Có bao nhiêu ánh sáng đơn sắc cho vân tối năm 2024

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc của I−âng đo được khoảng cách giữa 2 vân sáng bậc 2 nhau là 8 mm. Trong khoảng giữa hai điểm M, N (trừ M và N) ở hai bên so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt 6 mm và 11 mm ta có bao nhiêu vân sáng?

Cập nhật ngày: 21-08-2022


Chia sẻ bởi: Khanh Ngo


Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc của I−âng đo được khoảng cách giữa 2 vân sáng bậc 2 nhau là 8 mm. Trong khoảng giữa hai điểm M, N (trừ M và N) ở hai bên so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt 6 mm và 11 mm ta có bao nhiêu vân sáng?

Chủ đề liên quan

Trong thí nghiệm giao thoa I âng với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách 3 vân sáng liên tiếp là 2 mm. Tại hai điểm M, N là hai vị trí của hai vân tối trên màn. Hãy xác định số vân sáng trên đoạn MN biết rằng khoảng cách giữa hai điểm đó là 15 mm.

Trong thí nghiệm giao thoa Iâng với ánh sáng đơn sắc khoảng vân giao thoa là 0,5 mm. Tại hai điểm M, N là hai vị trí của hai vân tối trên màn. Hãy xác định số vân sáng trên đoạn MN biết rằng khoảng cách giữa hai điểm đó là 20 mm.

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng hai khe sáng hẹp. Khoảng cách giữa hai khe là lmm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 1 m, ánh sáng thí nghiệm có bước sóng 0,5 μm. Hai điểm M và N trên màn có tọa độ lần lượt xM \= 2mm và xN \= 6,25 mm. Trừ hai điểm M và N thì giữa chúng có

Trong thí nghiệm giao thoa I−âng thực hiện đồng thời hai bức xạ đơn sắc với khoảng vân hên màn ảnh thu được lần lượt là 0,5 mm và 0,3 mm. Xét tại hai điểm A, B trên màn cách nhau một khoảng 9 mm là hai vị trí mà cả hai hệ vân đều cho vân tối tại đó. Trên đoạn AB quan sát được 42 vạch sáng. Hỏi trên AB có mấy vạch sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân.

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai k?

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 2 m. Trong đoạn rộng 12,5 mm trên màn có 13 vân tối biết một đầu là vân tối còn một đầu là vân sáng. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó là :

  1. 0,48 µm
  1. 0,52 µm
  1. 0,5 µm
  1. 0,46 µm

Đáp án C

Có bao nhiêu ánh sáng đơn sắc cho vân tối năm 2024

Có bao nhiêu ánh sáng đơn sắc cho vân tối năm 2024

25 đề Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM Tặng sách Tự học bất kì

250.000đ 189.000đ

Có bao nhiêu ánh sáng đơn sắc cho vân tối năm 2024

Combo Sách Bộ đề Khối A (Toán - Lý - Hóa)

600.000đ 427.000đ

Có bao nhiêu ánh sáng đơn sắc cho vân tối năm 2024

Mua 1 tặng 1: Sách Đề minh hoạ Vật Lý 2024 tặng sách Tự học bất kỳ

200.000đ 149.000đ

Có bao nhiêu ánh sáng đơn sắc cho vân tối năm 2024

Tổng ôn cấp tốc Vật Lý lớp 12

200.000đ 149.000đ

Có bao nhiêu ánh sáng đơn sắc cho vân tối năm 2024

Tổng ôn Vật Lý lớp 12 - Tập 1

200.000đ 149.000đ

Có bao nhiêu ánh sáng đơn sắc cho vân tối năm 2024

Tổng ôn Vật Lý lớp 12 - Tập 2

200.000đ 149.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Có bao nhiêu ánh sáng đơn sắc cho vân tối năm 2024

25 đề Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM Tặng sách Tự học bất kì

250.000đ 189.000đ

Có bao nhiêu ánh sáng đơn sắc cho vân tối năm 2024

Combo Sách Bộ đề Khối A (Toán - Lý - Hóa)

600.000đ 427.000đ

Có bao nhiêu ánh sáng đơn sắc cho vân tối năm 2024

Mua 1 tặng 1: Sách Đề minh hoạ Vật Lý 2024 tặng sách Tự học bất kỳ

200.000đ 149.000đ

Có bao nhiêu ánh sáng đơn sắc cho vân tối năm 2024

Tổng ôn cấp tốc Vật Lý lớp 12

200.000đ 149.000đ

Có bao nhiêu ánh sáng đơn sắc cho vân tối năm 2024

Tổng ôn Vật Lý lớp 12 - Tập 1

200.000đ 149.000đ

Có bao nhiêu ánh sáng đơn sắc cho vân tối năm 2024

Tổng ôn Vật Lý lớp 12 - Tập 2

200.000đ 149.000đ

XEM THÊM SÁCH ID