Việt Nam tiếp giáp với bao nhiêu nước và vùng lãnh thổ trên Biển Đông?

Có 9 nước tiếp giáp với Biển Đông là Việt Nam, Trung Quốc, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xia, Bru-nây, Ma-lai-xia, Xin-ga-po, Thái Lan, Cam-pu-chia và một vùng lãnh thổ là Đài Loan.

Show

  bởi nguyễn tố như

Việt Nam tiếp giáp với bao nhiêu nước và vùng lãnh thổ trên Biển Đông?
08/10/2018

Like (0) Báo cáo sai phạm

Cách tích điểm HP

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Việt Nam tiếp giáp với bao nhiêu nước và vùng lãnh thổ trên Biển Đông?

Việt Nam tiếp giáp với bao nhiêu nước và vùng lãnh thổ trên Biển Đông?

ZUNIA9

Các câu hỏi mới

 • Gió tín phong hoạt động mạnh nhất vào thời kì nào?

  A. Mùa hạ và mùa thu

  B. Mùa đông và mùa xuân

  C. Mùa xuân và mùa thu

  D. Mùa hạ và mùa xuân

  29/10/2022 |   0 Trả lời

 • Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa bắt đầu từ đâu?

  01/11/2022 |   1 Trả lời

 • Nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng do đâu?

  31/10/2022 |   1 Trả lời

 • Chính sách kinh tế của nước ta là gì?

  31/10/2022 |   1 Trả lời

 • Mục tiêu của công cuộc đổi mới kinh tế xã hội ở nước ta là gì?

  31/10/2022 |   1 Trả lời

 • Định hướng nào không phải là biện pháp đẩy mạnh công cuộc Đổi mới và hội nhập của nước ta?

  A. Tăng trưởng xóa đói giảm nghèo.

  B. Đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

  C. Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần.

  D. Bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững.

  31/10/2022 |   1 Trả lời

 • Bộ phận nào của vùng biển nước ta được xem như phần lãnh thổ trên đất liền?

  06/11/2022 |   1 Trả lời

 • Vị trí địa lí đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất như thế nào?

  07/11/2022 |   1 Trả lời

 • Do nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở bán cầu Bắc, nên lãnh thổ nước ta có nền nhiệt như thế nào?

  06/11/2022 |   1 Trả lời

 • Nước ta dễ dàng giao lưu với các nước trên thế giới là do đâu?

  06/11/2022 |   1 Trả lời

 • Nước ta có vị trí địa lý như thế nào?

  06/11/2022 |   1 Trả lời

 • Do nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa châu Á nên nước ta có khí hậu ra sao?

  07/11/2022 |   1 Trả lời

 • Đường bờ biển nước ta có chiều dài bao nhiêu?

  14/11/2022 |   1 Trả lời

 • Chiều dài đường biên giới trên đất liền giữa nước ta với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia lần lược là bao nhiêu?

  14/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phần đất kiền của nước ta nằm trong khung của hệ tọa độ địa lí nào?

  14/11/2022 |   1 Trả lời

 • Nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố giáp với biển?

  14/11/2022 |   1 Trả lời

 • Các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lần lượt thuộc tỉnh/thành phố nào?

  14/11/2022 |   1 Trả lời

 • Bộ phận nào của vùng biển nước ta được xem như phần lãnh thổ trên đất liền?

  14/11/2022 |   1 Trả lời

 • Vị trí địa lí quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất gì?

  14/11/2022 |   1 Trả lời

 • Đại bộ phận lãnh thổ nước ta nằm ở múi giờ thứ mấy?

  14/11/2022 |   1 Trả lời

 • Chiều dài đường biên giới trên đất liền giữa nước ta với Trung Quốc là bao nhiêu km?

  15/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trên biển vĩ độ nước ta kéo dài đến bao nhiêu độ vĩ tuyến?

  14/11/2022 |   1 Trả lời

 • Địa hình núi nước ta gồm những hướng chính nào?

  Địa hình núi nước ta gồm những hướng chính nào

  18/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tại sao lại gọi là đai cận nhiệt đới hạ thấp?

  tại sao lại gọi là đai cận nhiệt đới hạ thấp

  18/12/2022 |   0 Trả lời

 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và 14, hãy cho biết dãy Đông Triều thuôc̣ miền địa lí tự nhiên  nào sau đây?