẩy siêu thị đã được khử trùng để khách hàng sử dụng trong thời gian ghé thăm.
 5. It’s common to see people pushing their shopping carts through the aisles in a busy supermarket. => Việc thấy người ta đẩy xe đẩy siêu thị qua các lối đi trong một siêu thị đông đúc là điều thường thấy.
 6. Before you start shopping, make sure your shopping cart is not damaged or wobbly. => Trước khi bạn bắt đầu mua sắm, hãy đảm bảo rằng xe đẩy siêu thị của bạn không bị hỏng hoặc lung lay.
 7. The store employee offered to help me load my purchases into my car after I checked out with my shopping cart. => Nhân viên cửa hàng đã đề nghị giúp tôi chất hàng mua vào ô tô sau khi tôi thanh toán với xe đẩy siêu thị.
 8. Some supermarkets have child seats attached to their shopping carts for parents with young children. => Một số siêu thị có ghế ngồi cho trẻ em gắn liền với xe đẩy siêu thị để phục vụ các bậc phụ huynh có con nhỏ.
 9. Don’t overload your shopping cart with heavy items that could cause it to tip over. => Đừng chất quá tải xe đẩy siêu thị bằng những vật nặng có thể làm nghiêng chiếc xe.
 10. I noticed someone had left their shopping cart in the middle of the parking lot instead of returning it to the cart corral. => Tôi nhận thấy có người để lại xe đẩy siêu thị giữa bãi đỗ xe thay vì đưa nó trở lại nơi để xe đẩy. It was reported also that 35 per cent of supermarkets belonging to chains in the metropolitan area were affected.

Other retail outlets for eggs include kiosks, roadside vendors, supermarkets (small, medium or large) selling table eggs where few had refrigeration facilities for the eggs.

There were no outbreaks associated with other retail outlets such as supermarkets.

Even a casual glance at much of the imported pabulum, both organic and conventional, lurking on the supermarket shelf lends strength to that particular argument.

But we can look at stacking supermarket sheds or putting housing on top of them and parking under them.

Everywhere the reign of these non-places is growing, in the forms of supermarkets, motorways, airports, and so on.

Many spoke about distributing posters and leaflets to places where people in the community would pick them up, such as libraries, supermarkets and pharmacies.

Although a variety of organic products were being purchased, the list was still quite limited compared with conventional foods that are available in the supermarkets.

Yet, alcohol is freely available and can be purchased in supermarkets.

These supermarkets purchase produce only from large-scale growers, leaving the small farmer with the traditional markets, now less lucrative and serving fewer people.

The prices tend to be higher in local shops, but travelling by bus to a supermarket costs money, time and effort.

In 2000, conventional supermarkets for the first time sold more organic food than any other venue1.

In the supermarkets that sell seafood, there is almost an obsessive concern about hygiene.

Furthermore, in several countries there has been a decline in local retailing in favour of supermarkets located out of town.

They found the children's speech to be more complex and dynamic in the classroom than in the supermarket.

Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của các nhà cấp phép.

Siêu thị trong tiếng anh gọi là gì?

SUPERMARKET | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge.

Siêu thị trong tiếng anh đọc như thế nào?

supermarket, supermarket là các bản dịch hàng đầu của "siêu thị" thành Tiếng Anh.

Xe đẩy mua hàng trong siêu thị tiếng anh là gì?

Xe đẩy hàng siêu thị tiếng anh là: Shopping cart: /ˈʃɑpɪŋ kɑrt/ : Xe đẩy hàng siêu thị là một công cụ được sử dụng để chuyển chở của các hàng hóa, thực phẩm và sản phẩm trong các siêu thị, cửa hàng bách hóa và các điểm bán lẻ khác.

Supermarket là gì?

Siêu thị là cửa hàng tự phục vụ, cung cấp nhiều loại thực phẩm, đồ uống và sản phẩm gia dụng, được sắp xếp tổ chức thành các khu.