Mẫu biên bản hủy hóa đơn theo thông tư 39 năm 2024

Khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để xuất bán hàng hóa, dịch vụ mà bị sai nếu chưa kê khai thì phải lập biên bản thu hồi hóa đơn theo Thông tư 39/2014.

Khi nào phải lập Biên bản thu hồi hóa đơn?

Theo Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC, trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

Lưu ý: Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì không lập Biên bản thu hồi hóa đơn. Lúc này, người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

Mẫu Biên bản thu hồi hóa đơn đã lập

Mẫu biên bản hủy hóa đơn theo thông tư 39 năm 2024

Ví dụ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -oOo-

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP

Số 0008/BBTHHĐ

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Hôm nay, ngày 09/5/2019, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển XX Việt Nam

Địa chỉ: Số xxx, đường Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0964xxx730 MST: 010xxx0186

Do Ông (Bà): Vũ Xuân Đ Chức vụ: Giám Đốc

BÊN B: Công ty TNHH Công nghệ YB

Địa chỉ: Số xxx, đường Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0966xxx533 MST: 010xxx8288

Do Ông (Bà): Hoàng Minh T Chức vụ: Giám Đốc

Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/19P số 0001168 ngày 24/4/2019 để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/19P số 0001266 ngày 09/5/2019.

Lý do thu hồi: Viết sai số tiền ghi bằng chữ.

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Hướng dẫn viết Biên bản thu hồi hóa đơn

- Trên biên bản thu hồi phải thể hiện rõ những nội dung sau: + Loại hóa đơn:

Loại hoá đơn

Mẫu số

1- Hoá đơn giá trị gia tăng.

01GTKT

2- Hoá đơn bán hàng.

02GTTT

3- Hóa đơn bán hàng (dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan).

07KPTQ

4- Các chứng từ được quản lý như hóa đơn gồm:

+ Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ;

03XKNB

+ Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý.

04HGD

+ Ký hiệu hóa đơn: Ký hiệu hoá đơn có 06 ký tự đối với hoá đơn của các tổ chức, cá nhân tự in và đặt in và 8 ký tự đối với hoá đơn do Cục Thuế phát hành.

+ Số hóa đơn;

+ Ngày lập của hóa đơn: Ngày trên biên bản và ngày trên hóa đơn mới phải cùng ngày.

+ Lý do thu hồi;

- Sau khi lập xong biên bản thu hồi, 02 bên phải ký, ghi rõ họ tên (Thường là người đại diện pháp luật) và đóng dấu vào biên bản xác nhận và xuất lại hóa đơn mới.

Lưu ý: Nếu là hóa đơn viết sai đã kê khai thì không được thu hồi mà phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và xuất hóa đơn điều chỉnh.

Trên đây là mẫu Biên bản thu hồi hóa đơn đã lập và hướng dẫn cách viết. Trường hợp hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa; tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải sử dụng mẫu Biên bản hủy hóa đơn.

Biên bản hủy hóa đơn là gì?

Biên bản hủy hóa đơn là một loại biên bản được lập để ghi nhận lại việc sai sót hay lý do nào khác dẫn đến việc phải hủy hóa đơn. Từ đó hai bên sẽ cam kết không kê khai thuế đối với các hóa đơn đã viết sai này.nullMẫu biên bản hủy hóa đơn theo thông tư 78 MỚI NHẤT 2024www.meinvoice.vn › tin-tuc › mau-bien-ban-huy-hoa-don-theo-thong-tu-78null

Hủy hóa đơn giá trị gia tăng như thế nào?

Bước 1: Lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy..

Bước 2: Thành lập Hội đồng hủy hóa đơn (áp dụng với đối tượng là tổ chức). Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức. ... .

Bước 3: Lập và ký vào biên bản hủy hóa đơn. ... .

Bước 4: Thông báo kết quả hủy hóa đơn GTGT cho cơ quan thuế..

Hủy hóa đơn điện tử khi nào?

(1) Trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót. (2) Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước/trong khi cung cấp dịch vụ theo khoản 2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP sau đó phát sinh việc hủy/chấm dứt việc cung cấp dịch vụ.nullKhi nào phải hủy hóa đơn điện tử? - Thư Viện Pháp Luậtthuvienphapluat.vn › phap-luatnull

Hóa đơn xuất bao lâu thì được huy?

Khi doanh nghiệp tiến hành hủy hóa đơn giấy phải tuân thủ theo quy định về thời hạn hủy hóa đơn được quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định 123/2020/NĐ-CP: - Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.nullHướng dẫn thủ tục hủy hóa đơn điện tử - Thư Viện Pháp Luậtthuvienphapluat.vn › banan › huong-dan-thu-tuc-huy-hoa-don-dien-tu-8029null