Bài văn tả về thành phố hải phòng

Mưa mùa xuân xôn xao, phơi phới. Những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại, rơi như nhảy nhót. Hạt nọ tiếp hạt kia đan xuống mặt đất (...) Mặt đất đã kiệt sức bỗng thức dậy, âu yếm đón lấy những giọt mưa ấm áp, trong lành. Đất trời lại dịu mềm, lại cần mẫn tiếp nhựa cho cây cỏ. Mưa mùa xuân đã mang lại cho chúng cái sức sống ứ dầy, tràn lên các nhánh lá mầm non. Và cây trả nghĩa cho mưa bằng cả mùa hoa thơm trái ngọt.

(Tiếng mưa - Nguyễn Thị Thu Trang)

1. Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt nào? (0,5 điểm)

2. Xác định và chỉ ra một biện pháp tu từ được tác giả sử dụng trong văn bản? (1 điểm)

3. Mưa mùa xuân đã đem đến cho muôn loài điều gì? (1 điểm)

4. Dựa vào nội dung câu in đậm trên, là một người con em sẽ trả nghĩa cho cha mẹ, thầy cô như thế nào khi đang ngồi trên ghế nhà trường? (1,5 điểm)

Bài văn tả về thành phố hải phòng

12 tháng 5 2016 lúc 15:10

Hải Phòng là thành phố cảng quan trọng, trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn nhất phía Bắc Việt Nam, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hoá, y tế, giáo dục, khoa học, thương mại và công nghệ của Vùng duyên hải Bắc Bộ. Đây là thành phố lớn thứ 3 cả nước[2], lớn thứ 2 miền Bắc sau Hà Nội. Hải Phòng còn là 1 trong 5 thành phố trực thuộc trung ương, đô thị loại 1 trung tâm cấp quốc gia, cùng với Đà Nẵng và Cần Thơ. Tính đến tháng 12/2015, dân số Hải Phòng là 2.103.500 người, trong đó dân cư thành thị chiếm 46,1% và dân cư nông thôn chiếm 53,9%, là thành phố đông dân thứ 3 ở Việt Nam.Được thành lập vào năm 1888, Hải Phòng là nơi có vị trí quan trọng về kinh tế, xã hội, công nghệ thông tin và an ninh, quốc phòng của vùng Bắc Bộ và cả nước, trên hai hành lang - một vành đai hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc. Hải Phòng là đầu mối giao thông đường biển phía Bắc. Với lợi thế cảng nước sâu nên vận tải biển rất phát triển, đồng thời là một trong những động lực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Là Trung tâm kinh tế - khoa học - kỹ thuật tổng hợp của Vùng duyên hải Bắc Bộ và là một trong 2 trung tâm phát triển của Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Hải Phòng có nhiều khu công nghiệp, thương mại lớn và trung tâm dịch vụ, du lịch, giáo dục, y tế và thủy sản của vùng duyên hải Bắc Bộ Việt Nam. Hải Phòng là một cực tăng trưởng của tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc gồm Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, nằm ngoài Quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội. Hải Phòng còn giữ vị trí tiền trạm của miền Bắc, nơi đặt trụ sở của bộ tư lệnh quân khu 3 và Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam.

Bài văn tả về thành phố hải phòng

12 tháng 5 2016 lúc 15:11

vừa y bon 10 dòng nha bn, chúc bn hc tot

Bài văn tả về thành phố hải phòng

Thành phố Hải Phòng hay còn được biết đến là thành phố Hoa phượng Đỏ là một trong những địa điểm du lịch được ưa chuộng trong những năm gần đây. Hãy cùng IELTS Fighter giới thiệu thành phố cảng xinh đẹp này bằng tiếng Anh cực kì đơn giản nhé.

Bài văn tả về thành phố hải phòng

Từ vựng tiếng Anh về thành phố Hải Phòng

Từ vựng

Phiên âm

Định nghĩa

Harbour

ˈhɑːbə(r)/

cảng biển

Red Flamboyant

/red flæmˈbɔɪənt/

hoa phượng đỏ

Coastal

/ˈkəʊstl/

duyên hải, ven biển

sea food

/siː fuːd/

Hải sản

Cat Ba Island

Đảo Cát Bà

Du Hang Buddhist Temple

Đền Dư Hàng

Haiphong Opera House

Nhà hát lớn Hải Phòng

Bao Dai Villa

Dinh Bảo Đại

Do Son Beach

Biển Đồ Sơn

Hang Kenh Communal House

Đình Hàng Kênh

Hai Phong Museum

Bảo tàng Hải Phòng

Nghe Le Chan Temple

Đền Nghè

Tam Bac Lake

Hồ Tam Bạc

crab noodle soup

/kræb ˈnuːdl suːp/

Bánh đa cua

tower

/ˈtaʊə(r)/

Tháp

industrial zone

/ɪnˈdʌstriəl zəʊn/

Khu công nghiệp

square

/skweə(r)/

Quảng trường

residential area

/ˌrezɪˈdenʃl ˈeəriə/

Khu dân cư

tunnel

/ˈtʌnl/

Đường hầm

signpost

/ˈsaɪnpəʊst/

Cột biển báo

street sign

/striːt saɪn/

Chỉ dẫn đường

dotted line

/ˈdɒtɪd laɪn/

Vạch phân cách

bus stop

/ˈbʌs stɒp/

Điểm dừng xe buýt

apartment house

/əˈpɑːtmənt haʊs/

Chung cư

exhaust fumes

/ɪɡˈzɔːst fjuːmz/

Khi thải

amenities

/əˈmiːnəti/

Tiện nghi

Stress

/stres/

Căng thẳng, áp lực

Nightlife

/ˈnaɪtlaɪf/

Cuộc sống về đêm

pollution

/pəˈluːʃn/

Ô nhiễm

noise

/nɔɪz/

Tiếng ồn

social’s vices

/ˌsəʊʃl vaɪs/

Tệ nạn xã hội

Litter

/ˈlɪtə(r)/

Xả rác

traffic jam

/ˈtræfɪk dʒæm/

Tắc đường.

City

/ˈsɪti/

Thành phố

Road

/rəʊd/

Đường xá

avenue

/ˈævənjuː/

Đại lộ

roundabout

/ˈraʊndəbaʊt/

Vòng xoay

intersection

/ˈɪntəsekʃn/

Giao lộ

shopping mall

/ˈʃɒpɪŋ mɔːl/

Trung tâm thương mại

Mẫu câu tiếng Anh giới thiệu về Hải Phòng

1: Giới thiệu tổng quan

A significant Vietnamese seaport is located in Hai Phong, a sizable city. Hai Phong is close to the provinces of Quang Ninh to the north, Hai Duong to the west, and Thai Binh to the south. Inter-tropical monsoons have an impact on Hai Phong's weather because of its proximity to the East Sea. The annual mean temperature ranges from 23 to 24 °C.

Một cảng biển quan trọng của Việt Nam nằm ở Hải Phòng, một thành phố lớn. Hải Phòng tiếp giáp với các tỉnh Quảng Ninh ở phía bắc, Hải Dương ở phía tây và Thái Bình ở phía nam. Gió mùa liên nhiệt đới có ảnh hưởng đến thời tiết Hải Phòng do gần biển Đông. Nhiệt độ trung bình năm dao động từ 23 đến 24°C.

Bài văn tả về thành phố hải phòng

2: Về lịch sử thành phố Hải Phòng

Lê Chân - a female general in the Trưng Sisters' (Hai Bà Trưng) 43 CE Vietnamese revolution against the Chinese, is credited with founding Hai Phong. Previously known as Hai tan Phong thu ("Hai Tan defense"), the location that is now known as Duong Kinh District was the Mac dynasty's second capital (1527–1592). The An Duong District's administrative center was relocated to Hang Kenh Communal House, which is now a part of Le Chan district, at the end of Nguyen Emperor Tu Duc's rule.

Lê Chân, một nữ tướng trong cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng vào năm 43 sau CN cuộc cách mạng Việt Nam chống Trung Quốc, được ghi công là người thành lập Hải Phòng. Trước đây được gọi là Hải Tân Phòng thủ ("khu vực phòng thủ ven biển"), địa điểm mà ngày nay là Quận Dương Kinh là kinh đô thứ hai của nhà Mạc (1527–1592). Trung tâm hành chính của huyện An Dương được dời về đình Hàng Kênh, nay là một phần của quận Lê Chân, vào cuối đời vua Tự Đức nhà Nguyễn.

Bài văn tả về thành phố hải phòng

3: Về dịa lý thành phố Hải Phòng

A significant seaport for Vietnam is located in the sizable city of Hai Phong. Hai Phong is close to the provinces of Quang Ninh to the north, Hai Duong to the west, and Thai Binh to the south. Hai Phong's weather is influenced by inter-tropical monsoons because of its proximity to the East Sea. The annual mean temperature ranges from 23 to 24 °C.

Một cảng biển quan trọng của Việt Nam nằm ở thành phố lớn Hải Phòng. Hải Phòng tiếp giáp với các tỉnh Quảng Ninh ở phía bắc, Hải Dương ở phía tây và Thái Bình ở phía nam. Thời tiết Hải Phòng chịu ảnh hưởng của gió mùa liên nhiệt đới do nằm gần biển Đông. Nhiệt độ trung bình năm dao động từ 23 đến 24°C.

4: Về du lịch thành phố Hải Phòng

Numerous temples, pagodas, mausoleums, and shrines can be found in Hai Phong, including the historic Du Hang Pagoda, Nghe Temple, and Hang Kenh Communal House. Bach Dang River in Hai Phong is a famous historical site where the local heroes fought off three Chinese feudal invasions. The world was aware of the third victory over the Yuan-Mongolians. In this river, numerous pointed spikes made of teakwood have been found. On the Hanoi-Hai Phong-Halong Bay tourist route is Hai Phong. A sandbar for swimming, Do Son Beach is 20 kilometers from Hai Phong. The Red River's alluvial sands, however, cause the water to turn yellow during the monsoon season. Tourists can travel to Bai Tu Long Bay and Halong Bay from Do Son after visiting Cat Ba National Park.

Có thể tìm thấy nhiều đền, chùa, lăng, miếu ở Hải Phòng, trong đó có chùa Dư Hàng lịch sử, đền Nghè và đình Hàng Kênh. Sông Bạch Đằng ở Hải Phòng là một di tích lịch sử nổi tiếng, nơi các anh hùng địa phương đã chống lại ba cuộc xâm lược của phong kiến Trung Quốc. Thế giới đã biết về chiến thắng thứ ba trước quân Nguyên-Mông Cổ. Ở dòng sông này, người ta đã tìm thấy rất nhiều cọc nhọn làm bằng gỗ tếch. Trên tuyến du lịch Hà Nội-Hải Phòng-Vịnh Hạ Long là Hải Phòng. Một bãi cát để bơi lội, Đồ Sơn Beach cách Hải Phòng 20 km. Tuy nhiên, phù sa sông Hồng khiến nước chuyển sang màu vàng trong mùa gió chướng. Du khách có thể đi đến Vịnh Bái Tử Long và Vịnh Hạ Long từ Đồ Sơn sau khi tham quan Vườn Quốc gia Cát Bà.

Bài văn tả về thành phố hải phòng

Xem thêm:

Giới thiệu TP. Hồ Chí Minh bằng tiếng Anh

Giới thiệu thủ đô Hà Nội bằng Tiếng Anh

Đoạn văn tiếng Anh giới thiệu về Hải Phòng

Đoạn văn 1:

Numerous visitors believe Hai Phong to be the "real" Vietnam, so many of the best things to do there are historical and cultural in nature. Despite being only about 2.5 hours away by bus, it reminds them of Hanoi from many years ago. With convenient ferry and hydrofoil connections to Cat Ba Island, Ha Long Bay, and other well-known islets nearby, Hai Phong is also known as a major tourist destination. It served as a significant international seaport in the past and is now the industrial city with the fastest rate of growth in the nation. The French-inspired Municipal Theatre, Du Hang Buddhist Temple, Nghe Temple, Hang Kenh Communal House, and other attractions can be found in Hai Phong. The distance from Hai Phong to well-known casinos is only about 20 km. It is a popular resort town with domestic tourists, especially for its distinctive regional festivals.

Nhiều du khách tin rằng Hải Phòng là Việt Nam "thực sự", vì vậy nhiều điều tốt nhất để làm ở đó mang tính chất lịch sử và văn hóa. Dù chỉ cách khoảng 2,5 giờ đi xe buýt nhưng nơi đây khiến họ nhớ về Hà Nội của nhiều năm trước. Với kết nối phà và tàu cánh ngầm thuận tiện đến Đảo Cát Bà, Vịnh Hạ Long và các hòn đảo nổi tiếng khác gần đó, Hải Phòng còn được biết đến như một điểm đến du lịch lớn. Nó từng là một cảng biển quốc tế quan trọng trong quá khứ và hiện là thành phố công nghiệp có tốc độ phát triển nhanh nhất cả nước. Nhà hát thành phố lấy cảm hứng từ Pháp, chùa Dư Hàng, chùa Nghè, đình Hàng Kênh và các điểm tham quan khác có thể được tìm thấy ở Hải Phòng. Khoảng cách từ Hải Phòng đến các sòng bạc nổi tiếng chỉ khoảng 20 km. Đây là một thị trấn nghỉ mát nổi tiếng với khách du lịch trong nước, đặc biệt là với các lễ hội đặc trưng của vùng.

Bài văn tả về thành phố hải phòng

Đoạn văn 2:

In the North of Vietnam is the city of Hai Phong, which is where I was born. There are numerous beaches and a renowned island in Hai Phong, which is known for its development in recent years.

Despite being one of Vietnam's largest cities, Hai Phong has a more tranquil lifestyle than other major cities like Ha Noi or Ho Chi Minh. If you ever visit Hai Phong, I advise you to walk around the city center where you can see historic structures and a sizable theater that was constructed by Frend in the nineteenth century. Then, you can travel to Do Son beach, which is about 20 kilometers from the city center. You can eat seafood and take in the view at a restaurant by the water in the evening. Hai Phong residents are both strange and incredibly amiable. If you pay a family a visit, they will treat you like royalty. They are known for being straightforward though.

Toạ lạc ở miền Bắc Việt Nam là thành phố Hải Phòng nơi tôi sinh ra. Có rất nhiều bãi biển và một hòn đảo nổi tiếng ở Hải Phòng. Những nơi này được biết đến với sự phát triển của nó trong những năm gần đây.

Mặc dù là một trong những thành phố lớn nhất của Việt Nam, Hải Phòng có lối sống tĩnh lặng hơn các thành phố lớn khác như Hà Nội hay Hồ Chí Minh. Nếu bạn từng đến thăm Hải Phòng, tôi khuyên bạn nên đi dạo quanh trung tâm thành phố, nơi bạn có thể nhìn thấy những công trình kiến trúc lịch sử và một nhà hát lớn do Frend xây dựng vào thế kỷ XIX. Sau đó, bạn có thể di chuyển đến biển Đồ Sơn, cách trung tâm thành phố khoảng 20 km. Bạn có thể ăn hải sản và ngắm cảnh tại nhà hàng ven biển vào buổi tối. Người Hải Phòng vừa lạ vừa dễ mến vô cùng. Nếu bạn đến thăm một gia đình, họ sẽ đối xử với bạn như những vị khách quý. Họ được biết đến là đơn giản, thẳng thắn.

Đoạn văn 3:

A significant economic, social, and cultural hub of Vietnam, Hai Phong City is also the third-largest city in the country. Smooth beaches, historic structures, and the friendliness and hospitality of the locals all draw tourists to Hai Phong. When searching for information about this city one by one, do you run out of worthwhile locations to visit in Hai Phong? You are now in the proper location. This article will provide you with helpful recommendations about the city, including how to get there, what to see, where to eat, and where to stay, to enable you to fully appreciate the beauty of the "Red Flamboyant City." So let's pack your bag and go exploring in Hai Phong together! Hai Phong, one of Vietnam's largest seaports, is 102 kilometers from Hanoi's capital and serves as a major transportation hub with access to both domestic and international waterways, railroads, and a variety of industrial areas. Hai Phong has potential for tourism in addition to being well-known as an industrial port city. Traditional architecture with pagodas, historic temples, and French neoclassical architecture situated on the old streets are just a few of the architectural attractions Hai Phong still has to offer. In addition, Hai Phong owns beaches and resorts in Do Son, as well as Cat Ba National Park, a UNESCO World Biosphere Reserve, which is situated in the Cat Ba Archipelago. The city is renowned for its cultural aspects as well, particularly the cuisine and traditional celebrations.

Một trung tâm kinh tế, xã hội và văn hóa quan trọng của Việt Nam, thành phố Hải Phòng cũng là thành phố lớn thứ ba trong cả nước. Những bãi biển mịn màng, những công trình kiến trúc lịch sử và sự thân thiện, hiếu khách của người dân địa phương đều thu hút khách du lịch đến Hải Phòng. Lần lượt tìm kiếm thông tin về thành phố này, bạn có hết những địa điểm đáng đến ở Hải Phòng? Bây giờ bạn đang ở vị trí thích hợp. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những gợi ý hữu ích về thành phố, bao gồm cách đến đó, những gì cần xem, nơi ăn và nơi ở, để bạn có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của "Thành phố Hoa Phượng Đỏ". Nào, hãy xách ba lô lên và cùng nhau khám phá Hải Phòng thôi nào! Hải Phòng, một trong những cảng biển lớn nhất của Việt Nam, cách thủ đô Hà Nội 102 km và đóng vai trò là đầu mối giao thông chính với khả năng tiếp cận cả đường thủy, đường sắt trong nước và quốc tế và nhiều khu công nghiệp. Hải Phòng có tiềm năng về du lịch bên cạnh việc nổi tiếng là thành phố cảng công nghiệp. Kiến trúc truyền thống với những ngôi chùa, đền thờ lịch sử và kiến trúc tân cổ điển của Pháp nằm trên những con phố cổ chỉ là một vài trong số những điểm thu hút kiến trúc mà Hải Phòng vẫn có. Ngoài ra, Hải Phòng còn sở hữu những bãi biển và khu nghỉ dưỡng ở Đồ Sơn, cũng như Vườn quốc gia Cát Bà, Khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận, nằm trong quần đảo Cát Bà. Thành phố cũng nổi tiếng về các khía cạnh văn hóa, đặc biệt là ẩm thực và lễ kỷ niệm truyền thống

Bài văn tả về thành phố hải phòng

Hy vọng bài chia sẻ của IELTS Fighter đã giúp bạn tự tin hơn khi có dịp giới thiệu về thành phố Hải Phòng bằng tiếng Anh với bạn bè quốc tế. Bạn có thể sử dụng mẫu bài trên luyện nói để cải thiện kỹ năng nói, thuyết trình của mình nữa nhé! Hẹn gặp các bạn trong các bài học tiếp theo.