Chủ đề: M��y

Có 4 bài viết

Bài 52 trang 50 sgk  giải tích 12 nâng cao
Bài 52 trang 50 sgk giải tích 12 nâng cao

\(y = - x + 2 + {1 \over {x - 1}}\) TXĐ: \(D =\mathbb R\backslash \left\{ 1 \right\}\) Tiệm cận đứng: \(x = 1\) vì \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ - }} y = - \infty ;\mathop {\lim ...

Đề bài - bài 44 trang 73 sgk toán 7 tập 1
Đề bài - bài 44 trang 73 sgk toán 7 tập 1

Để tìm \(f(a)\): Từ hoành độ \(x=a\) ta vẽ đường vuông góc với \(Ox\), đường vuông góc này cắt đồ thị tại đâu thì từ điểm đó vẽ đường vuông góc ...