Công ty mẹ xuất hóa đơn thay cho chi nhánh năm 2024

Bên mình cung ứng dịch vụ logistics. Có một phí mở tờ khai, đây là do bên mình cung ứng (khai tờ khai hải quan), không phải thuê bên hãng tàu, nhà cung cấp như các phí, cước khác. Khi mình ghi nhận giá vốn thì làm thế nào được, vì ko có hóa đơn đầu vào ạ. Nợ 632, Có tài khoản nào được ạ

Công ty mẹ xuất hóa đơn thay cho chi nhánh năm 2024

  • 7

Thưa anh/chị, "Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics thực hiện dịch vụ theo chuỗi, có sự sắp xếp hợp lý nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian từ nhận hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, chuẩn bị giấy tờ, làm thủ tục hải quan và giao hàng tới cho người nhận. Thương nhân cung ứng dịch vụ logistics được hưởng thù lao từ dịch vụ do mình cung ứng." Đây là khoản phí mà bên anh/chị phải chi trả nhưng không có hóa đơn đầu vào? tuy nhiên thông thường khi thu phí sẽ có các mẫu biểu về phí lệ phí như biên lai thu phí .. do đơn vị thu phí cung cấp. Do vậy việc hạch toán chi phí anh/chị vẫn ghi nhận vào Tài khoản chi phí như bình thường Nợ TK 632/Có TK 331 hoặc Tài khoản tiền nếu thanh toán ngay. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

  • 8

ví dụ: đây là trường hợp công ty mình chỉ cung ứng dịch vụ nộp tờ khai hải quan qua mạng cho khách hàng, nộp xong tờ khai thông quan là thôi. không có hóa đơn, chứng từ gì liên quan đến bên ngoài. Hạch toán chi phí này như thế nào ạ

Công ty mẹ xuất hóa đơn thay cho chi nhánh năm 2024

  • 9

Thưa anh/chị, Bất cứ loại hình cung ứng dịch vụ nào cũng cần đăng ký với cơ quan chức năng để được ghi nhận, các loại chi phí cũng phải có đầy đủ chứng từ hợp lệ và đáp ứng về quy định thì mới được coi là chi phí hợp lý để được ghi nhận trừ đi khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp các khoản chi phí đầu vào không đầy đủ chứng từ hợp lệ thì sẽ không được coi là chi phí hợp lý, không được trừ đi khi tính thuế TNDN. Anh/chị vẫn hạch toán vào các tài khoản chi phí như bình thường chỉ là phải theo dõi đó là khoản chi phí không hợp lý để không trừ đi khi tính thuế TNDN. Việc theo dõi các chi phí không hợp lý, anh/chị thực hiện trên phần mềm như sau: 1. Trên chứng từ hạch toán chi phí như Phiếu chi, Hóa đơn mua hàng, chứng từ nghiệp vụ khác, vào Mẫu\Quản lý mẫu\Sửa: tích hiển thị cột Chi phí không hợp lý=> Đồng ý=> Áp dụng:

2. Khi hạch toán, chi phí nào không hợp lý thì tích vào cột đó.

3. Khi lập tờ khai thuế TNDN trên phần mềm sẽ tự tách khoản chi phí này để không trừ đi khi tính thuế TNDN.

Căn cứ quy định tại Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sử dụng cho các hoạt động:

- Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;

- Hoạt động vận tải quốc tế;

- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

- Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

Công ty mẹ xuất hóa đơn thay cho chi nhánh năm 2024

Chi nhánh phụ thuộc có được phép xuất hóa đơn GTGT? (Hình từ internet)

Chi nhánh phụ thuộc có được phép xuất hóa đơn GTGT?

Căn cứ Điểm d Khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

- Sử dụng hóa đơn điện tử giá trị gia tăng để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế giá trị gia tăng ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

- Sử dụng Phiếu xuất kho kiểm vận chuyển nội bộ; sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hoá gửi bán (gọi chung là cơ sở giao hàng) để cơ sở giao hàng lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng.

Trường hợp cơ sở có số lượng và doanh số hàng hoá bán ra lớn, Bảng kê có thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một lần. Trường hợp hàng hoá bán ra có thuế suất thuế giá trị gia tăng khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hoá bán ra theo từng nhóm thuế suất.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo hóa đơn giá trị gia tăng của cơ sở giao hàng xuất cho.

Trường hợp các đơn vị phụ thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vị phụ thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiểm vận chuyển nội bộ, không sử dụng hóa đơn điện tử giá trị gia tăng".

Căn cứ quy định nêu trên thì chi nhánh hạch toán phụ thuộc được xuất hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau.

Chi nhánh phụ thuộc kê khai thuế GTGT thế nào?

Có thể chia ra 2 trường hợp cụ thể như sau:

(1) Trường hợp 1: Chi nhánh đặt cùng tỉnh, thành phố với trụ sở chính:

Theo Khoản 4 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC thì chi nhánh là đơn vị phụ thuộc trực tiếp bán hàng đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 4 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC thì kê khai thuế, nộp thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh.

Do đó, trường hợp chi nhánh đặt cùng tỉnh, thành phố với trụ sở chính thì kê khai và nộp thuế GTGT trực tiếp tại cơ quan thuế của trụ sở chính trừ trường hợp chi nhánh trực tiếp bán hàng hóa.

(2) Trường hợp 2: Chi nhánh đặt khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính:

Căn cứ Khoản 1 Điều 12 Thông tư 80/2021/TT-BTC thì người nộp thuế có kinh doanh, hoạt động trên nhiều địa bàn cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thực hiện hạch toán kê khai tập trung tại trụ sở chính theo quy định tại Khoản 2 Khoản 4 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế của trụ sở chính và phân bổ số thuế phải nộp cho cơ quan thuế của từng tỉnh nơi có hoạt động kinh doanh.

Như vậy, chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh với trụ sở chính của người nộp thuế thì người nộp thuế sẽ thực hiện kê khai thuế GTGT tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp và phân bổ số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có hoạt động kinh doanh theo quy định (nếu có phát sinh doanh thu tại chi nhánh).

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected].

Chi nhánh khác tính xuất hóa đơn như thế nào?

Như vậy, chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh với trụ sở chính của người nộp thuế thì người nộp thuế sẽ thực hiện kê khai thuế GTGT tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp và phân bổ số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có hoạt động kinh doanh theo quy định (nếu có phát sinh doanh thu tại chi nhánh).

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc là gì?

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc là gì? Là chi nhánh có đơn vị kế toán phụ thuộc vào công ty chủ quản. Chi nhánh có trách nhiệm chuyển số liệu, chuyển chứng từ doanh thu và chi phí về công ty chủ quản để cuối năm hạch toán chung với báo cáo tài chính.

Thế nào là hàng hóa luân chuyển nội bộ?

Hàng hóa luân chuyển nội bộ là hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh.

Điều chuyển hàng hóa là gì?

Là quá trình chuyển giữa các kho nội bộ của doanh nghiệp nhằm mục đích phục vụ cho quá trình sản xuất, sản phẩm hoàn thiện chờ đợi giao hàng, hoặc các dịch vụ và hàng hoá để hỗ trợ hoạt động kinh doanh.