Nêu các bước di chuyển đoạn âm thanh từ vị trí này sang vị trí khác

Bởi Thanh Hải Vô Thượng Sư

Giới thiệu về cuốn sách này


Page 2

Bởi Thanh Hải Vô Thượng Sư

Giới thiệu về cuốn sách này

 • lý thuyết
 • trắc nghiệm
 • hỏi đáp
 • bài tập sgk

1. Hãy trình bày các bước sao chép văn bản, di chuyển văn bản. So sánh sự giống và khác nhau giữa hai thao tác?

Các câu hỏi tương tự

Trình tự cắt, sao chép âm thanh là:

1- Đánh dấu đoạn âm thanh muốn cắt hoặc sao chép.

2- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + V.

3 - Nháy chuột tại vị trí muốn chuyển đến.

4- Nhấn phím Ctrl + C (sao chép), hoặc Ctrl + X (Cắt).

A. 1 – 4 – 3 -2

B. 1- 3 -2 – 4

C. 3 – 4 – 1 – 2

D. 2 – 3 – 1- 4

Các câu hỏi tương tự

Trình tự cắt, sao chép âm thanh là

1- Đánh dấu đoạn âm thanh muốn cắt hoặc sao chép.

2- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + V.

3 - Nháy chuột tại vị trí muốn chuyển đến.

4- Nhấn phím Ctrl + C (sao chép), hoặc Ctrl + X (Cắt).

A. 1 - 4 - 3 - 2

B. 1 - 3 - 2 - 4

C. 3 - 4 - 1 - 2D. 2 - 3 - 1 - 4

Để thu lời thoại trực tiếp, thuyết minh cho phim theo các bước:

1. Di chuyển con trỏ thời gian đến vị trí muốn bắt đầu thu âm.

2. Nháy nút Record. Thời gian bắt đầu thu âm.

3. Nháy nút Stop để kết thúc.

4. Nháy nút Home, nháy chọn nút lệnh Record narration.

A. 1-2-3-4

B. 1-4-2-3

C. 2-4-3-1

D. 4-3-2-1

Sắp xếp các thứ tự sau theo một trình tự hợp lí để thực hiện thao tác tìm kiếm thông tin trên máy tìm kiếm:

1. Gõ từ khóa vào ô để nhập từ khóa

2. Truy cập vào máy tìm kiếm

3. Nhấn phím Enter hoặc nháy nút tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm sẽ được liệt kê dưới dạng danh sách liên kết

A. 1-2-3

B. 2-1-3

C. 1-3-2

D. 2-3-1

Muốn mở một tập tin đã tồn tại trên đĩa, sau khi khởi động PowerPoint ta nhấn tổ hợp phím

A. Ctrl + O

B. Ctrl + N

C. Ctrl + S

D. Ctrl + C

Để lưu một đoạn văn bản đã được chọn vào vùng nhớ đệm (clipboard) mà không làm mất đi đoạn văn bản đó ta nhấn tổ hợp phím

A. Ctrl + X

B. Ctrl + Z

C. Ctrl + C

D. Ctrl + V

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Giải Bài Tập Tin Học 9 – Bài 13: Phần mềm ghi âm và xử lí âm thanh Audacity giúp HS giải bài tập, giúp cho các em hình thành và phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông:

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Sách Giáo Viên Tin Học Lớp 9

  Bài 1 trang 130 sgk Tin học 9: Em hãy thu một bài hát của em. Sau khi chỉnh sửa, xuất tệp âm thanh mp3.

  Trả lời:

  * Thu âm: Nháy chuột vào nút

  Nêu các bước di chuyển đoạn âm thanh từ vị trí này sang vị trí khác
  để bắt đầu thu âm, sau khi hát xong nháy chuột vào nút
  Nêu các bước di chuyển đoạn âm thanh từ vị trí này sang vị trí khác
  để kết thúc thu âm.

  Nêu các bước di chuyển đoạn âm thanh từ vị trí này sang vị trí khác

  * Xuất tệp âm thanh MP3:

  File → Export → Export as MP3:

  Nêu các bước di chuyển đoạn âm thanh từ vị trí này sang vị trí khác

  Export Audio hiện ra, em thực hiện đặt tên tệp âm thanh rồi nháy chọn Save.

  Nêu các bước di chuyển đoạn âm thanh từ vị trí này sang vị trí khác

  Bài 2 trang 130 sgk Tin học 9: Giả sử em tự thu âm một bài hát. Sau khi thu xong thì phần đầu và cuối của tệp âm thanh thừa nhiều tạp âm. Làm thế nào để có thể xóa đi các phần thừa này? Hãy trình bày cách làm của em.

  Trả lời:

  Để xóa đi đoạn âm thanh thừa ở đầu và cuối tệp âm thanh, em đánh dấu đoạn âm thanh đó và nhấn phím Delete trên bàn phím.

  Nêu các bước di chuyển đoạn âm thanh từ vị trí này sang vị trí khác

  Bài 3 trang 130 sgk Tin học 9: Giả sử em có hai tệp âm thanh độc lập. Có thể ghép nối hai tệp đó theo thứ tự thời gian vào thành một tệp được hay không? Hãy nêu cách làm.

  Trả lời:

  Có thể ghép nối hai tệp đó theo thứ tự thời gian vào thành một tệp được. Em thực hiện theo các bước:

  – Bước 1: Lần lượt thêm hai tệp âm thanh có sẵn đó vào phần mềm.

  – Bước 2: Sử dụng công cụ chuyển ngang

  Nêu các bước di chuyển đoạn âm thanh từ vị trí này sang vị trí khác
  để đặt 2 clip nằm cạnh nhau

  Ctrl+J để nối hai clip khi đã nằm liền nhau trên rãnh.

  Bài 4 trang 130 sgk Tin học 9: Em hãy thực hiện một dự án âm thanh trên Audacity với các công việc sau:

  a) Tự thu âm bài trình bày của mình về hai chủ đề nào đó của môn học mà giáo viên đề nghị làm. Giả sử tạo thành hai tệp âm thanh chude1.wav và chude2.wav.

  b) Tìm một bản nhạc không lời mà em thích, đặt tên cho tệp này là nhacdem.wav.

  c) Dùng phần mềm Audacity thiết kế một dự án để tạo ra một tệp âm thanh tên myspeech.wav có nội dung như sau:

  – Phần đầu là nội dung trình bày của em lấy từ chude1.wav.

  – Nghỉ một phút.

  – Phần tiếp theo là nội dung trình bày thứ hai của em lấy từ chude2.wav.

  – Trong suốt bài trình bày (cả hai phần) luôn có âm thanh của bản nhạc đệm được nghe đồng thời với giọng nói của em, nhưng nhỏ hơn.

  – Vào phần giải lao một phút thì phần nhạc đệm sẽ có âm lượng như bình thường.

  Trả lời:

  a)

  * Thu âm: Nháy chuột vào nút

  Nêu các bước di chuyển đoạn âm thanh từ vị trí này sang vị trí khác
  để bắt đầu thu âm, sau khi hát xong nháy chuột vào nút
  Nêu các bước di chuyển đoạn âm thanh từ vị trí này sang vị trí khác
  để kết thúc thu âm.

  Nêu các bước di chuyển đoạn âm thanh từ vị trí này sang vị trí khác

  * Xuất tệp âm thanh WAV:

  Export Audio hiện ra, em thực hiện đặt tên tệp âm thanh rồi nháy chọn Save.

  Export Audio hiện ra, em thực hiện đặt tên tệp âm thanh rồi nháy chọn Save.

  Nêu các bước di chuyển đoạn âm thanh từ vị trí này sang vị trí khác

  File → Import Audio.

  Thực hiện các thao tác sau:

  – Tách một đoạn âm thanh đã đánh dấu trên rãnh và chuyển sang một rãnh mới.

  – Làm to nhỏ âm lượng của từng rãnh.

  → Em sẽ được kết quả như hình:

  Nêu các bước di chuyển đoạn âm thanh từ vị trí này sang vị trí khác

  Bài 5 trang 130 sgk Tin học 9: Trong phần mềm Audacity có thể thực hiện việc hoán đổi vị trí hai đoạn âm thanh được hay không? Nếu được thì thực hiện thế nào?

  Trả lời:

  Có thể thực hiện được bằng cách:

  – Bước 1: Tạo thêm một rãnh mới.

  – Bước 2: Di chuyển hai đoạn âm thanh xuống rãnh mới.

  – Bước 3: Di chuyển lại hai đoạn âm thanh lên rãnh cũ theo ý muốn.

  Bài 6 trang 130 sgk Tin học 9: Em được giao nhiệm vụ thực hiện một bài thuyết trình hoàn chỉnh về một chủ đề liên quan đến môn học mà em thích. Em hãy thiết kế bài thuyết minh của em bằng phần mềm Audacity có kết hợp lời thoại và nhạc nền, kết quả xuất ra tệp dạng wav.

  Trả lời:

  – Bước 1: Ghi âm lời thuyết trình của em.

  – Bước 2: Thêm một bản nhạc nền vào phần mềm Audacity.

  – Bước 3: Thực hiện các chỉnh sửa về âm lượng và loại bỏ các đoạn thừa trong bài thuyết trình.

  – Bước 4: Xuất kết quả ra tệp dạng wav.

  Video liên quan