Gia đình em chế biến thức an cho vật nuôi bằng cách nào

ở địa phương hoặc ở gia đình em dự trữ và chế biến thức ăn vật nuôi bằng cách nào? ví dụ cụ thể?

- Muốn tiến hành chăn nuôi đạt kết quả, cần phải có những hiểu biết gì?

- Ở gia đình,địa phương em đang nuôi những giống vật nuôi nào? theo em nuôi giống vật nuôi nào đem lại lợi ích kinh tế cao? vì sao?

- Kể tên một số loại thức ăn mà gia đình hoặc địa phương em thường sử dụng để chăn nuôi những giống vật nuôi đó.

- Làm chuồng trại chăn nuôi có tác dụng gì?

- Muốn tiến hành chăn nuôi đạt kết quả, cần phải có những hiểu biết gì?

- Ở gia đình,địa phương em đang nuôi những giống vật nuôi nào? theo em nuôi giống vật nuôi nào đem lại lợi ích kinh tế cao? vì sao?

- Kể tên một số loại thức ăn mà gia đình hoặc địa phương em thường sử dụng để chăn nuôi những giống vật nuôi đó.

- Làm chuồng trại chăn nuôi có tác dụng gì?

Lấy ví dụ ở gia định hoặc địa phương của em thấy và biết được những phương pháp gì để chế biến thức ăn cho vật nuôi?

4.Ở địa phương em đã sản xuất thức ăn giàu protein cho vật nuôi bằng cách nào? Cho VD?

5.Tại sao phải chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi?

C1: Phân biệt các loại khai thác rừng

C2:  Nêu công việc chăn rừng sau khi trồng

C3: Nêu các biện pháp kích thích hạt giống

C4: Mục đích phương pháp chế biến thức ăn vật nuôi ở gia đình hoặc địa phương em ? Chế biến thức ăn vật nuôi bằng cách nào

C5: Mục đích và phương pháp dự trữ thức ăn vật nuôi ? Ở gia đình hoặc địa phương em dự trữ thức ăn vật nuôi bằng cách nào ?

C6: Nêu nguồn gốc thức ăn vật nuôi

C7: Nêu sự tiêu hoá và hấp thụ thức ăn vật nuôi

C8: Phân loại thức ăn vật nuôi

C9: Nêu công thức tính cân nặng của lợn dựa vào chiều dài thân và số đo vòng ngực

Giúp Mik với

tại sao phải chế biến dự trữ thức ăn cho vật nuôi ? trong các phương pháp dữ trữ thức ăn thì phương pháp nào hay dừng ở nước ta?

1.Em hãy cho biết nhiệm vụ  chăn nuôi và phát triển của chăn nuôi ở nước ta trong thời gian tới

2.Có mấy cách phân loại thức ăn? Em hãy kể 1 số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein, giàu gluxit ở địa phương em

3.Em hãy cho biết ưu nhược điểm của các phương pháp tưới nước cho cây

4.Kể tên 1 số phương pháp chế biến thức ăn vật nuôi và cách phương pháp dự trữ thức ăn vật nuôi

Vì sao chúng ta phải dự trữ chế biến thức ăn?Nêu một số phương pháp dự trữ chế biến thức ăn?

Tìm hiểu xem ở gia đình, địa phương em đã và đang nuôi giống vật nuôi nào. Với mỗi giống vật nuôi, em hãy quan sát, hỏi người thân hoặc những người đang chăn nuôi để tìm hiểu những nội dung sau:

1. Lợi ích của việc chăn nuôi (sản phẩm chăn nuôi được sử dụng để làm gì? Có tác dụng như thế nào với cong người, kinh tế, môi trường?)

2. Phương thức chăn nuôi

3. Những điều kiện vật chất cần có và các công việc cần làm khi tiến hành thực hiện phương thức chăn nuôi đó

4. Kinh nghiệm chăn nuôi

5. Kết quả thu được (năng suất, chất lượng sản phẩm chăn nuôi)

6. Ghi lại ý kiến nhận xét của em và đề xuất của em

Video liên quan