Cách xem bình luận của mình trên YouTube bằng điện thoại

Xem, sắp xếp hoặc xóa bình luận

Nếu chủ sở hữu một video có bật tính năng bình luận thì bạn có thể đăng bình luận và chọn thích hay không thích hoặc phản hồi các bình luận khác về video đó.Xem bình luận về video

Để xem bình luận về một video, hãy di chuyển chuột trên trang video. Các phản hồi được xếp thành chuỗi để bạn dễ dàng theo dõi các cuộc trò chuyện. Tất cả bình luận trên YouTube đều ở chế độ công khai và ai cũng có thể phản hồi bình luận mà bạn đăng.

Nếu bạn không thể tìm thấy bình luận sau khi nhận được một thông báo thì có thể bình luận đó đã bị xoá bỏ. Bình luận có thể do chính người đăng ban đầu, chủ sở hữu kênh hoặc hệ thống xóa do vi phạm chính sách. Nếu nhìn thấy bình luận mà bạn cho rằng không phù hợp, bạn có thể báo cáo bình luận đó là vi phạm hoặc lạm dụng. Nếu là nhà sáng tạo, bạn cũng có thể dùng các công cụ kiểm duyệt bình luận để quản lý bình luận trên video của mình.Xem nhật ký bình luận

Bạn có thể xem những bình luận công khai mà mình đăng trên YouTube.

  1. Chuyển đến trang Nhật ký bình luận.
  2. Để chuyển đến nơi ban đầu mà bạn đăng bình luận, hãy nhấp hoặc nhấn vào nội dung đó.

Nếu bạn đăng bình luận trên một video đã bị xóa hoặc nếu YouTube xóa bỏ bình luận của bạn do vi phạm chính sách, thì bình luận đó sẽ không xuất hiện trên trang nhật ký này.Lấy đường liên kết có thể chia sẻ dành cho bình luận

Bạn có thể nhấp hoặc nhấn vào dấu thời gian của một bình luận để tạo đường liên kết bình luận nổi bật. Thao tác này sẽ tạo ra một đường liên kết có thể chia sẻ trong thanh địa chỉ cho bình luận cụ thể đó và chuỗi bình luận liên quan.Thay đổi bình luận xuất hiện đầu tiên

Trên web, bạn có thể thay đổi cách xuất hiện của bình luận bên dưới một video. Hãy dùng bộ lọc Sắp xếp theo để chọn Bình luận hàng đầu hoặc Mới nhất xếp trước.

Nhấp vào dấu thời gian để tạo một đường liên kết "Bình luận nổi bật". Thao tác này sẽ tách riêng chuỗi bình luận và tạo ra một đường liên kết có thể chia sẻ trong thanh địa chỉ.Xóa bình luận

  1. Chuyển đến trang Nhật ký bình luận.
  2. Nhấp hoặc nhấn vào đường liên kết đến video.
  3. Bên cạnh bình luận đó trên YouTube, hãy chọn biểu tượng Thêm

.

  1. Chọn biểu tượng Chỉnh sửa

hoặc Xóa

.