So sánh 2 biểu đồ task 1 năm 2024

Dạng bài Multiple Charts hay còn được gọi là Mixed Charts, bao gồm hai bảng biểu hiển thị hai thông tin khác nhau, các bảng biểu có thể cùng loại hoặc khác loại. Thí sinh cần phân tích và so sánh các số liệu, nhận xét những điểm giống và khác nhau, sau đó đưa ra kết luận về mối tương quan giữa hai bảng biểu. Hãy cùng tìm hiểu cách viết dạng bài Multiple Charts trong IELTS Writing Task 1 cùng STUDY4 nhé!

I. Tổng quan về dạng bài Multiple Charts

1. Giới thiệu về dạng bài Multiple Charts

Dạng bài Multiple Charts/Mixed Charts (Nhiều bảng kết hợp) là một trong những dạng bài trong IELTS Writing Task 1, yêu cầu thí sinh phân tích và so sánh các biểu đồ khác nhau để đưa ra những kết luận và suy luận. Dạng bài này có thể bao gồm nhiều loại biểu đồ khác nhau như biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ tròn, biểu đồ hình vẽ, biểu đồ các biểu bảng... và yêu cầu thí sinh chú ý đến việc phân tích và so sánh các biểu đồ để đưa ra kết luận tổng thể.

2. Các dạng bài Multiple Charts

Thường thì trong dạng biểu đồ kết hợp của IELTS Writing Task 1 sẽ kết hợp 2 hoặc nhiều loại biểu đồ:

 • Bảng số liệu (Table) kết hợp với biểu đồ tròn (Pie chart)/biểu đồ đường (Line graph)/biểu đồ cột (Bar chart)

So sánh 2 biểu đồ task 1 năm 2024

 • Biểu đồ tròn (Pie chart) kết hợp với biểu đồ đường (Line graph)/biểu đồ cột (Bar chart)

So sánh 2 biểu đồ task 1 năm 2024

 • Biểu đồ đường (Line graph) kết hợp với biểu đồ cột (Bar chart)

So sánh 2 biểu đồ task 1 năm 2024

3. Cách đọc dạng bài Multiple Charts

Khi đọc dạng bài Multiple Charts trong IELTS Writing Task 1, bạn nên lưu ý các thông tin sau:

 • Xác định số lượng biểu đồ: Đầu tiên, bạn cần xác định số lượng biểu đồ trong bài viết để biết được mức độ chi tiết và khó khăn của đề bài.
 • Nhìn chung và chi tiết: Sau khi xác định được số lượng biểu đồ, bạn cần quan sát cả hai mức độ: tổng thể (nhìn chung) và chi tiết (từng phần của biểu đồ).
 • Tập trung vào thông tin chính: Tìm kiếm thông tin chính trong các biểu đồ. Các thông tin này thường được cho trực tiếp hoặc thông qua mối liên hệ giữa các biểu đồ.
 • So sánh và đối chiếu: Khi có nhiều biểu đồ, bạn cần so sánh và đối chiếu chúng để tìm ra các điểm tương đồng và khác biệt giữa chúng.
 • Dùng số liệu và từ vựng phù hợp: Bạn cần sử dụng số liệu và từ vựng phù hợp để diễn đạt các thông tin trong các biểu đồ.
 • Chú ý đến thời gian: Nếu các biểu đồ liên quan đến thời gian, bạn cần chú ý đến các thời điểm, chu kỳ và xu hướng trong các biểu đồ.

4. Yêu cầu của đề bài

Đề bài multiple charts trong IELTS Writing Task 1 yêu cầu thí sinh phân tích và so sánh các biểu đồ, đồ thị hoặc biểu đồ trộn (mixed charts) về một chủ đề cụ thể.

Thí sinh cần mô tả các dữ liệu số liệu được đưa ra trên các biểu đồ, đồ thị và giải thích sự khác biệt, mối liên hệ hoặc xu hướng của chúng. Bài viết cần phải chứa đầy đủ các thông tin quan trọng, đặc biệt là giải thích mối quan hệ giữa các biểu đồ và giải thích những sự khác biệt trong dữ liệu. Ngoài ra, bài viết cần có độ dài khoảng 150 chữ và hoàn thành trong thời gian 20 phút.

So sánh 2 biểu đồ task 1 năm 2024

II. Cách viết dạng bài Multiple Charts

Để làm cho bài viết dễ hiểu, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét một ví dụ cụ thể sau đây:

So sánh 2 biểu đồ task 1 năm 2024

Biểu đồ hình tròn dưới đây cho thấy những lý do chính khiến đất nông nghiệp trở nên kém hiệu quả hơn.

Bảng cho thấy những nguyên nhân này đã ảnh hưởng như thế nào đến ba khu vực trên thế giới trong những năm 1990.

1. Phân tích đề bài

Thí sinh có thể lựa chọn những điểm đáng chú ý để mô tả trong phần miêu tả của dạng bài Multiple Charts, bao gồm:

 • Số liệu/ Điểm cao nhất/thấp nhất.
 • Điểm bắt đầu/kết thúc của dữ liệu.
 • Xu hướng chính hoặc thay đổi đáng kể của nhóm dữ liệu.

Nếu biểu đồ không thể hiển thị thời gian, các dữ liệu cần được miêu tả ở thời điểm hiện tại.

Khi so sánh các số liệu liên quan, thí sinh có thể so sánh giữa các thành phần trong một biểu đồ hoặc giữa các biểu đồ khác nhau, và nêu mối quan hệ nguyên nhân-kết quả hoặc tác động lẫn nhau nếu có.

2. Introduction (Giới thiệu bài viết)

Ở dạng bài multiple charts, bạn sẽ viết phần mở đầu tương tự như các dạng bài khác - paraphrase lại đề bài. Tuy nhiên, với dạng bài này, thí sinh cần phải viết nhiều câu hơn theo từng biểu đồ riêng lẻ tùy vào đề bài. Thí sinh có thể sử dụng mẫu câu sau:

The bar chart/graph illustrates/gives information about/shows/depicts (đối tượng 1 đề bài đưa), while/and the table/picture provides information about/describes/compares (đối tượng 2 đề bài đưa).

Để nêu rõ hơn nội dung của các biểu đồ, có thể sử dụng các cụm từ như:

 • the highest/lowest point
 • the starting/ending point
 • the main trend
 • significant changes
 • hoặc các cụm từ liên quan đến các số liệu, tỷ lệ, phần trăm, v.v.

Thí sinh cũng cần phân tích các mối quan hệ giữa các biểu đồ, bao gồm:

 • Các sự giống nhau/khác nhau
 • Mối quan hệ nguyên nhân-kết quả
 • Tác động lẫn nhau giữa các loại biểu đồ.

Ví dụ:

Đề bài: The pie chart below shows the main reasons why agricultural land becomes less productive. The table shows how these causes affected three regions of the world during the 1990s.

\=> The pie chart provides an illustration of the primary factors that lead to a decline in agricultural land productivity, while the table displays how these factors impacted three different regions of the world throughout the 1990s.

3. Overview (Khái quát bài viết)

Đối với dạng bài Multiple Charts, thí sinh có thể viết bằng cách xác định thông tin nổi bật ở mỗi biểu đồ và sau đó đưa vào phần Overview.

Các thông tin quan trọng mà thí sinh có thể tìm thấy trong mỗi biểu đồ bao gồm:

 • Số liệu cao nhất/thấp nhất
 • Sự chênh lệch giữa các số liệu
 • Sự thay đổi theo thời gian hoặc xu hướng tổng quát

Các từ và cụm từ sau đây có thể được sử dụng để mở đầu phần Overview:

 • In general…
 • Overall…
 • It can be seen that…
 • Generally…
 • In summary…

Sau khi phân tích được xu hướng chính của từng biểu đồ, bạn có thể nối các thông tin bằng cách sử dụng "and" hoặc "while/meanwhile".

Ví dụ cho đề bài:

In general, the depletion of land quality worldwide can be attributed to excessive grazing, deforestation, and intensive farming. However, the factors contributing to land degradation in particular areas differ.

4. Body/Details (Chi tiết bài viết)

Trong phần thân bài, không nên kết hợp phân tích cả hai biểu đồ cùng một lúc vì đơn vị tính ở các biểu đồ khác nhau nên sẽ rất khó để chọn điểm để so sánh.

Vì vậy, phương pháp tốt nhất cho dạng bài Multiple charts là phân tích từng biểu đồ một, phân đoạn để tối ưu hóa thời gian và kết quả. Ngoài ra, chỉ nên tập trung miêu tả những thông tin quan trọng và sử dụng số liệu và mối quan hệ giữa các biểu đồ để đưa ra đánh giá và so sánh. Tránh liệt kê chi tiết tất cả thông tin trong các biểu đồ.

 • Đoạn 1: Chi tiết phân tích những ý đã được đề cập trong phần overview hoặc những điểm nổi bật của biểu đồ đầu tiên.
 • Đoạn 2: Chi tiết phân tích những ý đã được đề cập trong phần overview hoặc những điểm nổi bật của biểu đồ thứ hai.
 • Đoạn 3: (nếu có) Chi tiết phân tích tương tự với biểu đồ thứ ba.

Để chuyển từ phần Overview sang phần Body để mô tả số liệu, thí sinh có thể sử dụng các cụm từ như “With regard to/Concerning/Regarding/As can be seen from ” + tên của biểu đồ.

Ví dụ:

Body 1:

The most crucial reason for land degradation is over-grazing, which accounts for 35% of the affected land, according to the pie chart. The second and third significant factors are deforestation (30%) and over-cultivation (28%), respectively, while the remaining 7% comprises other causes.

Body 2:

With respect to the table, in the 1990s, North America had the least degraded land, with only 5% affected. Over-cultivation and over-grazing damaged about two-thirds and just under a third of this land, respectively, while deforestation caused minimal damage. However, Europe experienced a much higher rate of land degradation, with 23% of arable land affected, primarily due to deforestation (9.8%), over-cultivation (7.7%), and over-grazing (5.5%). In Oceania, over-grazing was the main cause of land degradation, affecting 11.3% of land out of a total of 13% degraded, while over-cultivation played no role, and deforestation affected only 1.7% of land.

5. Kết thúc bài viết

Sau khi áp dụng các cách viết dạng bài Multiple Charts trong IELTS Writing Task 1 và hoàn thành các phần, bạn cần kết hợp chúng lại và kiểm tra bài viết.

Bạn nên chú ý một số điều như sau:

 • Phải hiểu rõ từng loại biểu đồ: Bạn cần hiểu rõ từng loại biểu đồ và cách đọc dữ liệu trên chúng.
 • Chú ý đến sự khác biệt giữa các biểu đồ: Nếu có nhiều loại biểu đồ trong đề bài, bạn cần chú ý đến sự khác biệt giữa chúng và chỉ ra những điểm tương đồng hoặc khác nhau.
 • Chọn ra thông tin quan trọng và nổi bật: Bạn cần chọn ra những thông tin quan trọng và nổi bật nhất để miêu tả trong bài viết.
 • Không kết hợp quá nhiều thông tin: Bạn nên tập trung vào việc miêu tả từng biểu đồ một và không nên kết hợp quá nhiều thông tin vì đơn vị tính của các biểu đồ thường không tương đồng.
 • Sử dụng từ vựng và cấu trúc câu phù hợp: Bạn cần sử dụng từ vựng và cấu trúc câu phù hợp để diễn đạt ý của mình một cách chính xác và trôi chảy.
 • Đưa ra nhận xét và so sánh: Bạn nên đưa ra nhận xét và so sánh dựa trên số liệu và mối tương quan giữa các biểu đồ.

Bài mẫu:

So sánh 2 biểu đồ task 1 năm 2024

The pie chart provides an illustration of the primary factors that lead to a decline in agricultural land productivity, while the table displays how these factors impacted three different regions of the world throughout the 1990s.

In general, the depletion of land quality worldwide can be attributed to excessive grazing, deforestation, and intensive farming. However, the factors contributing to land degradation in particular areas differ.

The most crucial reason for land degradation is over-grazing, which accounts for 35% of the affected land, according to the pie chart. The second and third significant factors are deforestation (30%) and over-cultivation (28%), respectively, while the remaining 7% comprises other causes.

With respect to the table, in the 1990s, North America had the least degraded land, with only 5% affected. Over-cultivation and over-grazing damaged about two-thirds and just under a third of this land, respectively, while deforestation caused minimal damage. However, Europe experienced a much higher rate of land degradation, with 23% of arable land affected, primarily due to deforestation (9.8%), over-cultivation (7.7%), and over-grazing (5.5%). In Oceania, over-grazing was the main cause of land degradation, affecting 11.3% of land out of a total of 13% degraded, while over-cultivation played no role, and deforestation affected only 1.7% of land.

III. Một số từ vựng và ngữ pháp cho Multiple Charts

Dưới đây là một số từ vựng và ngữ pháp thường được sử dụng trong dạng bài Multiple Charts trong IELTS Writing Task 1:

Từ vựng về so sánh:

 • The same as
 • Similar to
 • Compared to/with
 • In contrast to/with
 • On the other hand

Các cấu trúc so sánh:

 • X is higher/lower than Y
 • X is twice/three times/... as high/low as Y
 • X is more/less than Y
 • X is the most/least
 • X has a higher/lower proportion than Y

Từ vựng về xu hướng:

 • Increase
 • Rise
 • Go up
 • Climb
 • Decrease
 • Fall
 • Drop
 • Decline
 • Level off/stabilize

Các tính từ chỉ mức độ:

 • Significant
 • Slight
 • Substantial
 • Considerable
 • Minor
 • Major

Ngữ pháp:

 • Cấu trúc so sánh hơn, như: X is higher/lower than Y.
 • Cấu trúc so sánh bằng, như: X is the same as Y.
 • Cấu trúc so sánh kép, như: X is twice/three times/... as high/low as Y.
 • Sử dụng các liên từ như: and, while, meanwhile, but để nối các ý.
 • Sử dụng các thì hiện tại đơn hoặc quá khứ đơn để miêu tả dữ liệu.

Lời kết

Bài viết đã trình bày về cách viết dạng bài Multiple Charts trong IELTS Writing Task 1. Hy vọng những kiến thức và kinh nghiệm được chia sẻ trong bài viết sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình ôn thi và đạt được band điểm mơ ước trong bài thi IELTS.