Chia lấy phần nguyên trong C#

 /*NHAP VAO SO NGUYEN a va b VA THUC HIEN PHEP CHIA LAY PHAN NGUYEN VA PHAN DU CUA a chia b*/

#include     //thu vien de su dung cac lenh printf() ,scanf() ,..//
#include     //thu vien de su dung lenh getch()//

int main()         //Khai bao kieu tra ve va ten ham chinh//
{ 
int a,b;          //khai bao bien a theo kieu nguyen integer//
printf("Nhap vao so nguyen a: "); //in ra man hinh dong chu// 
scanf("%d",&a);    //nhap so nguyen a tu ban phim //
printf("Nhap vao so nguyen b: ");  
scanf("%d",&b);
printf("Chia lay phan nguyen cua a chia b = %d \n",a/b); //in ra man hinh ket qua, / la chia lay phan nguyen//
printf("Chia lay phan du cua a chia b = %d",a%b); //in ra man hinh ket qua, % la chia lay phan du//
getch();      //lenh tam dung man hinh de xem ket qua//
}
 

 • Login
 • Register

with your social network

OR

Resend activation email

Not a member? Register

I can't rememeber my password

This site is protected by reCAPTCHA and Terms of Use apply.

I agree to the Terms and Conditions of CodeLearn

Already registered? Login

 • Login
 • Register

with your social network

OR

Resend activation email

Not a member? Register

I can't rememeber my password

This site is protected by reCAPTCHA and Terms of Use apply.

I agree to the Terms and Conditions of CodeLearn

Already registered? Login

 • Chia lấy phần nguyên trong C#
 • Diễn đàn
 • LẬP TRÌNH C++ | LẬP TRÌNH C | LẬP TRÌNH C++0X
 • Nhập môn lập trình C/C++
 • Kỹ thuật C Vấn đề lấy phần nguyên của hàm float, hay double.


 1. mấy cái nì lâu ngày qên mất tiu ùi hehe coi lại phần nhập xuất ấy.


  1. float x = 5.33342132132;

  2. int n = (int) x;   // n = 5

  3. // tương tự với 3.0000


 2. Chia lấy phần nguyên trong C#
  Nguyên bản được gửi bởi meterpreter
  Chia lấy phần nguyên trong C#

  1. float x = 5.33342132132;

  2. int n = (int) x;   // n = 5

  3. // tương tự với 3.0000

  cáii nì là dùng ép kiểu.mình nhớ còn xài cách mà printf ra định dạng ấy.mấy cái định dạng đó lâu ùi qên mất tiu
  Chia lấy phần nguyên trong C#
  Chia lấy phần nguyên trong C#
  Chia lấy phần nguyên trong C#


 3. Code:

  	double z = 12.4645;
  	printf("z = %.*lf\n", 2, z);


 4. Chia lấy phần nguyên trong C#
  Vấn đề lấy phần nguyên của hàm float, hay double.

  Bạn thử cho định dạng phần thập phân bằng 0 xem, ví dụ

  Code:

  float x=3.14;
  printf("x = %2.0f",x);

  Còn nếu là số thập phân không vô hạn và để máy tự động in ra các chữ số có nghĩa thì dùng định dạng %g

  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi qu4ngco : 28-09-2011 lúc 03:48 PM.


 5. mình muốn hỏi là nếu số đó là double, giá trị là 2^63 - 0.5 chả hạn, thì mình muốn làm 1 biến mới chỉ lấy phần nguyên của biến đó thì làm thế nào? nếu là ép kiểu (int) hay (long) thì mình thấy k đủ vì chúng nó chỉ đến 2^32-1 thì làm sao đc nhỉ?


 6. Chia lấy phần nguyên trong C#
  Nguyên bản được gửi bởi alfred_edison_93
  Chia lấy phần nguyên trong C#

  mình muốn hỏi là nếu số đó là double, giá trị là 2^63 - 0.5 chả hạn, thì mình muốn làm 1 biến mới chỉ lấy phần nguyên của biến đó thì làm thế nào? nếu là ép kiểu (int) hay (long) thì mình thấy k đủ vì chúng nó chỉ đến 2^32-1 thì làm sao đc nhỉ?

  int a = (long long int) abc;

  Vậy chắc đủ, nếu chưa đủ theo ý bạn thì tự viết 1 class số lớn để xử lý....


 7. Chia lấy phần nguyên trong C#
  Nguyên bản được gửi bởi nguyennhutbinh_269
  Chia lấy phần nguyên trong C#

  Thông thường khi xuất KQ ở dạng float hay double thì kết quả có dạng a.bfsdw....
  VD như: 5.131311
  3.0000000
  Các bạn cho mình hỏi ở 2 VD trên làm sao để bỏ bớt giá trị thập phân chỉ lấy phần nguyên thôi. Cụ thể ở 2 VD trên thì (5.131311 = 5; 3.0000000 = 3). Thanks nha!

  Chia lấy phần nguyên trong C#

  float x=5.131311;
  printf("x = %2.0f",x);//in ra x=5 (.0 là phảy động tức lấy sau dấu , 0 chữ số còn 2 là khoảng trống để chứa kí tự in ra).

  [SIGPIC]Đam mê dẫn đến thành công!
  Chia lấy phần nguyên trong C#


 8. Chia lấy phần nguyên trong C#
  Nguyên bản được gửi bởi vntrang
  Chia lấy phần nguyên trong C#

  float x=5.131311;
  printf("x = %2.0f",x);//in ra x=5 (.0 là phảy động tức lấy sau dấu , 0 chữ số còn 2 là khoảng trống để chứa kí tự in ra).

  Bạn xem lại kiến thức đi nhé, không biết test chưa vây 2 là tổng các chỗ trống trong đó 1 vị trí cho dấu "." và 1 vị trị cho phần nguyên phần thập phân không có gì.


Các đề tài tương tự

 1. Trả lời: 3

  Bài viết cuối: 06-11-2013, 11:21 AM

 2. Trả lời: 22

  Bài viết cuối: 23-03-2011, 12:56 AM

 3. Trả lời: 10

  Bài viết cuối: 18-03-2010, 11:25 PM

 4. Trả lời: 4

  Bài viết cuối: 30-01-2010, 10:55 PM

Chia lấy phần nguyên trong C#
Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn
 • Tìm hiểu luật lệ tham gia diễn đàn

 • BB code: On
 • Mặt cười: On
 • [IMG] code: On
 • [VIDEO] code is On
 • HTML code: Off