Bitter argument là gì


Từ:                                 bitter                             /'bitə/

tính từ

đắng

cay đắng, chua xót, đau đớn; đau khổ, thảm thiết

bitter disappointment

sự thất vọng cay đắng

bitter tears

những giọt nước mắt đau khổ

chua cay, gay gắt; ác liệt, quyết liệt

bitter sarcasm

lời chế nhạo chua cay

bitter remark

lời phê bình gay gắt                                                                                                     ví dụ khác

bitter fighting

sự đánh nhau ác liệt

rét buốt (thời tiết, gió...)

bitter wind

gió rét buốt

điều đắng cay (điều tủi nhục) phải chịu đựng

danh từ

vị đắng

nỗi đắng cay

the bitters of life

những nỗi đắng cay của cuộc đời

to take the bitter with the sweet

phải chịu những nỗi đắng cay cùng với những sự ngọt bùi ở đời

(sinh vật học) rượu bia đắng ((cũng) bitter beer) rượu thuốc apxin

Cụm từ/thành ngữ

bitter as gall (worm wood, aloes)

đắng như mật, đắng như bồ bòn

a bitter pill to swallow

viên thuốc đắng phải uống

to the bitte rend

cho đến cùng

Từ gần giống                                                                                    bitterness                                                                                                            bitter-sweet                                                                                                            bitterly                                                                                                            bittern                                                                                                            embitterment                                                                                                                            
                                                                               


Video liên quan