Chủ đề: M��y t��nh

Có 14 bài viết

Đề bài - bài 2 trang 82 sgk hóa học 10 nâng cao
Đề bài - bài 2 trang 82 sgk hóa học 10 nâng cao

- Liên kết hóa học trong phân tử HBr được hình thành nhờ sự xen obitan 1s của nguyên tử hiđro và obitan 4p có 1 electron độc nguyên tử brom. Đề bài ...

Bài 52 trang 50 sgk  giải tích 12 nâng cao
Bài 52 trang 50 sgk giải tích 12 nâng cao

\(y = - x + 2 + {1 \over {x - 1}}\) TXĐ: \(D =\mathbb R\backslash \left\{ 1 \right\}\) Tiệm cận đứng: \(x = 1\) vì \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ - }} y = - \infty ;\mathop {\lim ...

Đề bài - bài 44 trang 73 sgk toán 7 tập 1
Đề bài - bài 44 trang 73 sgk toán 7 tập 1

Để tìm \(f(a)\): Từ hoành độ \(x=a\) ta vẽ đường vuông góc với \(Ox\), đường vuông góc này cắt đồ thị tại đâu thì từ điểm đó vẽ đường vuông góc ...

Video hướng dẫn giải - soạn bài chương trình địa phương (phần tiếng việt) trang 97 sgk ngữ văn 9 tập 2 (chi tiết)
Video hướng dẫn giải - soạn bài chương trình địa phương (phần tiếng việt) trang 97 sgk ngữ văn 9 tập 2 (chi tiết)

Đối với (b): Trong lời kể tác giả vẫn dùng một số từ ngữ địa phương dễ hiểu để nêu sắc thái của vùng đất nơi việc được kể diễn ra. Tuy nhiên ...

Trả lời gợi ý bài 16 trang 45 sgk gdcd lớp 8
Trả lời gợi ý bài 16 trang 45 sgk gdcd lớp 8

- Vì thế ông An không có quyền đem bán chiếc bình cổ đó mà ông An phải có trách nhiệm đem nộp chiếc bình cổ đó cho Sử Văn hoá - Thông tin hoặc Viện bảo ...

t bow là gì - Nghĩa của từ t bow
t bow là gì - Nghĩa của từ t bow

t bow có nghĩa là một atery trong sfv, la, ca.Món ngon, giá rẻ, thức ăn ngon, gia đình tốt đẹp sở hữu nó.Không, tên của chủ sở hữu không phải là t-nơ, t, túi ...

Phân tích chân, tay, tai, mắt, miệng
Phân tích chân, tay, tai, mắt, miệng

Trong cuộc sống đừng a dua, đừng nghe người ta xui dại, làm bậy mà thiệt hại đến mình. Con người không thể sống riêng biệt một mình mà tồn tại, mà ...

Đề bài - nguyên nhân dẫn đến phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỉ xvi là gì?
Đề bài - nguyên nhân dẫn đến phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỉ xvi là gì?

=> Mâu thuẫn giai cấp ngày càng trở nên gay gắt đến mức không thể điều hòa được nhân dân nổi dậy đấu tranh, khởi nghĩa. Đề bài ...

Đề bài - hãy phân tích và cho ví dụ về ảnh hưởng của từng nhân tố đối với sự phân bố công nghiệp?
Đề bài - hãy phân tích và cho ví dụ về ảnh hưởng của từng nhân tố đối với sự phân bố công nghiệp?

- Khí hậu: đặc điểm khí hậu và thời tiết tác động không nhỏ đến hoạt động của các ngành công nghiệp khai khoáng. Trong một số trường hợp, nó chi ...

IICác nhân tố hình thành đất - các nhân tố hình thành đất
IICác nhân tố hình thành đất - các nhân tố hình thành đất

- Vai trò: Tuổi của đất là nhân tố biểu thị thời gian tác động của các yếu tố hình thành đất dài hay ngắn, còn thể hiện cường độ của các quá trình ...

Đề bài - sự chuyển biến về kinh tế và sự chuyển biến về xã hội ở việt nam đầu thế kỉ xx có mối quan hệ như thế nào ?
Đề bài - sự chuyển biến về kinh tế và sự chuyển biến về xã hội ở việt nam đầu thế kỉ xx có mối quan hệ như thế nào ?

- Các giai cấp, tầng lớp mới ra đời làm cho kinh tế Việt Nam có sự thay đổi: kinh tế tư bản chủ nghĩa được du nhập bên cạnh nền kinh tế phong kiến. Đề ...

Đề bài - bài 6 trang 48 sgk hóa học 10
Đề bài - bài 6 trang 48 sgk hóa học 10

Oxit cao nhất của 1 nguyên tố R ứng với công thứcRO2nên R có hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi là IV. Vậy R thuộc nhóm IVA Đề bài ...