Cách bật tiếng trong Microsoft team

Khi bạn đang ở trong Cuộc họp Lync hoặc cuộc gọi, bạn có thể tắt hoặc bật tiếng nhiều lần. Bạn cũng có thể làm như vậy trong cửa sổ Cuộc họp Lync hoặc trên điện thoại của bạn nếu bạn gọi vào cuộc họp.

Phải đảm bảo kiểm tra thiết bị âm thanh của bạn trước khi gia nhập Cuộc họp Lync hoặc cuộc gọi và điều chỉnh âm lượng cũng như chất lượng âm thanh nếu cần. Hãy xem Thiết lập và kiểm tra âm thanh Lync.

Nội dung

Tắt hoặc bật âm thanh trong cửa sổ Cuộc họp Lync hoặc cuộc gọi

Tắt hoặc bật âm thanh trên điện thoại của bạn

Tắt hoặc bật tiếng khán giả trong Cuộc họp Lync

Tắt hoặc bật âm thanh trong cửa sổ Cuộc họp Lync hoặc cuộc gọi

Khi bạn gia nhập Cuộc họp Lync, âm thanh của bạn được tắt theo mặc định trừ khi bạn là người tổ chức cuộc họp.

Cách bật tiếng trong Microsoft team

Nút Điện thoại/Micrô trông giống như

Cách bật tiếng trong Microsoft team

khi tắt tiếng.

Khi bạn muốn nói, bấm nút Bật trên phần thông báo, hoặc bấm nút Điện thoại/Micrô để bật âm thanh. Nút này sẽ chuyển sang

Cách bật tiếng trong Microsoft team

và bạn có thể nói.

Để tắt âm thanh của bạn một lần nữa, bấm nút Điện thoại/Micrô.

Lưu ý:Bạn cũng có thể dùng micrô và các nút loa trên máy tính xách tay, bàn phím hoặc tai nghe USB nào đó của bạn để tắt hoặc bật micrô và loa của bạn. Lưu ý rằng người tổ chức cuộc họp đôi khi tắt tiếng khán giả. Nếu điều này xảy ra, bạn sẽ không thể bật micrô của mình.

Tắt hoặc bật âm thanh trên điện thoại của bạn

Nếu bạn đã gọi vào Cuộc họp Lync bằng điện thoại, bạn có thể dùng nút tắt hoặc bật trên điện thoại của bạn để quản lý âm thanh. Hoặc bạn có thể dùng các lệnh cảm ứng âm bàn phím, như *6 chẳng hạn, cho phép bạn chuyển đổi bật tắt.

Nhấn *1 trên điện thoại của bạn để xem danh sách và bảng mô tả tất cả các lệnh sẵn dùng cho tài khoản của bạn.

Lưu ý:

Khi bạn gọi vào Cuộc họp Lync bằng điện thoại, âm thanh của bạn được bật theo mặc định. Hãy tắt micrô nếu bạn không phải là người đang nói.

Cũng nên lưu ý rằng gọi vào cuộc họp bằng điện thoại có thể không khả dụng cho tài khoản của bạn nếu bạn dùng Lync bằng Microsoft 365.

Tắt hoặc bật tiếng khán giả trong Cuộc họp Lync

Nếu bạn là diễn giả, bạn có thể tắt hoặc bật tiếng của người dự cuộc họp, từng cá nhân hoặc theo nhóm, để loại bỏ tiếng ồn nền.

Để tắt tiếng cá nhân, hãy trỏ đến nút người

Cách bật tiếng trong Microsoft team

trong cuộc họp. Sau đó bấm chuột phải vào một người dự rồi bấm Tắt. Bạn có thể bấm chuột phải một lần nữa vào tên của họ để bật âm thanh cho họ, tuy nhiên vì lý do bảo mật, người dự đó cũng cần phải bật ở phía họ để mở đường truyền.

Cách bật tiếng trong Microsoft team

Để tắt tiếng toàn bộ khán giả, hãy trỏ tới nút người

Cách bật tiếng trong Microsoft team

trong cuộc họp. Sau đó chọn tab HÀNH ĐỘNG rồi bấm Tắt tiếng Khán giả.

Cách bật tiếng trong Microsoft team

Tất cả người dự cuộc họp, bao gồm những người họp qua điện thoại, đều được tắt tiếng. Để bật tiếng, hãy trở lại tab HÀNH ĐỘNG rồi bấm Bật tiếng Khán giả, hoặc bấm chuột phải vào tên của một người dự và chỉ bật tiếng người đó.

Để biết thêm thông tin về âm thanh Lync:

Thiết lập và kiểm tra âm thanh Lync

Chuyển đổi thiết bị âm thanh của bạn trong suốt cuộc gọi hoặc cuộc họp Lync

Khắc phục sự cố Âm thanh Lync

Nếu bạn dùng Microsoft 365, hãy xemDùng âm thanh trong Cuộc họp Lync, (O365) và Tham chiếu Nhanh, (O365).

Nếu bạn không dùng Microsoft 365, hãy xem Dùng âm thanh trong Cuộc họp Lync và Thẻ Tham chiếu Nhanh Âm thanh Lync.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách bật tiếng trong Microsoft team