4 phút đọc

Cách mở chat trong Microsoft team

Bắt đầu cuộc trò chuyện mới...
Cách mở chat trong Microsoft team

Bắt đầu cuộc trò chuyện mới...

...với toàn bộ nhóm

Bấm vào Teams

Nút Teams

, sau đó chọn một nhóm và kênh.

Trong hộp nơi bạn nhập thông điệp của mình, hãy nói những điều đang xảy ra trong tâm trí của bạn, rồi bấm gửi

Nút Gửi

.

...với một người hoặc nhóm

Ở phần trên cùng của ứng dụng, bấm vào Chat mới

Nút Cuộc trò chuyện mới

.

Trong trường Đến, nhập tên người hoặc những người bạn muốn trò chuyện.

Trong hộp nơi bạn nhập thông điệp của mình, hãy nói những điều đang xảy ra trong tâm trí của bạn, rồi bấm gửi

Nút Gửi

.

Bắt đầu cuộc trò chuyện mới

Trả lời cuộc trò chuyện

Hội thoại kênh được sắp xếp theo ngày và sau đó là luồng. Các trả lời trong chuỗi được tổ chức trong bài đăng ban đầu để dễ theo dõi nhiều cuộc hội thoại hơn.

Tìm chuỗi cuộc trò chuyện mà bạn muốn trả lời.

Bấm vào Trả lời, thêm tin nhắn, và bấm vào Gửi

Nút Gửi

.

Trả lời cuộc trò chuyện

Vui vẻ với biểu tượng cảm xúc, meme, và GIF

Thể hiện bản thân và gây ấn tượng với đồng nghiệp của bạn!

Bấm vào nhãn dán

Nút Nhãn dán

bên dưới hộp nơi bạn nhập thông điệp của bạn, sau đó chọn một Meme hoặc nhãn dán từ một trong các thể loại.

Các nhãn dán

Nút Nhãn dán

danh mục chứa nhiều loại dán tùy chỉnh và số đo được tùy chỉnh  thậm chí bạn có thể tải lên của riêng bạn! Kiểm tra

Nút Biểu tượng cảm xúc

Emoji cho khuôn mặt cười và

Nút GIF

giphy đối với các kiểu GIFs hoạt hình.

Các nhóm được dán phổ biến

Chia sẻ tệp tin

Đôi khi, từ ngữ là không đủ, và bạn cần đăng tệp tin lên cuộc trò chuyện kênh.

Mẹo:Teams hoạt động đặc biệt tốt với tài liệu Microsoft Office.

Trong hội thoại kênh của bạn, hãy bấm đính kèm

Nút Chọn tệp

bên dưới hộp nơi bạn nhập thông điệp của mình.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Gần đây

Duyệt các nhóm và kênh

OneDrive

Tải lên từ máy tính của tôi

Chọn một tệp > chia sẻ một nối kết.

Nếu bạn đang tải tệp lên từ máy tính của mình, hãy chọn một tệp, bấm mở, rồi gửi

Nút Gửi

.

Bạn luôn có thể nhìn thấy mọi tệp tin mà bạn đăng lên kênh bằng cách vào tab Tệp tin.

Các tùy chọn tải tệp lên cho tin nhắn

Tiếp theo:            Cộng tác trong Teams