Khoa học lớp 5 trang 146

Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm trang 120  Quảng cáo                                                                                                                                                                                                                                    Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 • Câu 1
 • Câu 2
 • Câu 3
 • Câu 4
 • Câu 5
 • Câu 6
 • Câu 7
 • Câu 8
 • Câu 9
 • Câu 1
 • Câu 2
 • Câu 3
 • Câu 4
 • Câu 5
 • Câu 6
 • Câu 7
 • Câu 8
 • Câu 9

Bài khác

Câu 1

Quan sát những hình vẽ dưới đây và thực hiện các yêu cầu sau:

1.1. Nối con vật ở cột A với nơi chúng có thể đẻ trứng ở cột B cho phù hợp.


1.2. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

a) Bạn có thể làm gì để diệt trừ gián ngay từ trứng của nó?

a. Đậy nắp chum, vại.

b. Giữ vệ sinh nhà cửa sạch sẽ.

b) Bạn có thể làm gì để diệt trừ muỗi ngay từ trứng của nó?

a. Đậy nắp chum, vại.

b. Giữ vệ sinh nhà cửa sạch sẽ.

Lời giải chi tiết:

1.1.

Câu hỏi

a)

b)

Đáp án

b

a

Câu 2

Viết tên giai đoạn còn thiếu vào chỗ  trong quá trình phát triển mỗi con vật dưới đây cho phù hợp.


Lời giải chi tiết:

Câu 3

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Loài vật nào dưới đây đẻ nhiều con nhất trong một lứa?

a. Mèo.

b. Voi.

c. Chó.

d. Ngựa.

e. Trâu.

g. Lợn.

Lời giải chi tiết:

Chọn g. Lợn.

Câu 4

Nối tên tài nguyên thiên nhiên ở cột A với vị trí của tài nguyên đó ở cột B cho phù hợp.


Lời giải chi tiết:

Câu 5

Viết chữ Đ vào  trước ý kiến đúng, chữ S vào  trước ý kiến sai.

Tài nguyên trên Trái Đất là vô tận, con người cứ việc sử dụng thoải mái.

Tài nguyên trên Trái Đất là có hạn nên phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm.

Lời giải chi tiết:

S

Tài nguyên trên Trái Đất là vô tận, con người cứ việc sử dụng thoải mái.

Đ

Tài nguyên trên Trái Đất là có hạn nên phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm.

Câu 6

Quan sát các hình 4, 5 trang 146, 147 SGK và trả lời câu hỏi dưới đây:

Điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở đó?

Lời giải chi tiết:

Đất ở đó bị xói mòn, bạc màu.

Câu 7

Tại sao lũ lụt hay xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá hủy?

Lời giải chi tiết:

Khi rừng đầu nguồn bị phá hủy, khoogn còn cây cối giữ nước, nước thoát nhanh, gây lũ lụt.

Câu 8

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là năng lượng sạch (khi sử dụng năng lượng đó sẽ tạo ra khí thải gây ô nhiễm môi trường)?

a. Năng lượng mặt trời.

b. Năng lượng gió.

c. Năng lượng nước chảy.

d. Năng lượng từ than đá, xăng dầu, khí đốt,

Lời giải chi tiết:

Chọn d.

Câu 9

Kể tên các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta.

Lời giải chi tiết:

Năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta: năng lượng mặt trời, gió, nước chảy.

Xem lại lý thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Bài tiếp theo

Quảng cáo                                                                                              Báo lỗi - Góp ý

Video liên quan