Hướng dẫn dùng time inamerica trong PHP

Một phần kiến thức trong lập trình PHP căn bản đó là xử lý thời gian, ngày, tháng với hàm Date() và Time(). Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Date và Time một cách dễ dàng.

Hướng dẫn dùng time inamerica trong PHP

  • Hàm Date() trong PHP và cách sử dụng
  • Hàm Time() trong PHP

Hàm Date() trong PHP và cách sử dụng

Cú pháp:

date( $format, $timestamp);

$format: định dạng biến trả vể

$timestamp: là số nguyên Unix timestamp. nếu để trống nó sẽ lấy về thời gian hiện tại.

Các kiểu Format:

h: Trả về giờ trong ngày kiểu 12h
H: Trả về giờ trong ngày kiểu 24h
i: Trả về phút trong giờ
s: Trả về số giây trong phút
d: trả về ngày trong tháng(từ 1- đến31)
j: Trả về ngày trong tháng, nhưng nếu ngày<10 sẽ không hiển thị số 0
D: Trả về định dạng thứ trogn tuần bằng tiếng anh viết tắt
l: Trả về đầy đủ thứ trong tuần (tiếng anh)
m: Trả về tháng trong năm (từ 1 đến 12)
M: Trả về tháng trong năm nhưng bằng tiếng anh viết tắt
y: Trả về 2 số cuối cùng của năm
Y: trả về đầy đủ 4 số của năm

Ví dụ:

Khi bạn chạy đoạn code trên nó sẽ xuất ra giờ, phút, giây và ngày, tháng, năm.

Các kiểu viết giờ, tháng, năm khác:

"; echo date("F d, Y h:i:s A") . "
"; echo date("h:i a"); ?>

Hàm time() PHP sẽ lấy thời gian về thời điểm hiện tại. Nó sẽ trả về số giây tính từ thời điểm 00:00:00 1/1/1970.

Cú pháp:

time()

Ví dụ:

"; echo 'Tuần tới: '. date('Y-m-d', $nextWeek) ."
"; ?>

Kết thúc bài học này bạn đã hiểu 2 hàm date() và time() để lấy lấy ngày giờ hiện tại trong PHP chưa nào? Trong những bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục chia sẻ những kiến thức PHP hay nhất mời bạn cùng tiếp tục theo dõi tại Quach Quynh blog nhé!

  • Blog
  • Tin tức

26/07/2021 03:01

Ngày tháng là một phần của cuộc sống hàng ngày, do vậy việc xử lý ngày tháng cực kỳ quan trọng khi bạn xử lý các bài viết và đăng tải lên website. Với PHP, ngôn ngữ lập trình này cung cấp các công cụ mạnh mẽ để tính toán ngày tháng giúp cho việc thao tác ngày tháng trở nên dễ dàng hơn. Trong bài viết này, cùng T3H tìm hiểu về Date, Time trong PHP.

Định dạng ngày tháng trong PHP với hàm date () - Date time trong PHP

Hàm date dùng để chuyển đổi thời gian theo format mà lập trình viên chỉ định mong muốn.

Cú pháp: date(format, timestamp);

Trong đó:

  • format: định  dạng ngày tháng năm, giờ phút giây.
  • timestamp(không bắt buộc) mặc định là hàm time() (chính là thời gian hiện tại).

Chuyển đổi Timestamp với hàm getdate()

Hàm getdate () tùy ý chấp nhận một timestamp và trả về một mảng liên kết chứa thông tin về ngày tháng. Nếu bạn bỏ qua Time Stamp, nó sẽ hoạt động với thời gian thực được trả về theo hàm date().

Bảng sau liệt kê các phần tử có trong mảng được trả về bởi getdate ().

STT

Mô tả

Ví dụ

1

seconds

20

2

minutes

29

3

hours

22

4

mdays

11

5

wday

4

6

mon

7

7

year

1997

8

yday

19

9

weekday

Thursday

10

month

January

11

0

948370048

Bây giờ bạn có toàn quyền kiểm soát ngày và giờ. Bạn có thể định dạng ngày và giờ này ở bất kỳ định dạng nào bạn muốn.

Ví dụ:

 $val ){

      print "$key = $val
"; } $formated_date = "Today's date: "; $formated_date .= $date_array['mday'] . "/"; $formated_date .= $date_array['mon'] . "/"; $formated_date .= $date_array['year']; print $formated_date; ?>

Output

seconds = 10

minutes = 29

hours = 9

mday = 5

wday = 1

mon = 12

year = 2016

yday = 339

weekday = Monday

month = December

0 = 1480930150

Today's date: 5/12/2016

>>> Đọc thêm: Hằng số trong PHP - Tìm hiểu nhanh về hằng số trong PHP

Chuyển đổi Timestamp với hàm date() - Date time trong PHP

Hàm date () trả về một chuỗi được định dạng biểu thị một ngày. Bạn có thể thực hiện một lượng lớn quyền kiểm soát đối với định dạng mà date () trả về với một đối số chuỗi mà bạn phải chuyển cho nó.

date(format,timestamp)

Date() tùy chọn chấp nhận một dấu thời gian nếu bị bỏ qua thì ngày và giờ hiện tại sẽ được sử dụng. Bất kỳ dữ liệu nào khác mà bạn đưa vào chuỗi định dạng được chuyển đến date () sẽ được bao gồm trong giá trị trả về.

Bảng sau liệt kê các mã mà một chuỗi định dạng có thể chứa:

STT

Mô tả

Ví dụ

1

a

‘am’ hoặc ‘pm’ viết thường

om

2

A

‘AM’ hoặc ‘PM’ viết hoa

PM

3

d

Ngày trong tháng

20

4

D

ngày trong tuần

Thu

5

F

Tên tháng

Tháng Giêng

6

h

Trả về giờ trong ngày kiểu 12h

12

7

Trả về giờ trong ngày kiểu 24h

22

8

g

22

9

G

12

10

i

22

11

Trả về ngày trong tháng, nhưng nếu ngày<10 sẽ không hiển thị số 0.

23

12

l

Trả về đầy đủ thứ trong tuần (tiếng anh)

Thursday

13

L

1

14

m

Trả về tháng trong năm (bằng số từ 1 đến 12).

1

15

M

Trả về tháng trong năm nhưng bằng tiếng anh viết tắt.

Jan

16

r

Ngày được định dạng

Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200

17

n

Tháng trong năm

2

18

s

Trả về số giây trong phút.

20

19

U

Time stamp

948372444

20

y

 Trả về 2 số cuối cùng của năm.

06

21

Y

trả về đầy đủ 4 số của năm.

2006

22

z

Ngày trong năm (từ 0-365)

206

23

Z

trả về số ngày trong năm (Ngày trong năm bắt đầu từ 0 -> 365)

+5

Ví dụ:

", time());

   echo "
"; print "Today is "; print date("j of F Y, \a\\t g.i a", time()); ?>

Kết quả nhận được:

12/05/16 9:29:47

Today is 5 2016f December 2016 at 9:29 am

>>> Tham khảo: Khóa học lập trình PHP

Kết luận: Bài viết trên đã chỉ ra một số phương pháp để xử lý ngày tháng, Date Time trong PHP, tùy vào từng trường hợp, bạn có thể áp dụng để xử lý ngày tháng một cách khác nhau. Hy vọng bài viết trên hữu ích với bạn. Tìm hiểu thêm về PHP và các ngôn ngữ lập trình khác qua các khóa học lập trình tại Viện công nghệ thông tin T3H bạn nhé!