Cách in 2 mặt Canon 226dw

Chuyển đổi giữa In 1 Mặt và 2 Mặt

Bạn có thể in được cả 1 mặt và 2 mặt. Cài đặt mặc định là [In 2 mặt]. Hãy thay đổi cài đặt khi cần.

Có thể không in được 2 mặt với một số cỡ giấy và loại giấy. Giấy   Thẻ [Cài Đặt Cơ Bản]

Chọn [In 1 mặt] hoặc [In 2 mặt] trong [In 1 mặt/2 mặt/In Tập Sách]

Chọn vị trí đóng trong [Vị Trí Đóng]

[OK]

[In 1 mặt/2 mặt/In Tập Sách] Chọn [In 1 mặt] hoặc [In 2 mặt].

Đối với [In Tập Sách], vui lòng xem In Tập Sách.

[Vị Trí Đóng] Chỉ định vị trí đóng bản in bằng một dụng cụ đóng tài liệu như dập ghim. Hướng in sẽ thay đổi tùy theo vị trí đóng được chỉ định. Để chỉ định độ rộng của lề cho vị trí đóng, bấm [Gáy]. [Cạnh Dài [Trái]]
In ảnh sao cho trang giấy in được mở theo chiều ngang khi đóng.

[Cạnh Ngắn [Trên]]
In ảnh sao cho trang giấy in được mở theo chiều dọc khi đóng.

[Gáy]
Chỉ định lề đóng.

LIÊN KẾT Vận hành In Cơ Bản In Nhiều Trang Trên Một Tờ In Tập Sách

Video liên quan