Các công ty thường trả lương vào ngày nào năm 2024

? Doanh nghiệp có bắt buộc phải trả lương thưởng tháng thứ 13 không? Mức tiền lương, tiền thưởng Tết có phải đóng TNCN năm 2022 không? Mọi thắc mắc của bạn sẽ được Tanca giải đáp ngắn gọn trong bài viết dưới đây. Tìm hiểu ngay cùng chúng tôi.

Lương tháng 13 là gì? Lương tháng 13 được nhận khi nào?

Các công ty thường trả lương vào ngày nào năm 2024

Trong luật lao động hiện hành không có quy định về lương tháng 13. Mà lương tháng 13 được hiểu là một khoản phụ cấp. Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về mức tiền thưởng như sau:

Lương tháng 13 có thể hiểu là tên gọi của khoản tiền thưởng mà người sử dụng lao động trả cho người lao động. Thường vào tháng 12 khi kết thúc năm dương lịch và được thỏa thuận giữa công ty và người lao động.

Tiền thưởng trong luật lao động là một trong các khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động làm việc trong công ty. Được ghi trong hợp đồng hoặc trong quy chế của công ty, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm.

Nếu công ty làm ăn có lãi và mức độ làm việc của người đó. Hoặc công ty đã ủy quyền cho nhân viên thực hiện công việc vượt quá yêu cầu đã thiết lập.

Sau khi người sử dụng lao động lấy ý kiến ​​của tổ chức công đoàn cơ sở hoặc tổ chức đại diện tập thể lao động. Sau đó, ra quyết định và niêm yết công bố ý tại văn phòng công ty nơi đang công tác về quy chế thưởng đã ban hành.

Xem thêm: Lương tháng 13 và thưởng Tết có bắt buộc không?

Lương tháng 13 có bắt buộc không?

Cho đến nay, theo quy định của Luật lương tháng 13 mới nhất 2022, doanh nghiệp không bắt buộc phải trả lương tháng thứ 13. Mặt khác còn tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty, hiệu quả công tác của người lao động và sự thỏa thuận giữa các doanh nghiệp.

Cho dù trong hợp đồng có thỏa thuận nhưng nếu công ty làm ăn thua lỗ hoặc người lao động không đạt tiêu chuẩn thì trường hợp không được trả 13 tháng lương là hoàn toàn có thể xảy ra.

Xem thêm: Mẫu quy chế lương thưởng mới nhất

Tiền lương tháng 13 được tính như thế nào?

Các công ty thường trả lương vào ngày nào năm 2024

Đối với mỗi công ty, người sử dụng lao động có một cách tính lương tháng 13 khác nhau, không xác định theo công thức. Tuy nhiên, dưới đây là các cách tính được nhiều đơn vị áp dụng tùy theo điều kiện cụ thể.

Quy định về lương tháng 13

Căn cứ để người lao động sử dụng lương tháng 13 phụ thuộc vào quy định tính lương tháng 13 của công ty, có thể sử dụng một số tiêu chí như:

Người lao động đã ký hợp đồng bằng văn bản với công ty, ví dụ như hợp đồng lao động xác định thời hạn, không xác định thời hạn.

Người lao động đã công tác liên tục từ đủ 1 tháng trở lên cho đến khi được cộng hưởng lương tháng 13.

Người tiếp tục làm tại doanh nghiệp cho đến khi được cộng dồn tiền lương tháng 13 cho người lao động.

Cách tính lương tháng 13 năm 2022 chi tiết

Người lao động đủ điều kiện hưởng lương tháng 13 sẽ được tính trên cơ sở số tháng làm việc trong năm:

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc được hưởng tháng lương thứ 13 tính bằng bình quân 12 tháng lương của năm tính thưởng.

Người lao động chưa làm việc đủ 12 tháng được hưởng lương tháng 13 tương ứng với số tháng đã làm việc trong năm, cụ thể:

Thưởng tháng 13 = M/12 x TLTB.

Trong đó:

  • M là thời gian làm việc của người lao động trong năm được thưởng.
  • TLTB là tiền lương bình quân tính trên cơ sở thời gian làm việc của người lao động.

Một số lưu ý khi tính lương tháng thứ 13

Người sử dụng lao động và bộ phận kế toán, khi xây dựng cách tính lương tháng 13 cần lưu ý một số vấn đề sau:

Khoản lương tháng thứ mười ba là thu nhập chịu thuế phải nộp thuế theo quy định.

Người sử dụng lao động trả cho người lao động tháng lương thứ mười ba vào tháng nào thì tháng này sẽ phải tính thuế thu nhập cá nhân.

Tiền lương tháng thứ mười ba của nhân viên sẽ không được tính vào khoản đóng góp an sinh xã hội do tính chất của tiền thưởng.

Xem thêm: Mẫu thông báo tăng lương chuẩn

Lương tháng 13 và thưởng Tết giống hay khác nhau?

Các công ty thường trả lương vào ngày nào năm 2024

Lương tháng 13 có người hiểu lầm đây là thưởng Tết Nguyên đán, nhưng thực chất không phải là thưởng. Vì ở một số công ty sẽ có sự phân biệt rõ giữa lương tháng 13 và thưởng Tết.

Do đó, nó là tiền thưởng hàng năm của người sử dụng lao động cho nhân viên.

Làm hết tháng 12 có được thưởng tháng 13 không?

Nếu nghỉ việc vào cuối tháng 12, có được nhận lương tháng thứ 13 không? Theo luật, các công ty trả lương tháng thứ mười ba là không bắt buộc.

Tháng lương thứ mười ba thường được trả vào cuối tháng 12, nhưng nhiều công ty thường không thưởng cho nhân viên cho đến cuối năm âm lịch.

Lương tháng 13 có phải đóng thuế TNCN không?

Các công ty thường trả lương vào ngày nào năm 2024

Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 2 của Thông tư 111/2013/TT-BTC, tháng lương thứ 13 của người lao động (tiền thưởng Tết) là thu nhập chịu thuế.

Tuy nhiên, nếu tiền thưởng Tết sau khi trừ các khoản giảm trừ (như giảm trừ gia cảnh, đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học,...) mà vẫn còn thì mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Không trả lương thưởng tết cho nhân viên đúng hay sai?

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, việc thưởng hay không, phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Nếu thu nhập của bạn không cao thì công ty không có nghĩa vụ phải thưởng Tết cho nhân viên.

Tuy pháp luật không bắt buộc phải trả lương tháng 13 nhưng đây vẫn là một trong những điều kiện tiên quyết để thu hút và giữ chân nhân viên.

Trên đây là toàn bộ thông tin về lương tháng 13 được nhận khi nào và một số thắc mắc khác liên quan. Hy vọng bạn sẽ hiểu hơn về quyền lợi của mình. Đừng quên, liên hệ với Tanca để tham khảo về phần mềm tính lương, thưởng tự động, chính xác.

Giáo viên được trả lương vào ngày nào?

Lương hưu của giáo viên được trả vào ngày nào? Lương hưu của giáo viên được trả vào ngày 02 của mỗi tháng. Cụ thể, theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN thì việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH bắt đầu từ ngày 02 hàng tháng.

Tháng có 31 ngày thì tính lương như thế nào?

Lương trong tháng 31 ngày của người lao động = (Mức lương cơ bản : 27) x số ngày làm việc thực tế trong tháng + Thưởng – Phạt – Thuế TNCN (nếu có). Với trường hợp quy định cách tính này thì đảm bảo được quyền lợi của cả bên thuê lẫn bên thực hiện lao động, và đây cũng là một phương thức tính công phổ biến hiện nay.

Lương thưởng được trả vào ngày nào?

Thời điểm trả lương đối với người lao động hưởng lương theo giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 15 ngày phải được trả gộp một lần.

Làm việc bao nhiêu ngày thì được trả lương?

Có thể thấy, pháp luật không có quy định số ngày thử việc tối thiểu để được trả lương thử việc nên dù người lao động chỉ làm việc 01 ngày thì công ty vẫn phải trả lương. Trường hợp công ty có quy định phải làm với số ngày nhất định thì mới trả lương là trái với quy định của pháp luật.