Nhân vật trữ tình và đối tượng trữ tình trong Bếp lửa

Nhân vật trữ tình trong bài Bếp lửa là ai

A.

Người bà

B.

Người mẹ

C.

Người bố

D.

Người cháu.

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải:Nhân vật trữ tình trong bài Bếp lửa là người cháu . Vì trong bài thơ là sự hồi tưởng của người cháu về bà .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Xem thêm

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Tiến hành các thí nghiệm sau:

  (1) Ngâm lá đồng trong dung dịch AgNO3.

  (2) Ngâm lá kẽm trong dung dịch HCl loãng.

  (3) Ngâm lá nhôm trong dung dịch NaOH.

  (4) Ngâm lá sắt được cuốn dây đồng trong ddHCl.

  (5) Để một vật bằng gang ngoài không khí ẩm.

  (6) Ngâm một miếng đồng vào dung dịch Fe2(SO4)3.

  Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là ?

 • Một đại lý xăng dầu cần làm một cái bồn chứa dầu hình trụ bằng tôn có thể tích

  . Tìm bán kính đáy r của hình trụ sao cho hình trụ được làm ra ít tốn nguyên vật liệu nhất.

 • Cho 11,34 gam bột nhôm vào 300ml dung dịch hỗn hợp gồm FeCl3 1,2M và CuCl2 x(M) sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và 26,4 gam hỗn hợp hai kim loại. x có giá trị là:

 • Chiếu một chùm tia sáng hẹp qua một lăng kính. Chùm tia sáng đó sẽ tách thành chùm tia sáng có màu sắc khác nhau. Hiện tượng này gọi là ?

 • Trong không gian Oxyz cho điểm

  và đường thẳng
  . Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua điểm A, cắt và vuông góc với đường thẳng d?

 • Hình ABCD khi quay quanh BC thì tạo ra:

 • Chọn phát biểu sai khi nói về tia X:

 • Để điều chế 53,46 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 60%) cần dùng ít nhất V lít axit nitric 94,5% (D = 1,5 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư. Giá trị của V là ?

 • Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm CH≡C-CH=CH-CH2NH2 và (CH3)2CH-CH(NH2)COOH cần dùng x mol O2 (vừa đủ), chỉ thu được N2, H2O và 4,48 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của x là ?