Cách tính tiền livestream trên Youtube

Kiếm tiền từ sự kiện trực tiếp  Các công cụ phát trực tiếp trong Creator Studio phiên bản cũ sắp ngừng hoạt động. Bạn có thể thử công cụ mới mang tên Phòng điều khiển trực tiếp. Đây là sự kết hợp giữa các công cụ phát trực tiếp trên máy tính để bàn trong phiên bản trước với những tính năng mới và cải tiến. Tìm hiểu thêm

Bạn có thể kiếm doanh thu từ sự kiện trực tiếp bằng cách bật quảng cáo và sử dụng Super Chat. Một số kênh có quyền sử dụng tính năng hội viên của kênh. Nếu trình phát được nhúng vào trang web bên ngoài có tính năng tự động bắt đầu, thì quảng cáo sẽ bị tắt.

Quảng cáo trên sự kiện trực tiếp

Nếu kênh của bạn được bật tính năng kiếm tiền, YouTube sẽ cho phép việc phân phát quảng cáo trên nội dung của bạn nếu nội dung đủ điều kiện. Chúng tôi không đảm bảo việc phân phát quảng cáo và một số người xem có thể sẽ không nhìn thấy quảng cáo. Sự kiện trực tiếp có thể đủ điều kiện để chạy những loại quảng cáo sau đây:

  • Quảng cáo đầu video chạy trước khi phát sự kiện trực tiếp và người xem có thể thấy quảng cáo khi xem trên thiết bị di động và máy tính.
  • Quảng cáo giữa video chạy khi đang phát trực tiếp. Nếu phát trực tiếp bằng máy tính, bạn có thể chèn quảng cáo theo cách thủ công khi sự kiện đang diễn ra.
  • Quảng cáo hiển thị quảng cáo lớp phủ chạy bên cạnh hoặc bên trên nội dung và người xem có thể thấy quảng cáo khi xem trên máy tính.

Tìm hiểu thêm về cách kích hoạt quảng cáo giữa video

  1. Mở YouTube Studio.
  2. Nhấp vào Tạo
Cách tính tiền livestream trên Youtube

Phát trực tiếp.

  1. Bắt đầu phát trực tiếp ngay trong thẻ Phát trực tiếp hoặc lên lịch phát trực tiếp trong thẻ Quản lý.
  2. Ở phía trên cùng, hãy nhấp vào Chỉnh sửa
Cách tính tiền livestream trên Youtube

Kiếm tiền.

  1. Chọn một tùy chọn kiếm tiền.
  2. Nhấp vào Lưu.

Để chạy quảng cáo khi đang phát trực tiếp, hãy nhấp vào biểu tượng Chèn quảng cáo

Cách tính tiền livestream trên Youtube

ở phía trên cùng bên phải.

Thiết bị di động   Quảng cáo giữa video hiện không được hỗ trợ cho các sự kiện trực tiếp trên thiết bị di động.

Webcam   Quảng cáo giữa video hiện không hoạt động trong các sự kiện trực tiếp qua webcam.

Nếu sự kiện đủ điều kiện, chúng tôi sẽ kích hoạt quảng cáo để phân phát trong vòng vài giây. Chúng tôi không đảm bảo rằng tất cả người xem sẽ nhận được quảng cáo. Những người xem này sẽ tiếp tục nhìn thấy sự kiện trực tiếp của bạn.

Nếu người dùng bỏ qua quảng cáo hoặc quảng cáo kết thúc, họ sẽ tham gia lại sự kiện trực tiếp.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách tính tiền livestream trên Youtube