Chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích Mắt biếc

Đề 1
Câu 1: Chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích hoặc cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức và cuộc sống của em.
​Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn.
​Đề 2
​Câu 1: Sáng tác một tác phẩm ( câu chuyện hoặc bài thơ) nhằm khích lệ mọi người đọc sách ( Khuyến khích thí sinh vẽ tranh minh họa).
​Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn.
​Đề 3
​Câu 1: Viết tiếp lời cho một câu chuyện hoặc cuốn sách mà em đã đọc. ( Khuyến khích thí sinh vẽ tranh minh họa hoặc có lời song ngữ Tiếng Anh).
​Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn.

Video liên quan