Cavity là gì sâu răng

Nghĩa của từ dental cavity - dental cavity là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:
     
        ổ răng

Video liên quan