Make a big deal là gì

Photo courtesy Traci Lawson.
Cụm từ 'a big deal' thường được dùng để miêu tả một tình huống rất quan trọng.
Ví dụ It's obviously a big deal to her to get a promotion first because she can move up in the company faster than anybody else in the team. I just couldn't understand why they quarrelled so much over the colour of a picture frame - it's not a big deal!
Xin lưu ýXin đừng nhầm với 'A big no-no' được dùng để nói về việc một điều gì không nên bao giờ được thực hiện.
Wearing jeans is a big no-no in a posh restaurant. Arriving late and leaving early is a big no-no at our workplace.
Thực tế thú vị:Bộ bài cổ xưa nhất được chơi vào khoảng thế kỉ 9 ở Trung Hoa. Bộ bài do Pháp thiết kế được dùng phổ biến ngày nay có 52 quân bài và 4 hoa (suits): nhép (clubs), rô (diamonds), cơ (hearts), và bích (spades).
BBC
Bài trước: "A balancing act" nghĩa là gì?
"The big cheese" nghĩa là gì?"Big Fish in a Small Pond" nghĩa là gì?"Big mouth" nghĩa là gì?"A big head" nghĩa là gì?"Big fish" nghĩa là gì?

Video liên quan