Cách xóa tài khoản Outlook trên macbook

Lưu ý:Đăng nhập vào Outlook trên web bằng bất kỳ tài khoản Microsoft nào, bao gồm các tài khoản email kết thúc bằng @outlook.com, @live.com, @hotmail.com hoặc @msn.com  và các tài khoản Microsoft 365 cơ quan hoặc học viên.

Bạn có thể thiết lập tài khoản trong Outlook cho Mac từ nhiều ISP phổ biến nhất, cũng như các nhà cung cấp dịch vụ email như Outlook trên web, AOL, Gmail, MobileMe và Yahoo. Sau đây là cách thực hiện:

Thêm tài khoản

Trong Outlook cho Mac 2011, trên menu Công cụ, hãy bấm vào Tài khoản.

Cách xóa tài khoản Outlook trên macbook

Trong hộp Tài khoản, hãy bấm Email Khác.

Cách xóa tài khoản Outlook trên macbook

Nhập địa chỉ email và mật khẩu rồi bấm Thêm Tài khoản.

Cách xóa tài khoản Outlook trên macbook

Mẹo:Sau khi bạn thêm tài khoản, tài khoản sẽ xuất hiện trong ngăn bên trái của hộp Tài khoản, và Outlook sẽ bắt đầu tải xuống thư của bạn.

Cách xóa tài khoản Outlook trên macbook

Lưu ý:Với tài khoản email POP và IMAP, thông điệp email là mục duy nhất được đồng bộ giữa Outlook và máy chủ thư. Các mục khác mà bạn tạo trong Outlookchẳng hạn như liên hệ, sự kiện lịch, nhiệm vụ và ghi chúđược lưu trữ trên máy tính của bạn, chứ không phải trên máy chủ thư.

Xóa tài khoản email

Chọn tài khoản mà bạn muốn vào xóa và trong ngăn phía dưới bên trái của hộp thoại Tài khoản, hãy chọn Xóa

Cách xóa tài khoản Outlook trên macbook

.

Cách xóa tài khoản Outlook trên macbook

Chọn Xóa.

Cách xóa tài khoản Outlook trên macbook

Lưu ý:Khi bạn xóa tài khoản POP, các thư hiện có trong tài khoản đó vẫn nằm trong Outlook, nhưng sau đó không có thư nào được tải xuống hoặc gửi đi nữa. Khi bạn xóa tài khoản IMAP, tất cả các thư trong tài khoản đó bị xóa khỏi Outlook, nhưng mọi bản sao của thư mà bạn có trên máy chủ vẫn nằm ở đó. Các mục không phải là thư, chẳng hạn như liên hệ và sự kiện, sẽ không bị ảnh hưởng khi bạn xóa tài khoản POP hay IMAP.

Xem thêm thông tin về các loại tài khoản POP và IMAP

Thiết đặt cơ bản của tài khoản POP

Thiết đặt cơ bản của tài khoản IMAP

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách xóa tài khoản Outlook trên macbook