Ngữ pháp lớp 4 tiếng Hàn


Dưới đây là danh sách các cấu trúc ngữ pháp trong cuốn sách Lớp 4 - Trung cấp 2 của chương trình hội nhập xã hội KIIP (사회통합프로그램) theo sách mới (bắt đầu áp dụng từ năm 1/2021)

- Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn hội nhập KIIP: Bấm vào đây- Trang facebook cập nhật bài học tiếng Hàn hội nhập KIIP: Hàn Quốc Lý Thú- Link dịch sách KIIP 4: http://hanquoclythu.com/category/kiip-2021-trung-cap-1/

- Đặt mua sách online:Coupang 1 (chung 2 cuốn sách học và luyện tập):KIIP Level 4 Textbook + Workbook/ Sách học + sách bài tậpKIIP Level 4 Culture book 2/ Sách văn hóa cho lớp 4Coupang 2 (riêng từng cuốn sách học và luyện tập):KIIP Level 4 Textbook/ Sách họcKIIP Level 4 Workbook/ Sách luyện tậpKIIP Level 4 Culture book 2/ Sách văn hóa cho lớp 4

--------------------Bài 1:1/ 느라고: Bấm vào đây2/ (으)ㄹ수록: Bấm vào đâyBài 2:1/ (으)ㄹ 뿐만 아니라: Bấm vào đây2/ (으)ㄹ 수밖에 없다: Bấm vào đâyBài 3:1/ 는 줄알다: Bấm vào đây2/ 곤 하다: Bấm vào đâyBài 4:1/ 더니: Bấm vào đây2/ (으)ㄴ 나머지: Bấm vào đâyBài 5:1/ 얼마나 V/A 는지 모르다: Bấm vào đây2/ 든지: Bấm vào đâyBài 6:1/ 던: Bấm vào đây2/ 을 정도로: Bấm vào đâyBài 7:1/ 되: Bấm vào đây2/ 었더니: Bấm vào đâyBài 8:1/ 는다면서요: Bấm vào đây2/ V을 겸 V을 겸: Bấm vào đâyBài 9:1/ 을 뻔하다: Bấm vào đây2/ 으로 인해: Bấm vào đâyBài 10:1/ 고 말다: Bấm vào đây2/ 는 적하다:Bấm vào đâyBài 11:1/ 조차: Bấm vào đây2/ 기 마련이다: Bấm vào đâyBài 12:1/ V나 보다/ A (으)ㄴ가 보다: Bấm vào đây2/ 이야말로: Bấm vào đâyBài 13:1/ 는 한: Bấm vào đây2/ 도록: Bấm vào đâyBài 14:1/ 으므로: Bấm vào đây2/ 은/는커녕: Bấm vào đâyBài 15:1/ 다시피: Bấm vào đây2/ 는 법이다: Bấm vào đâyBài 16:1/ 을지도 모르다: Bấm vào đây2/ 치고: Bấm vào đây

** Mỗi một đơn hàng mua trên Coupang nếu các bạn click từ app hoặc web HQLT sẽ đóng góp một phần nho nhỏ vào việc vận hành, duy trì và phát triển app + web hàng năm(chi phí lưu trữ dữ liệu, đăng trên app store, hosting, tên miền...), hỗ trợ đội ngũ admin và cộng tác viên phát triển nội dung...Phí mua hàng của các bạn HOÀN TOÀN KHÔNG KHÁC GÌ so với mua trực tiếp trên trang chủCoupang. HQLT cám ơn và chúc các bạn học tốt.

- Link mua hàng trên Coupang:https://coupa.ng/b8mGS5
- HQLT tổng hợp thông tin và review các sản phẩm:Bấm vào đây
- Facebook Review đồ Hàn tốt:Bấm vào đây
- Group Nuôi con ở Hàn:Bấm vào đây

"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."  

Video liên quan