Có máy cách phản hồi email

Gửi thông tin phản hồi trong GmailBạn có thể gửi thông tin phản hồi từ trong Gmail. Tốt nhất, bạn nên gửi thông tin phản hồi trong các trường hợp sau:

  • Có sự cố xảy ra hoặc có tính năng không hoạt động tốt  chẳng hạn như lỗi và sự cố về sản phẩm
  • Bạn có nội dung đề xuất và yêu cầu về tính năng

Chúng tôi không thể trả lời tất cả thông tin phản hồi của mọi người, nhưng sẽ sử dụng nội dung nhận xét của bạn để cải thiện Gmail.

  1. Mở Gmail.
  2. Chuyển tới nơi bạn đang gặp sự cố trong Inbox. Nếu ảnh chụp màn hình sẽ giúp chúng tôi phát hiện vấn đề, thì bạn có thể đưa ảnh chụp màn hình vào bằng cách chọn hộp kiểm.
  3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Trợ giúp
Có máy cách phản hồi email
Có máy cách phản hồi email

Gửi thông tin phản hồi.

  1. Nhập nội dung nhận xét vào hộp. Bạn có thể thêm ảnh về vấn đề ở đây nếu có.
  2. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào Gửi.

Trong nội dung phản hồi, hãy cố chia sẻ nhiều chi tiết về vấn đề hoặc nội dung đề xuất nhất có thể.

Truy cập vào diễn đàn trợ giúp của Gmail

Cộng đồng người dùng Gmail là một lựa chọn tuyệt vời trong những tình huống sau:

  • Đặt câu hỏi về "cách làm" điều gì đó
  • Thảo luận về Gmail với những người dùng khác

Bạn cũng có thể duyệt và tìm kiếm trong diễn đàn để xem nội dung người khác đăng về Gmail.
 
 Chuyển đến diễn đàn
                  Máy tính AndroidiPhone và iPad   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Có máy cách phản hồi email