Thế nào là tần số đơn vị của tần số

Tần số là số giao động trong một giây

đơn vị tần số là héc(Hz)

tần số là số dao động trong một giây

đơn vị là Hz (héc)Tần số là số dao động trong thời gian 1 giây

Đơn vị tần số là héc kí hiệu Hz chúc bạn học tốt vật lý

Tần số là số dao động mà vật thực hiện được trong một giây .

Đơn vị của tần số là Héc

Ký hiệu : Hz

*Chúc bạn được điểm cao nhie

yes

Tần số dao động là số dao động trong 1 giây. Đơn vị là Héc(Hz)

Tầng số giao động là một vật khi dao động trong 1giây

crying

​​​

angel

Số giao động trong 1 giây gọi là tần số

Đơn vị đo tần số là héc . Ký hiệu hz

Video liên quan