Hướng dẫn nhập khẩu dữ liệu vào phần mềm misa năm 2024

1. Khi nhập khẩu chứng từ nghiệp vụ khác từ excel, kế toán muốn có thể nhập khẩu thông tin ghi chú trên từng chứng từ để phục vụ công tác thống kê, đối chiếu về sau


1. Mục đích

Kể từ phiên bản R24, khi nhập khẩu chứng từ Nghiệp vụ khác từ excel, kế toán có thể nhập khẩu thông tin các Trường mở rộng để tiện trong việc ghi chú, theo dõi.

2. Chi tiết thay đổi

 • Trước phiên bản R24: Khi nhập khẩu excel chứng từ Nghiệp vụ khác, chương trình chưa cho phép nhập khẩu thông tin các trường mở rộng.
 • Từ phiên bản R24: Khi nhập khẩu excel chứng từ Nghiệp vụ khác, chương trình cho phép tùy chọn nhập khẩu thông tin các trường mở rộng. Khi kế toán muốn nhập khẩu thông tin các Trường mở rộng có thể thực hiện như sau:

  1. Trên tệp Excel dùng để nhập khẩu vào phần mềm, bổ sung thêm các cột muốn nhập khẩu thêm vào. Nếu chưa có tệp mẫu, kế toán có thể nhấn vào Tải tệp dữ liệu mẫu ở bước 2 Ví dụ: bổ sung thêm cột Hạn bảo hành 2. Vào menu Tệp\Nhập khẩu từ Excel. 3. Tại bước 1. Chọn tệp nguồn, tích chọn Chứng từ. 4. Chọn loại chứng từ Tổng hợp\Tích chọn Chứng từ nghiệp vụ khác. 5. Chọn đến tệp Excel muốn nhập khẩu. Nhấn Tiếp theo

  Hướng dẫn nhập khẩu dữ liệu vào phần mềm misa năm 2024

6. Tại Bước 2: Ghép dữ liệu: Nhấn Ẩn/hiển thông tin... 7. Tích chọn hiển thị Trường mở rộng chung 1, 2...., 10 trên tab Thông tin chung hoặc Trường mở rộng chi tiết 1, 2..., 10 trên tab Thông tin chi tiết. 8. Nhấn Đồng ý

Hướng dẫn nhập khẩu dữ liệu vào phần mềm misa năm 2024

9. Sau khi tùy chọn hiển thị các cột Trường mở rộng trên giao diện Ghép dữ liệu, thực hiện ghép Trường mở rộng với cột tương ứng muốn ghép trên tệp excel. Nhấn Tiếp theo để thực hiện nhập khẩu như bình thường. Xem hướng dẫn Nhập khẩu từ excel tại đây.

Hướng dẫn nhập khẩu dữ liệu vào phần mềm misa năm 2024

5. Sau khi thực hiện nhập khẩu xong, trên chứng từ Nghiệp vụ khác vừa nhập khẩu vào hiển thị thông tin của trường mở rộng. Cho phép nhập khẩu dữ liệu kế toán từ tệp Excel vào phần mềm. Gồm các loại dữ liệu sau: Danh mục, Số dư, Chứng từ

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Cách thao tác

 • Vào menu Tệp\Nhập khẩu từ Excel.
  Hướng dẫn nhập khẩu dữ liệu vào phần mềm misa năm 2024
 • Chọn loại dữ liệu là Danh mục/Số dư/Chứng từ.
 • Chọn danh mục/số dư/chứng từ cần nhập khẩu. VD: danh mục Khách hàng.
 • Chọn tệp excel cần nhập khẩu bằng cách nhấn vào biểu tượng
  Hướng dẫn nhập khẩu dữ liệu vào phần mềm misa năm 2024
  Lưu ý: Tệp dữ liệu nhập khẩu có thể là tệp dữ liệu bằng excel có sẵn của Doanh nghiệp hoặc có thể nhấn Tải tệp dữ liệu mẫu… để lấy tệp mẫu của chương trình. Sau đó sao chép dữ liệu trên tệp có sẵn vào tệp mẫu nhập khẩu.
Hướng dẫn nhập khẩu dữ liệu vào phần mềm misa năm 2024
 • Chọn hình thức nhập khẩu:
  • Nhập khẩu Thêm mới: Sử dụng hình thức này nếu danh mục/số dư/chứng từ trên file excel nhập khẩu chưa tồn tại trên phần mềm, chương trình sẽ thêm mới các danh mục/số dư/chứng từ trên file excel vào phần mềm
  • Nhập khẩu cập nhật: Sử dụng hình thức này nếu muốn khẩu lại để bổ sung thêm thông tin hoặc điều chỉnh lại giá trị đã nhập khẩu trước đó (chương trình sẽ không xóa các thông tin đã có trên phần mềm mà không có trên file excel nhập khẩu lại)
  • Nhập khẩu ghi đè: Xóa toàn bộ thông tin đã nhập khẩu để nhập khẩu lại theo file excel mới.
 • Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước Ghép dữ liệu.
  Hướng dẫn nhập khẩu dữ liệu vào phần mềm misa năm 2024
 • Thực hiện ghép cột trên phần mềm với cột trên tệp dữ liệu => Hệ thống đã tự động ghép những cột mà có thể nhận dạng được, kế toán thực hiện ghép các cột còn trống.
  Lưu ý:

1. Với các cột được tích chọn Bắt buộc, kế toán bắt buộc phải ghép cột trên phần mềm với cột trên tệp dữ liệu cần nhập khẩu. Nếu không ghép thì sẽ không thực hiện được bước tiếp theo. => Hệ thống cho phép kế toán chọn thêm các cột bắt buộc phải ghép.

2. Với các cột không có nhu cầu cần nhập khẩu, kế toán có thể sử dụng chức năng Ẩn/hiện thông tin để giảm bớt các cột cần ghép.
 • Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước Kiểm tra dữ liệu.
  Hướng dẫn nhập khẩu dữ liệu vào phần mềm misa năm 2024
 • Tại bước này, chương trình sẽ thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trên tệp nhập khẩu
 • Sau khi chương trình kiểm tra xong, lọc trên cột Tình trạng, nếu có cột dữ liệu không hợp lệ thì nhấn nút Sửa lại tệp dữ liệu… để mở tệp dữ liệu nhập khẩu, căn cứ vào lý do không hợp lên trên từng dòng không hợp lệ để sửa lại hoặc nhấn Xuất khẩu để xuất ra excel kết quả kiểm tra dữ liệu nhập khẩu, giúp đối chiếu nhanh và nhiều dữ liệu hơn.
 • Sau khi cất tệp dữ liệu nhập khẩu đã sửa, nhấn Kiểm tra lại dữ liệu…, chương trình sẽ thực hiện kiểm tra lại tính hợp lệ của dứ liệu nhập khẩu. Nhấn Thực hiện, chương trình sẽ thực hiện nhập khẩu dữ liệu vào phần mềm và thông báo kết quả nhập khẩu.