Hạn chế lớn nhất của hàng dệt may xuất khẩu nước ta là

10/09/2021 1,036

A. tỉ trọng hàng gia công lớn

B. chất lượng hàng xuất khẩu chưa cao

C. tỉ trọng hàng chế biến còn thấp

Đáp án chính xác

Phương pháp: Kiến thức bài 31 – Thương mại, chú ý từ khóa “hạn chế lớn nhất? Cách giải: Hạn chế lớn nhất của mặt hàng xuất khẩu nước ta là tỉ trọng hàng chế biến còn thấp. Do công nghiệp chế biến chưa phát triển mạnh nên nước ta chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng nông sản, nguyên liệu dưới dạng thô, hoặc sơ chế với hiệu quả kinh tế thấp. Chọn C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Yếu tố nào sau đây có tác động chủ yếu đến sự tăng nhanh giá trị nhập khẩu của nước ta hiện nay?

Xem đáp án » 10/09/2021 8,029

Phát biểu nào sau đây không đúng về ngoại thương của nước ta từ sau thời kì Đổi mới?

Xem đáp án » 10/09/2021 6,499

Thời Pháp thuộc, đô thị hóa không có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 10/09/2021 5,033

Động đất thường xảy ra nhiều nhất ở vùng ven biển 

Xem đáp án » 10/09/2021 4,855

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết nhận định nào không đúng về cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước phân theo nhóm ngành?

Xem đáp án » 10/09/2021 4,844

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp ở trung du và miền núi nhằm mục đích xã hội chủ yếu nào sau đây? 

Xem đáp án » 10/09/2021 4,684

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng biển nào đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án » 10/09/2021 3,534

Nước ta có thành phần dân tộc đa dạng là do 

Xem đáp án » 10/09/2021 2,486

Nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản nước ngọt là do: 

Xem đáp án » 10/09/2021 2,276

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết vùng khí hậu nào sau đây thuộc miền khí hậu phía Nam? 

Xem đáp án » 10/09/2021 2,083

Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ trình độ đô thị hóa của nước ta còn thấp? 

Xem đáp án » 10/09/2021 1,932

Cho biểu đồ về dân số nước ta giai đoạn 1985 - 2013: 

Hạn chế lớn nhất của hàng dệt may xuất khẩu nước ta là

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây? 

Xem đáp án » 10/09/2021 1,352

Vai trò chủ yếu của rừng ngập mặn ở nước ta là

Xem đáp án » 10/09/2021 1,205

Cho biểu đồ 

                                     

Hạn chế lớn nhất của hàng dệt may xuất khẩu nước ta là

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN VÀ TỈ TRỌNG SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NUÔI TRỒNG CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

                                                                            (Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam năm 2015, NXB Thống kê, 2016)

Căn cứ vào biểu đồ trên, nhận xét nào sau đây đúng ? 

Xem đáp án » 10/09/2021 1,165

Kết quả nào sau đây là lớn nhất của quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế ở nước ta? 

Xem đáp án » 10/09/2021 1,163

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 40

VietJack

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Hạn chế lớn nhất đối với các sản phẩm xuất khẩu thuộc nhóm hàng dệt - may là:

A.

Tỉ trọng hàng gia công còn lớn.

B.

Thị trường ngày càng bị thu hẹp.

C.

Giá thành sản phẩm quá cao.

D.

Khó xâm nhập vào các thị trường khó tính.

Đáp án và lời giải

Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp - Địa lý 12 - Đề số 1

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Giải pháp quan trọng nhất để ngành công nghiệp nước ta đáp ứng được nhu cầu của thị trường là:

 • Vùng công nghiệp sản xuất đường mía phát triển nhất nước ta là:

 • Ngành công nghiệp nào không được xếp vào nhóm ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta?

 • Một nền kinh tế tăng trưởng bền vững thể hiện ở:

 • Căn cứ vào bản đồ Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 22 cho biết trong giai đoạn 2000-2007, tỉ trọng giá trị sản xuất ngành này so với toàn ngành công nghiệp tăng bao nhiêu %?

 • Công nghiệp dệt thường tập trung ở các thành phố lớn vì:

 • Thế mạnh hàng đầu để phát triển ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta hiện nay là:

 • Hạn chế lớn nhất đối với các sản phẩm xuất khẩu thuộc nhóm hàng dệt - may là:

 • Dầukhíđượckhaithácchủyếu ở haibểtrầmtíchnào?

 • Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ:

 • Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết nước ta có bao nhiêu trung tâm công nghiệp có qui mô từ trên 40 nghìn tỉ đồng?

 • Đây không phải là một phân ngành của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?

 • Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CAO SU, CÀ PHÊ, HỒ TIÊU (Đơn vị: nghìn ha)

  Năm

  2010

  2012

  2013

  2014

  Cao su

  748,7

  917,9

  958,8

  978,9

  Cà phê

  554,8

  623,0

  637,0

  641,3

  Hồ tiêu

  51,3

  60,2

  69,0

  85,6

  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016)

  Để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng cao su, cà phê, hồ tiêu của nước ta giai đoạn 2010 - 2014, cần phải vẽ biểu đồ?

 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết nước ta có mấy đường bay và sân bay quốc tế?

 • Khó khăn lớn nhất của ngành dệt của chúng ta hiện nay là:

 • Hình thức tổ chức lãnh thổ nào sau đây không được xem tương đương với một khu công nghiệp?

 • Một số vùng kinh tế của nước ta, công nghiệp kém phát triển là do:

 • Đây là điểm khác nhau giữa các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc và các nhà máy nhiệt điện ở miền Nam.

 • Đây là một trong những ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay?

 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết phát biểu nào sau đây đúng về công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm?

 • Đây không phải là một đặc điểm quan trọng của các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay:

 • Phát biểu nào sau đây đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta?

 • Dựa vào bảng số liệu sau đây về sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản lượng công nghiệp theo hai nhóm A và (Đơn vị :%)

  Năm

  1985

  1989

  1990

  2000

  2005

  Toàn ngành

  100

  100

  100

  100

  100

  Nhóm A

  32,7

  29,9

  34,9

  44,7

  49,2

  Nhóm B

  67,3

  71,1

  65,1

  55,3

  50,8

  Nhận định đúng nhất là:

 • Cho bảng số liệu: Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế (giá thực tế) (Đơn vị: Tỉ đồng)

  Năm

  Thành phần kinh tế

  1996

  2005

  Nhà nước

  74161

  249085

  Ngoài nhà nước (tập thể, tư nhân, cá thể)

  35682

  308854

  Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

  39589

  433110

  So với năm 1996 thì quy mô giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế năm 2005 gấp

 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các nhà máy nhiệt điện nàosau đây có công suất dưới 1000MW của vùng Đông Nam Bộ?

 • Để góp phần nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, cơ cấu ngành công nghiệp nước ta cần tiếp tục hoàn thiện theo chiều hướng:

 • Theo cách phân loại hiện hành, nước ta có các nhóm ngành công nghiệp:

 • Các địa điểm dưới đây, nơi nào là một điểm công nghiệp?

 • Cho biểu đồ sau:

  Hạn chế lớn nhất của hàng dệt may xuất khẩu nước ta là

  Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

 • Điểm nào sau đây không phải là kết quả trực tiếp của việc đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ trong công nghiệp?

 • Cụm công nghiệp Nam Định - Ninh Bình - Thanh Hoá nổi bật với ngành chuyên môn hoá

 • Phương hướng nào dưới đây không đặt ra để tiếp tục hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp nước ta?

 • Loại hình giao thông vận tải có khối lượng hàng hóa luân chuyển lớn nhất là?

 • Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng chịu tác động mạnh mẽ nhất của yếu tố:

 • Cho bảng số liệu sau: Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước năm 2014 (đơn vị: %)

  Nhóm nước

  Khu vực kinh tế

  Khu vực I

  Khu vực II

  Khu vực III

  Phát triển

  1,6

  22,3

  76,1

  Đang phát triển

  19,8

  35,2

  45,0

  (Nguồn: Ngân hàng thế giới)

  Nhậnxét nào sau đây là đúng với cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước?

 • Nhận định nào sau đây không đúng về cơ cấu ngành công nghiệp nước ta hiện nay?

 • Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 23, các cảng biển theo thứ tự từ Bắc vào Nam của nước ta là:

 • Công nghiệp trọng điểm không phải là ngành:

 • Biểu hiện ở sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta là:

 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp nàosau đây được xếp theo thứ tự từ Bắc vào Nam?

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Nguyên nhân nào làm cho thiên nhiên Việt Nam khác hẳn với thiên nhiên các nước có cùng vĩ độ Tây Á, Đông Phi và Tây Phi?

 • Xu hướng quốc tế hóa và khu vực hóa nền kinh tế thế giới diễn ra với quy mô lớn và nhịp dộ cao là điều kiện để:


 • Những trở ngại chính đối với việc phát triển kinh tế xã hội ở nước ta về TNTN là :

 • Tài nguyên giữ vị trí quan trọng nhất Việt Nam hiện nay là:

 • Tài nguyên có ý nghĩa đặc biệt dối với sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam hiện nay là:

 • Trong các tài nguyên sau loại nào bị suy giảm nghiêm trọng nhất:

 • Để phát triển kinh tế của đất nước cần phải;

 • Nguyên nhân chính làm cho Việt Nam có nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú là;

 • Tài nguyên đất của Việt Nam rất phong phú, trong đó có nhiều nhất là;

 • Sự khác nhau cơ bản giữa đất phù sa đồng bằng sông Hồng và đất phù sa đồng bằng sông Cửu Long là:

Video liên quan

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Hạn chế lớn nhất của hàng dệt may xuất khẩu nước ta là