Cách hạch toán cước taxi đợi hóa đơn về năm 2024

Hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau như thế nào? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán đang gặp phải. Bài viết này Công ty kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau, chi tiết và cụ thể:

Chú ý: Để chứng mình được việc là hàng về trước hóa đơn về sau các bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

- Hợp đồng/Thoả thuận với các bên, các phiếu nhập, phiếu xuất kho, chứng từ chuyển tiền,…). - Trong hợp đồng phải ghi rõ: Thời điểm giao hàng, thời điểm giao nhận hoá đơn, chứng từ cho hàng đi đường (bên bán sử dụng Phiếu xuất kho kiêm lệnh vận chuyển/điều động, sau khi giao nhận đủ, thanh toán tiền mới xuất Hoá đơn GTGT).

Cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau:

- Các bạn cần đối chiếu hàng hóa đó với hợp đồng mua hàng, tiến hành kiểm kê, lập phiếu nhập kho.

1. Căn cứ vào phiếu nhập kho các bạn hạch toán vào sổ theo giá tạm tính chưa có thuế:

Nợ 152 (153, 156): Số lượng nhập x Giá tạm tính Có 111 (112,331...): Số lượng nhập x Giá tạm tính

2. Khi hóa đơn về, căn cứ vào hóa đơn, tiến hành hạch toán như sau:

  1. Nếu giá mua = Giá tạm tính:
    Cách hạch toán cước taxi đợi hóa đơn về năm 2024

Nơ TK133: Theo số tiền thuế trên hóa đơn. Có Tk 111,112,331: Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất

  1. Nếu giá mua > Giá tạm tính

- Phản ánh thuế Nợ TK133: Có TK 111,112,331: Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất

- Điều chỉnh tăng Nợ TK 152, 156: Số lượng x (Giá mua - Giá tạm tính) Có TK 111,112,331: Số lượng mua x (Giá mua - Giá tạm tính)

  1. Nếu giá mua < Giá tạm tính

- Phản ánh thuế: Nợ TK 133: Có TK 111,112,331: Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất

- Điều chỉnh giảm: Nợ TK 111,112,331: Số lượng x (Giá tạm tính - Giá mua) Có TK 152, 156: Số lượng x (Giá tạm tính - Giá mua)

Các bạn muốn học thực hành làm kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế, thực hành xử lý các nghiệp vụ hạch toán, tính thuế, kê khai thuế GTGT. TNCN, TNDN... tính lương, trích khấu hao TSCĐ....lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm ... thì có thể tham gia: Hi Dragon, trước đây mình cũng định khoản vậy nhưng một lần post bài trên diễn đàn này mình mới biết mình bị sai đó, hihi, một kinh nghiệm có được từ diễn đàn

Thân

Sửa lần cuối: 9/12/08

  • 6

Ðề: định khoản nghiệp vụ này tn

vậy hỏi khí ko phải các pác thế nào mới đúng ah? 515 hay 711 vậy ta?

Cách hạch toán cước taxi đợi hóa đơn về năm 2024

  • 7

Ðề: định khoản nghiệp vụ này tn

Trong quy định của chuẩn mực " Doanh thu và thu nhập khác" :....

Tài khoản 515: Doanh thu hoạt động tài chính

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm: - Tiền lãi: tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi bán hàng trả chậm , trả góp, lãi đầu tư trái phiếu , tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng khi mua hàng, dịch vụ, lãi cho thuê tài chính...

Vậy chiết khấu thanh toán được hưởng được đưa vào tk 515 Hoa áh

thân

-------------

Hi Dragon, trước đây mình cũng định khoản vậy nhưng một lần post bài trên diễn đàn này mình mới biết mình bị sai đó, hihi, một kinh nghiệm có được từ diễn đàn

Thân

Bạn bị nhầm chính là ở chỗ phân biệt giữa CK thương mại và CK thanh toán. + CK thương mại là chiết khấu giá hàng hóa trước thuế và làm tổng tiền thanh toán tghi rên hóa đơn thay đổi. + CK thanh toán là chiết khấu được hưởng khi bạn thanh toán tiền đúng thời hạn mà bên bán quy định và được hưởng phần trăm do họ quy định, chiết khấu này không làm giảm tổng tiền thanh toán ghi trên hóa đơn.

Trong trường hợp này là chiết khấu thương mại nên bạn hạch toán vào TK 711 mà không hạch toán sang TK 515 nhé!