1 phút đọc

Can i be your friend là gì

Unit 1
Can i be your friend là gì

Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Review 1 Unit 6 Unit 7 Unit 8 Unit 9 Unit 10 Review 2 End of term test 1 Unit 11 Unit 12 Unit 13 Unit 14 Unit 15 Review 3 Unit 16 Unit 17 Unit 18 Unit 19 Unit 20 Review 4 End of term test 2                                                                                                                                       vocabulary - từ vựng                                                                 Chủ đề nói lời chào và tạm biệt                                                                     Chủ đề hỏi thăm sức khỏe                                                                                                                                                     lecture - bài giảng                                                                                        Nói lời chào khi lần đầu gặp mặt                                                                 Hỏi thăm sức khỏe                                                                     Luyện tập tổng hợp bài giảng 1 & 2                                                                                                                                                     phonics - phát âm                                                                 Phát âm chữ ''b''                                                                     Phát âm chữ ''h''                                                                     Bài tập phát âm chữ ''b'' và ''h''

Video liên quan