Cách khôi phục email đã xóa trên iPhone

Xóa hoặc khôi phục thư Gmail đã bị xóa

Khi bạn xóa một thư, thư này sẽ được lưu trong Thùng rác trong 30 ngày. Sau thời gian đó, thư sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi tài khoản của bạn và không thể khôi phục.

Xóa một hoặc nhiều email

Khi bạn xóa một email thì email sẽ nằm trong thùng rác trong 30 ngày. Sau thời gian đó, thư sẽ bị xóa vĩnh viễn. Nếu bạn muốn loại bỏ một email khỏi hộp thư đến những không muốn xóa email đó, thì bạn có thể lưu trữ thư.

 1. Đảm bảo bạn đã tải ứng dụng Gmail xuống.
 2. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail
Cách khôi phục email đã xóa trên iPhone

.

 1. Chọn email bằng cách nhấn vào hình ảnh của người gửi hoặc chữ cái hình tròn bên cạnh mỗi email.
 2. Nhấn vào Xóa
Cách khôi phục email đã xóa trên iPhone

. Xóa tất cả email trong một danh mục

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail. Bạn không thể xóa tất cả thư từ ứng dụng Gmail.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy chọn hộp để chọn tất cả thư trên trang. Nếu có hơn 25 thư thì bạn có thể nhấp vào Chọn tất cả cuộc hội thoại.
 3. Nhấp vào Xóa
Cách khôi phục email đã xóa trên iPhone

.       Dọn sạch Thùng rác của bạn

Nếu không muốn thư ở lại trong thùng rác trong 30 ngày thì bạn có thể xóa thư vĩnh viễn.

 1. Đảm bảo bạn đã tải ứng dụng Gmail xuống.
 2. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail
Cách khôi phục email đã xóa trên iPhone

.

 1. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu

.

 1. Nhấn vào Thùng rác
Cách khôi phục email đã xóa trên iPhone

Dọn sạch thùng rác bây giờ.

Khôi phục thư

Bạn có thể di chuyển thư ra khỏi thùng rác nếu bạn đã xóa chúng trong 30 ngày qua. Xem các thư trong Thùng rác

 1. Đảm bảo bạn đã tải ứng dụng Gmail xuống.
 2. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail
Cách khôi phục email đã xóa trên iPhone

.

 1. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu

.

 1. Nhấn vào Thùng rác.       Khôi phục thư từ Thùng rác
 2. Đảm bảo bạn đã tải ứng dụng Gmail xuống.
 3. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail
Cách khôi phục email đã xóa trên iPhone

.

 1. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu

.

 1. Nhấn vào Thùng rác.
 2. Chọn email bằng cách nhấn vào hình ảnh của người gửi hoặc chữ cái hình tròn bên cạnh mỗi email.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Thêm
Cách khôi phục email đã xóa trên iPhone
Cách khôi phục email đã xóa trên iPhone

Di chuyển đến.

 1. Chọn nơi bạn muốn di chuyển thư của mình đến, như là một danh mục hoặc nhãn.                        iPhone và iPad AndroidMáy tính   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách khôi phục email đã xóa trên iPhone