Cách gửi file PDF qua email

Gửi tệp đính kèm với thư Gmail

Bạn có thể thêm tệp đính kèm, như tệp hoặc hình ảnh, vào email. Để gửi các tệp lớn vượt quá giới hạn về dung lượng, như các video, hãy sử dụng Google Drive.

Đính kèm tệp

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail
Cách gửi file PDF qua email

.

  1. Nhấn vào Soạn thư
Cách gửi file PDF qua email

.

  1. Nhấn vào Đính kèm
Cách gửi file PDF qua email

.

  1. Nhấn vào Đính kèm tệp hoặc Chèn từ Drive.
  2. Chọn tệp bạn muốn đính kèm.

Lưu ý: Đối với một số loại tệp, như tệp ZIP, bạn sẽ cần phải tải một trình quản lý tệp xuống từ Google Play trước khi có thể đính kèm.

Xóa tệp đính kèm

Sau khi thêm tệp đính kèm, bạn có thể xóa tệp này. Ở bên phải của tên tệp đính kèm, hãy nhấn vào Đóng

Cách gửi file PDF qua email

.

Giới hạn kích thước tệp đính kèm

  • Tài khoản Gmail: 20 MB
  • Tài khoản không phải Gmail: Tối đa 25 MB, tùy thuộc vào nhà cung cấp email của bạn

Đối với tệp đính kèm lớn hơn, bạn có thể chèn bằng Google Drive.                  Android Máy tínhiPhone và iPad   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách gửi file PDF qua email