Bài tập chuyên đề cho môn nguyên lý thống kê năm 2024

Bài 1:Hãy liên hệ thực tế 3 bước nghiệp vụchủ yếu trong 1 đơn vị (vi mô) hay trong một ngành, 1 vùng lãnh thổ (vĩ mô) Bài 2:Từ một tổng thể mà Anh (Chị) liên hệ trong thực tế, hãy xác định đơn vị tổng thể, tổng thể mẫu, liệt kê 5 tiêu thức thống kê và 2 chỉ tiêu thống kê.

Bài tập chuyên đề cho môn nguyên lý thống kê năm 2024
29 trang | Chia sẻ: | Lượt xem: 3687 | Lượt tải: 4
Bài tập chuyên đề cho môn nguyên lý thống kê năm 2024

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài tập Nguyên lý thống kê kinh tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Uploaded by

Bui thanh

100% found this document useful (4 votes)

52K views

38 pages

Bài Tập Nguyên Lý Thống Kê Có Đáp Án

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

DOC, PDF, TXT or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

100% found this document useful (4 votes)

52K views38 pages

Bài Tập Nguyên Lý Thống Kê Có Đáp Án

Uploaded by

Bui thanh

Bài Tập Nguyên Lý Thống Kê Có Đáp Án

Jump to Page

You are on page 1of 38

Search inside document

Reward Your Curiosity

Everything you want to read.

Anytime. Anywhere. Any device.

No Commitment. Cancel anytime.

Bài tập chuyên đề cho môn nguyên lý thống kê năm 2024

  • Information
  • AI Chat

Was this document helpful?

Was this document helpful?

Bài tập chuyên đề cho môn nguyên lý thống kê năm 2024

CÁC DẠNG BÀI TẬP NGUYÊN LÍ THỐNG KÊ

Chuyên đề 1: Hồi quy tương quan ( Chương 6)

Câu hỏi: Tự cho số liệu về 2 chỉ tiêu kinh tế. Sử dụng MH hồi quy tương quan

để đánh giá tính chất và trình độ liên hê giữa 2 chỉ tiêu đó (Đề có thể cho sẵn

số liệu 2 chỉ tiêu, hoặc 1 chỉ tiêu )

B1. Xác định tiêu thức nguyên nhân, kết quả

Tiêu thức nguyên nhân x là:

Tiêu thức kết quả y là:

B2. Giả sử PT hồi quy có dạng: x\= a+bx

B3. Lập bảng số liệu:

B4. Giải phương trình bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất ta có:

b\=

\= ....

a= – b. \= .....

B5. Nhận xét tham số

a=........ là tiêu thức nguyên nhân ngoài x ảnh hưởng đến y

  • Home
  • My Library
  • Ask AI