Cho tam giác ABC từ điểm D trên cạnh BC

a) Ta có DE // AB nên DEC^=A^ (cặp góc đồng vị); DF // AC nên BFD^=A^ (cặp góc đồng vị).

Mặt khác BFD^=FDE^  (so le trong của DE // AB)

Suy ra A^=DEC^=BFD^=FDE^.

b) Ta có D2^=B^ (cặp góc đồng vị của DE // AB); D1^=C^ (cặp góc so le trong của DF // AC);

Do đó D1^+D2^=B^+C^=110°. Suy ra FDE^=180°−110°=70°.

Vậy A^=70° (vì A^=FDE^).

Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

  • laluchi
  • Câu trả lời hay nhất!
  • 01/04/2020

  • Cám ơn 1
  • Báo vi phạm


XEM GIẢI BÀI TẬP SGK TOÁN 8 - TẠI ĐÂY

Các câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC. Từ điểm D trên cạnh BC, kẻ các đường thẳng song song với các cạnh AB và AC, chúng cắt các cạnh AC và AB theo thứ tự tại F và E. Chứng minh rằng: A E A B + A F A C = 1

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Cho tam giác ABC. Từ điểm D trên cạnh BC, kẻ các đường thẳng song song với các cạnh AB và AC, chúng cắt các cạnh AC và AB theo thứ tự tại F và E (h.4)

Chứng minh rằng :

                \(\dfrac{AE}{AB}+\dfrac{AF}{AC}=1\)

Các câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC. Từ điểm D trên cạnh BC, kẻ các đường thẳng song song với các cạnh AB và AC, chúng cắt các cạnh AC và AB theo thứ tự tại F và E(h.4).. Câu 5 trang 83 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2 – Bài 1. Định lí Ta-lét trong tam giác

Cho tam giác ABC. Từ điểm D trên cạnh BC, kẻ các đường thẳng song song với các cạnh AB và AC, chúng cắt các cạnh AC và AB theo thứ tự tại F và E (hình dưới)

Chứng minh rằng :

\({{AE} \over {AB}} + {{AF} \over {AC}} = 1\)

Giải:

(xem hình 4)

Quảng cáo

Trong ∆ ABC ta có: DE // AC (gt)

Suy ra: \({{AE} \over {AB}} = {{CD} \over {CB}}\) (định lí Ta-lét) (1)

Lại có: DF // AB (gt)

Suy ra: \({{AF} \over {AC}} = {{BD} \over {BC}}\) (định lí Ta-lét) (2)

Cộng trừ vế (1) và (2), ta có:

\({{AE} \over {AB}} + {{AF} \over {AC}} = {{CD} \over {CB}} + {{BD} \over {BC}} = {{CD + BD} \over {BC}} = {{BC} \over {BC}} = 1\)