Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit

VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các em Bài tập tiếng Anh lớp 4 Chương trình mới theo từng Unit năm 2021 được sưu tầm và đăng tải nhằm giúp thầy cô và các em có nguồn tài liệu Bài tập trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh lớp 4 cả năm hữu ích nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn tiếng Anh 4 hiệu quả.

Bài tập tiếng Anh theo từng Unit lớp 4 có đáp án

 • I. Bài tập tiếng Anh lớp 4 tập 1 có đáp án
 • Unit 1: Nice to see you again
 • Unit 2: I'm from Japan
 • Unit 3: What day is it today?
 • Unit 4: When's your birthday?
 • Unit 5: Can you swim?
 • Unit 6: Where's your school?
 • Unit 7: What do you like doing?
 • Unit 8: What subjects do you have today?
 • Unit 9: What are they doing?
 • Unit 10: Where were you yesterday?
 • II. Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án
 • III. Bài tập tiếng Anh lớp 4 tập 2 có đáp án
 • Unit 11: What time is it?
 • Unit 12: What does your father do?
 • Unit 13: Would you like some milk?
 • Unit 14: What does he look like?
 • Unit 15: When's Children's Day?
 • IV. Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án
 • Unit 16: Let's go to the bookshop!
 • Unit 17: How much is the T-shirt?
 • Unit 18: What's your phone number?
 • Unit 19: What animal do you want to see?
 • Unit 20 What are you going to do this summer?
 • IV. Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 có đáp án năm 2021

Lưu ý: Bạn đọc nhấp vào từng link dưới đây để tham khảo và download tài liệu tiếng Anh 4 theo Unit.

I. Bài tập tiếng Anh lớp 4 tập 1 có đáp án

Bộ bài tập tiếng Anh học kì 1 lớp 4 có đáp án bao gồm các dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả cũng như nhắc lại kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm Unit 1 - Unit 10 hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc truy cập vào từng đường link dưới đây để tham khảo & download từng tài liệu.

Unit 1: Nice to see you again

 • Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 Nice to see you again
 • Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 4: Nice to see you again
 • Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1: Nice to see you again
 • Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 Unit 1 Nice to see you again
 • Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 4: Nice to see you again
 • Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao (số 1)
 • Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao (số 2)
 • Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao (số 3)

Unit 2: I'm from Japan

 • Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 I'm from Japan
 • Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 4: Im from Japan
 • Bài ôn tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 2: Im from Japan
 • Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 2 I'm from Japan
 • Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 Unit 2 I'm from Japan
 • Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 4: Im from Japan
 • Bài tập Unit 2 lớp 4 nâng cao: Im from Japan
 • Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 1)
 • Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 2)
 • Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 3)

Unit 3: What day is it today?

 • Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 What day is it today?
 • Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 3: What day is it today?
 • Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 Unit 3 What day is it today?
 • Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 4: What day is it today?
 • Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 3 What day is it today? có đáp án
 • Bài tập Unit 3 lớp 4 nâng cao: What day is it today?
 • Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 4: What day is it today?

Unit 4: When's your birthday?

 • Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 4 When's your birthday?
 • Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 4: Whens your birthday?
 • Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 Unit 4 When's your birthday?
 • Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 4: Whens your birthday?
 • Bài tập Unit 4 lớp 4 nâng cao: Whens your birthday?

Unit 5: Can you swim?

 • Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 5 Can you swim?
 • Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 5 Can you swim?
 • Bài ôn tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 5: Can you swim?
 • Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 Unit 5 Can you swim?
 • Bài tập Unit 5 lớp 4 nâng cao: Can you swim?
 • Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 4: Can you swim?

Unit 6: Where's your school?

 • Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Where's your school?
 • Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Where's your school?
 • Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Where's your school?
 • Đề luyện tập tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Where's your school?
 • Bài tập Unit 6 lớp 4 nâng cao: Wheres your school?

Unit 7: What do you like doing?

 • Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 7 What do you like doing?
 • Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 7 What do you like doing?
 • Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 7 What do you like doing?
 • Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 7 What do you like doing?

Unit 8: What subjects do you have today?

 • Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 8 What subjects do you have today?
 • Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 8 What subjects do you have today?
 • Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 8 What subjects do you have today?
 • Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 8 What subjects do you have today?

Unit 9: What are they doing?

 • Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 9 What are they doing?
 • Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 9: What are they doing?
 • Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 9 What are they doing?
 • Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 9 What are they doing?

Unit 10: Where were you yesterday?

 • Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 10 Where were you yesterday?
 • Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 10 Where were you yesterday?
 • Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 10 Where were you yesterday?

II. Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án

Thư viện đề thi lớp 4 học kì 1 môn tiếng Anh có đáp án với cấu trúc bám sát đề thi minh họa học kì 1 lớp 4 môn Anh văn của bộ Giáo dục & Đào tạo chắc chắn sẽ là tài liệu luyện thi cuối kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2021 - 2022 hiệu quả.

 • Đề cương tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 năm 2021 - 2022
 • Lý thuyết tiếng Anh lớp 4 học kì 1 mới
 • Bộ 30 đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 có đáp án
 • Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2021 - 2022
 • Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2021 - 2022

III. Bài tập tiếng Anh lớp 4 tập 2 có đáp án

Bộ bài tập tiếng Anh Unit 11 - 20 lớp 4 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 4 chương trình mới giúp các em học sinh lớp 4 củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm năm 2021 - 2022 hiệu quả.

Unit 11: What time is it?

 • Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?
 • Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?
 • Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?
 • Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 4: What time is it?

Unit 12: What does your father do?

 • Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?
 • Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?
 • Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?
 • Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?
 • Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 12 nâng cao: What does your father do?
 • Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 4: What does your father do?

Unit 13: Would you like some milk?

 • Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?
 • Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?
 • Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?
 • Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?
 • Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 nâng cao: Would you like some milk?
 • Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 4: Would you like some milk?

Unit 14: What does he look like?

 • Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?
 • Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?
 • Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?
 • Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 4: What does he look like?

Unit 15: When's Children's Day?

 • Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's Day?
 • Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's Day?
 • Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 4: Whens Childrens Day?
 • Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 nâng cao: Whens Childrens Day?

IV. Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án

 • Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 1
 • Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2 (có file nghe)
 • Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 3 (có file nghe)

Unit 16: Let's go to the bookshop!

 • Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Let's go to the bookshop!
 • Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Let's go to the bookshop!
 • Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Let's go to the bookshop!

Unit 17: How much is the T-shirt?

 • Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 17 How much is the T-shirt?
 • Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 17 How much is the T-shirt?
 • Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 17 How much is the T-shirt?

Unit 18: What's your phone number?

 • Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 18 What's your phone number?
 • Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 18 What's your phone number?
 • Bài ôn tập tiếng Anh 4 Unit 18 What's your phone number?
 • Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 18: Whats your phone number?
 • Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 nâng cao: Whats your telephone number?

Unit 19: What animal do you want to see?

 • Bài tập Unit 19 lớp 4 What animal do you want to see?
 • Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 unit 19 What animal do you want to see?
 • Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 19: What animal do you want to see?
 • Bài ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 19 What animal do you want to see?
 • Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 19 nâng cao: What animal do you want to see?

Unit 20 What are you going to do this summer?

 • Bài tập Unit 20 lớp 4 What are you going to do this summer?
 • Bài ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 20 What are you going to do this summer?
 • Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 20: What are you going to do this summer?

IV. Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 có đáp án năm 2021

Bộ đề thi cuối kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án với lượng kiến thức gói gọn trong chương trình SGK tiếng Anh lớp 4 Unit 11 - 20 giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm, đồng thời ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

 • Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2021 số 4
 • Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2021 - 2022 số 3
 • Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2021 - 2022 số 2
 • Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2021 - 2022
 • Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 i-Learn Smart Start năm 2021
 • Bộ đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - 2022
 • 15 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án
 • 20 đề thi kiểm tra môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án
 • 4 Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2021 có đáp án

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 4 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài ôn tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit có đáp án giúp các bé học tiếng Anh hiệu quả hơn. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Video liên quan