3 suất đinh lấy 1 suất lính là gì

Trận Ngọc Hồi - Đống Đa năm 1789

 • In bài này
 • Gửi Email bài này      Chi tiết  Chuyên mục: Quân Sự Mục Lục [Thu / Mở]
 • Bối cảnh
 • Mâu thuẫn giữa vua Lê và Tây Sơn
 • Quân Thanh tiến vào Đại Việt
 • Tiền quân Tây Sơn vừa đánh vừa rút lui
 • Quân Thanh đóng đồn phòng thủ
 • Vua Quang Trung bắc tiến
 • Ra quân
 • Tăng quân ở Nghệ An
 • Chia đường xuất phát
 • Quang Trung đại phá quân Thanh
 • Diệt tiền đồn
 • Dụ hàng đồn Hà Hồi, áp sát Ngọc Hồi
 • Diệt đồn Đống Đa
 • Tiến vào Thăng Long
 • Trận Ngọc Hồi
 • Khải hoàn
 • Các đồn bị hạ
 • Tế quân Thanh
 • Chiến thuật, hậu quả và ý nghĩa
 • Chiến dịch Tết Mậu Thân
 • Các ý kiến khác nhau về số quân Thanh
 • Việt Nam
 • Phương Tây
 • Trung Quốc
 • Trong thơ ca
 • Tham khảo           Trận Ngọc Hồi - Đống Đa
Battle at the River Tho-xuong.jpg

Một bức họa của người Trung Quốc về trận đánh: Quân Thanh vượt sông Thọ Xương (sông Thương) trên đường tiến về Thăng Long, phía xa là quân Tây Sơn đang tháo chạy.   .      Thờigian 1789   Địađiểm Miền Bắc Đại Việt   Kếtquả Tây Sơn chiến thắng, quân Thanh rút khỏi Đại Việt. Nhà Tây Sơn thay thế nhà Lê. Nhà Tây Sơn chấp nhận triều cống cho nhà Thanh.       Tham chiến

Nhà Tây Sơn

Tây Sơn

Nhà Thanh

Đại Thanh

Video liên quan