Cách thay đổi video đã đăng trên YouTube

Thay thế hoặc xóa video

Bạn có thể xóa bất kỳ video nào mà bạn đã tải lên kênh YouTube của mình. Bạn không thể thay thế video vì mọi video mới tải lên YouTube đều có URL mới. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi video hiện có.

Xóa video của chính bạn

Bạn có thể xóa bất kỳ video nào mà bạn đã tải lên khỏi Tài khoản Google của mình. Nếu bạn xóa một video, thì video đó sẽ bị xóa vĩnh viễn và bạn không thể khôi phục video đó qua YouTube. Nếu muốn xem lại video, hãy đảm bảo bạn đã lưu bản sao của video đó.

  1. Đăng nhập vào YouTube.
  2. Nhấn vào biểu tượng Thư viện
Cách thay đổi video đã đăng trên YouTube
Cách thay đổi video đã đăng trên YouTube

Video của tôi.

  1. Bên cạnh video bạn muốn xóa, hãy chọn biểu tượng Thêm
Cách thay đổi video đã đăng trên YouTube

Xóa.

Sau khi xóa một video, bạn sẽ không thể nhìn thấy haytìm ra URL và tiêu đề của video đó trong YouTube Analytics nữa. Dữ liệu liên quan đến video đó như Thời gian xem vẫn sẽ là một phần trong các báo cáo tổng hợp nhưng sẽ không được quy cho video đã xóa này.

Thay thế video

Bạn không thể thay thế một video vì bất kỳ video mới nào được tải lên YouTubecũng đều có URL riêng. Thay vào đó, bạn có thể:

  • Thay đổitiêu đề, nội dung mô tả và các cài đặt quyền riêng tư của video.
  • Áp dụngcác tính năng nâng cao cho video trên YouTubevàovideo hiện tại.
  • Thêm thẻđể chuyển người xem đến video đã cập nhật.   Để báo cáo hành vi lạm dụng, quấy rối, nội dung không phù hợp hoặc gửi đơn khiếu nại về quyền riêng tư, hãy truy cập vào Trung tâm an toàn. Nếu bạn có mối lo ngại về bản quyền, hãy truy cập vào Trung tâm bản quyền.                 Android Máy tínhiPhone và iPad   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách thay đổi video đã đăng trên YouTube