Phiếu đánh giá trẻ cuối chủ đề

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (137.44 KB, 27 trang )

Trường Mầm Non Đức Lân

Giáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON 1/Về mục tiêu của chủ đề: 1.1/Các mục tiêu đã thực hiện tốt: -Phát triển ngôn ngữ,phát triển nhận thức, phát triển tình cảm xã hội. 1.2/Các mục tiêu đã đặt ra chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp,lí do. -Phát triển thế chất, phát triển thẫm mĩ. -Lí do: những động tác chuyền bóng trẻ còn nhỏ chậm chạp nên chưa

thực hiện chưa tốt. -Trẻ chưa có khả năng sáng tạo nên chưa thực hiện được sản phẩm đẹp. 1.3/Những trẻ chưa đạt được các mục tiêu và lí do: *Mục tiêu 1:Phát triển thể chất: – Như:. Hoàng ; Ngọc Linh; Khiêm; Khoa +Lí do: trẻ còn nhỏ tập trung động tác chưa nhanh nhẹn, linh hoạt. *Mục tiêu 2:phát triển nhận thức: – Như :Hoàng ; Ngọc Linh; Khiêm; Khoa ; Nga +Lí do: trẻ ít chú ý nên nhận thức của trẻ còn hạn chế so với các bạn. * Mục tiêu 3: Phát triển ngôn ngữ – Như: Ngọc Linh; Khiêm; Khoa +Lí do: trẻ nói chưa rõ ràng.

* Mục tiêu 4:phát triển thẫm mĩ: – Như: Hoàng ; Ngọc Linh; Khiêm; Khoa ;Quân; Nga; +Lí do: trẻ chưa có ý thức tự giác,chưa có khả năng sáng tạo để làm ra sản phẩm theo ý thích của mình * Mục tiêu 5: Phát triển tình cảm xã hội. – Như: Khiêm; Khoa +Lí do:trẻ còn rụt rè chưa mạnh dạn tự tin trước bạn bè, cô giáo 2/Về nội dung của chủ đề: 2.1/Các nội dung đã thực hiện tốt. – Trường mầm non của bé ; Lớp học của bé ; Một ngày ở trường của bé 2.2/Các nội dung chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp với lí do. -Không có

2.3/Các kĩ năng mà trên 30% trẻ trong lớp chưa đạt được và lí do. -Kĩ năng hát đúng giọng, điệu tiết tấu của bài hát. -Kĩ năng phát triển trí sáng tạo của trẻ. 3/Về tổ chức các hoạt động của chủ đề: 3.1/Hoạt động có chủ đích.

GV:Nguyễn Thị Thiên Thu

Năm học 2015-2016

Trường Mầm Non Đức Lân

Giáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3

– Các giờ học có chủ đích được trẻ tham gia tích cực, hứng thú và tỏ ra phù hợp với khả năng của trẻ + Hoạt động ngoài trời, văn học, thể dục ,khám phá khoa học, làm quen với toán. +Các giờ học có chủ đích mà nhiều trẻ tỏ ra không hứng thú,tích cực tham gia và lí do. -Tạo hình,Âm nhạc,thể dục +Lí do :trẻ chưa có kĩ năng sáng tạo, chưa tự tin. 3.2/Về tổ chức chơi trong lớp:

-Số lượng các góc chơi(5 góc) +Góc phân vai +Góc xây dựng +Góc nghệ thuật +Góc học tập +Góc thiên nhiên. 3.3/ Về việc tổ chức chơi ngoài trời: -Số lượng các buổi chơi ngoài trời đã được tổ chức -Số lượng cháu tham gia đầy đủ, trẻ tích cực hứng thú. 4/Những vấn đề khác cần lưu ý: 4.1/Về sức khoẻ – Như : Hân; Phương Vy ; Quân

4.2/Những vấn đề trong việc chuẩn bị phương tiện, học liệu,đồ chơi lao động trực nhật và lao động tự phục vụ của trẻ. -Thường xuyên nhắt nhở trẻ vệ sinh sạch sẽ trước khi đến lớp -Lúc đón trẻ cô nhắt trẻ lao động trực nhật trong ngày. -Thường xuyên kiểm tra đồ dùng học tập của trẻ vào đầu buổi học -Nhắt nhở trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi để vào nơi qui định. 5/Một số lưu ý quan trọng để việc triển khai chủ đề sau được tốt hơn: -Thông qua hoạt động có chủ đích, cụ thể là môn khám phá khoa học, cần lên đề tài cụ thể, gần gũi trẻ để trẻ nhận thức dễ dàng hơn.

GV:Nguyễn Thị Thiên Thu

Năm học 2015-2016

Trường Mầm Non Đức Lân

Giáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ BẢN THÂN 1/Về mục tiêu của chủ đề: 1.1/Các mục tiêu đã thực hiện tốt: -Phát triển ngôn ngữ,phát triển nhận thức, phát triển tình cảm xã hội.

1.2/Các mục tiêu đã đặt ra chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp,lí do. -Phát triển thế chất, phát triển thẫm mĩ. -Lí do: những động tác ném xa trẻ còn nhỏ chậm chạp nên chưa thực hiện chưa tốt. -Trẻ chưa có khả năng sáng tạo nên chưa thực hiện được sản phẩm đẹp. 1.3/Những trẻ chưa đạt được các mục tiêu và lí do: *Mục tiêu 1:Phát triển thể chất: – Như:. Hoàng ; Ngọc Linh; Khiêm; Khoa +Lí do: trẻ còn nhỏ tập trung động tác chưa nhanh nhẹn, linh hoạt. *Mục tiêu 2:phát triển nhận thức: – Như:. Hoàng ; Ngọc Linh; Khiêm; Khoa

+Lí do: trẻ ít chú ý nên nhận thức của trẻ còn hạn chế so với các bạn. * Phát triển ngôn ngữ 3: – Như: Ngọc Linh; Khiêm; Khoa +Lí do: trẻ nói chư rõ ràng. * Mục tiêu 4:phát triển thẫm mĩ: – Như: Hoàng ; Ngọc Linh; Khiêm; Khoa ;Quân; Nga; +Lí do: trẻ chưa có ý thức tự giác,chưa có khả năng sáng tạo để làm ra sản phẩm theo ý thích của mình * Mục tiêu 5: Phát triển tình cảm xã hội. – Như: Khiêm; Khoa +Lí do:trẻ còn rụt rè chưa mạnh dạn tự tin trước bạn bè, cô giáo 2/Về nội dung của chủ đề:

2.1/Các nội dung đã thực hiện tốt. – Tôi là ai, Trung thu- Sức khỏe vàng 2.2/Các nội dung chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp với lí do. -Không có 2.3/Các kĩ năng mà trên 30% trẻ trong lớp chưa đạt được và lí do. -Kĩ năng hát đúng giọng, điệu tiết tấu của bài hát. -Kĩ năng phát triển trí sáng tạo của trẻ. 3/Về tổ chức các hoạt động của chủ đề: 3.1/Hoạt động có chủ đích.

GV:Nguyễn Thị Thiên Thu

Năm học 2015-2016

Trường Mầm Non Đức Lân

Giáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3

-Các giờ học có chủ đích được trẻ tham gia tích cực, hứng thú và tỏ ra phù hợp với khả năng của trẻ + Hoạt động ngoài trời, văn học, thể dục ,khám phá khoa học, làm quen với toán. +Các giờ học có chủ đích mà nhiều trẻ tỏ ra không hứng thú,tích cực

tham gia và lí do. -Tạo hình,Âm nhạc,thể dục +Lí do :trẻ chưa có kĩ năng sáng tạo, chưa tự tin. 3.2/Về tổ chức chơi trong lớp: -Số lượng các góc chơi(5 góc) +Góc phân vai +Góc xây dựng +Góc nghệ thuật +Góc học tập +Góc thiên nhiên. 3.3/ Về việc tổ chức chơi ngoài trời: -Số lượng các buổi chơi ngoài trời đã được tổ chức

-Số lượng cháu tham gia đầy đủ, trẻ tích cực hứng thú. 4/Những vấn đề khác cần lưu ý: 4.1/Về sức khoẻ – Như : : Hân; Phương Vy ; Quân 4.2/Những vấn đề trong việc chuẩn bị phương tiện, học liệu,đồ chơi lao động trực nhật và lao động tự phục vụ của trẻ. -Thường xuyên nhắt nhở trẻ vệ sinh sạch sẽ trước khi đến lớp -Lúc đón trẻ cô nhắt trẻ lao động trực nhật trong ngày. -Thường xuyên kiểm tra đồ dùng học tập của trẻ vào đầu buổi học -Nhắt nhở trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi để vào nơi qui định. 5/Một số lưu ý quan trọng để việc triển khai chủ đề sau được tốt hơn: -Thông qua hoạt động có chủ đích, cụ thể là môn khám phá khoa học, cần

lên đề tài cụ thể, gần gũi trẻ để trẻ nhận thức dễ dàng hơn.

GV:Nguyễn Thị Thiên Thu

Năm học 2015-2016

Trường Mầm Non Đức Lân

Giáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ

GIA ĐÌNH 1/Về mục tiêu của chủ đề: 1.1/Các mục tiêu đã thực hiện tốt: -Phát triển ngôn ngữ,phát triển nhận thức, phát triển tình cảm xã hội. 1.2/Các mục tiêu đã đặt ra chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp,lí do. -Phát triển thế chất, phát triển thẫm mĩ. -Lí do: những động tác Chuyền bóng trẻ còn nhỏ chậm chạp nên chưa thực hiện chưa tốt. -Trẻ chưa có khả năng sáng tạo nên chưa thực hiện được sản phẩm đẹp. 1.3/Những trẻ chưa đạt được các mục tiêu và lí do: *Mục tiêu 1:Phát triển thể chất:

Như: Hoàng ; Ngọc Linh; Khiêm; Khoa +Lí do: trẻ còn nhỏ tập trung động tác chưa nhanh nhẹn, linh hoạt. *Mục tiêu 2:phát triển nhận thức: – Như : Hoàng, Ngọc Linh, Khoa, Nga +Lí do: trẻ ít chú ý nên nhận thức của trẻ còn hạn chế so với các bạn. * Phát triển ngôn ngữ 3: – Như: Ngọc Linh; Khiêm; Khoa +Lí do: trẻ nói chư rõ ràng. * Mục tiêu 4:phát triển thẫm mĩ: – Như: Hoàng ; Ngọc Linh; Khiêm; Khoa ;Quân; Nga; +Lí do: trẻ chưa có ý thức tự giác,chưa có khả năng sáng tạo để làm ra sản phẩm theo ý thích của mình

* Mục tiêu 5: Phát triển tình cảm xã hội. – Như: Khiêm, Khoa +Lí do:trẻ còn rụt rè chưa mạnh dạn tự tin trước bạn bè, cô giáo 2/Về nội dung của chủ đề: 2.1/Các nội dung đã thực hiện tốt. – Gia đình đáng yêu của bé ;Ngôi nhà bé yêu ;Họ hàng nhà bé ;Đồ dùng gia đình. 2.2/Các nội dung chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp với lí do. -Không có 2.3/Các kĩ năng mà trên 30% trẻ trong lớp chưa đạt được và lí do. -Kĩ năng hát đúng giọng, điệu tiết tấu của bài hát. -Kĩ năng phát triển trí sáng tạo của trẻ.

3/Về tổ chức các hoạt động của chủ đề: GV:Nguyễn Thị Thiên Thu

Năm học 2015-2016

Trường Mầm Non Đức Lân

Giáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3

3.1/Hoạt động có chủ đích. -Các giờ học có chủ đích được trẻ tham gia tích cực, hứng thú và tỏ ra phù

hợp với khả năng của trẻ + Hoạt động ngoài trời, văn học, thể dục ,khám phá khoa học, làm quen với toán. +Các giờ học có chủ đích mà nhiều trẻ tỏ ra không hứng thú,tích cực tham gia và lí do. -Tạo hình,Âm nhạc,thể dục +Lí do :trẻ chưa có kĩ năng sáng tạo, chưa tự tin. 3.2/Về tổ chức chơi trong lớp: -Số lượng các góc chơi(5 góc) +Góc phân vai +Góc xây dựng +Góc nghệ thuật

+Góc học tập +Góc thiên nhiên. 3.3/ Về việc tổ chức chơi ngoài trời: -Số lượng các buổi chơi ngoài trời đã được tổ chức -Số lượng cháu tham gia đầy đủ, trẻ tích cực hứng thú. 4/Những vấn đề khác cần lưu ý: 4.1/Về sức khoẻ – Như : Hân, Quỳnh Như, Yến Vy 4.2/Những vấn đề trong việc chuẩn bị phương tiện, học liệu,đồ chơi lao động trực nhật và lao động tự phục vụ của trẻ. -Thường xuyên nhắt nhở trẻ vệ sinh sạch sẽ trước khi đến lớp -Lúc đón trẻ cô nhắt trẻ lao động trực nhật trong ngày.

-Thường xuyên kiểm tra đồ dùng học tập của trẻ vào đầu buổi học -Nhắt nhở trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi để vào nơi qui định. 5/Một số lưu ý quan trọng để việc triển khai chủ đề sau được tốt hơn: -Thông qua hoạt động có chủ đích, cụ thể là môn khám phá khoa học, cần lên đề tài cụ thể, gần gũi trẻ để trẻ nhận thức dễ dàng hơn.

GV:Nguyễn Thị Thiên Thu

Năm học 2015-2016

Trường Mầm Non Đức Lân

Giáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP 1/Về mục tiêu của chủ đề: 1.1/Các mục tiêu đã thực hiện tốt: -Phát triển ngôn ngữ,phát triển nhận thức, phát triển tình cảm xã hội. 1.2/Các mục tiêu đã đặt ra chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp,lí do. -Phát triển thế chất, phát triển thẫm mĩ. -Lí do: những động tác Chuyền bóng trẻ còn nhỏ chậm chạp nên chưa

thực hiện chưa tốt. -Trẻ chưa có khả năng sáng tạo nên chưa thực hiện được sản phẩm đẹp. 1.3/Những trẻ chưa đạt được các mục tiêu và lí do: *Mục tiêu 1:Phát triển thể chất: Như:. Hoàng ; Ngọc Linh; Khiêm; Khoa +Lí do: trẻ còn nhỏ tập trung động tác chưa nhanh nhẹn, linh hoạt. *Mục tiêu 2:phát triển nhận thức: – Như :. Hoàng ; Ngọc Linh; Khiêm; Khoa +Lí do: trẻ ít chú ý nên nhận thức của trẻ còn hạn chế so với các bạn. * Phát triển ngôn ngữ 3: – Như: Ngọc Linh; Khiêm; Khoa +Lí do: trẻ nói chư rõ ràng.

* Mục tiêu 4:phát triển thẫm mĩ: – Như: Hoàng ; Ngọc Linh; Khiêm; Khoa ;Quân; Nga; +Lí do: trẻ chưa có ý thức tự giác,chưa có khả năng sáng tạo để làm ra sản phẩm theo ý thích của mình * Mục tiêu 5: Phát triển tình cảm xã hội. – Như: Khiêm, Khoa +Lí do:trẻ còn rụt rè chưa mạnh dạn tự tin trước bạn bè, cô giáo 2/Về nội dung của chủ đề: 2.1/Các nội dung đã thực hiện tốt. – Nghề nông, nghề dịch vụ, sự kiện ngày 20-11, nghề thầy thuốc, nghề xây dựng. 2.2/Các nội dung chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp với lí do.

-Không có 2.3/Các kĩ năng mà trên 30% trẻ trong lớp chưa đạt được và lí do. -Kĩ năng hát đúng giọng, điệu tiết tấu của bài hát. -Kĩ năng phát triển trí sáng tạo của trẻ. 3/Về tổ chức các hoạt động của chủ đề: 3.1/Hoạt động có chủ đích. GV:Nguyễn Thị Thiên Thu

Năm học 2015-2016

Trường Mầm Non Đức Lân

Giáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3

-Các giờ học có chủ đích được trẻ tham gia tích cực, hứng thú và tỏ ra phù hợp với khả năng của trẻ + Hoạt động ngoài trời, văn học, thể dục ,khám phá khoa học, làm quen với toán. +Các giờ học có chủ đích mà nhiều trẻ tỏ ra không hứng thú,tích cực tham gia và lí do. -Tạo hình,Âm nhạc,thể dục +Lí do :trẻ chưa có kĩ năng sáng tạo, chưa tự tin. 3.2/Về tổ chức chơi trong lớp:

-Số lượng các góc chơi(5 góc) +Góc phân vai +Góc xây dựng +Góc nghệ thuật +Góc học tập +Góc thiên nhiên. 3.3/ Về việc tổ chức chơi ngoài trời: -Số lượng các buổi chơi ngoài trời đã được tổ chức -Số lượng cháu tham gia đầy đủ, trẻ tích cực hứng thú. 4/Những vấn đề khác cần lưu ý: 4.1/Về sức khoẻ – Như : Như Quỳnh, Yến Vy, Quỳnh Như.

4.2/Những vấn đề trong việc chuẩn bị phương tiện, học liệu,đồ chơi lao động trực nhật và lao động tự phục vụ của trẻ. -Thường xuyên nhắt nhở trẻ vệ sinh sạch sẽ trước khi đến lớp -Lúc đón trẻ cô nhắt trẻ lao động trực nhật trong ngày. -Thường xuyên kiểm tra đồ dùng học tập của trẻ vào đầu buổi học -Nhắt nhở trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi để vào nơi qui định. 5/Một số lưu ý quan trọng để việc triển khai chủ đề sau được tốt hơn: -Thông qua hoạt động có chủ đích, cụ thể là môn khám phá khoa học, cần lên đề tài cụ thể, gần gũi trẻ để trẻ nhận thức dễ dàng hơn.

GV:Nguyễn Thị Thiên Thu

Năm học 2015-2016

Trường Mầm Non Đức Lân

Giáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ “ ĐỘNG VẬT – SỰ KIỆN 22/12” 1/Về mục tiêu của chủ đề: 1.1/Các mục tiêu đã thực hiện tốt: -Phát triển ngôn ngữ,phát triển nhận thức, phát triển tình cảm xã hội.

1.2/Các mục tiêu đã đặt ra chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp,lí do. -Phát triển thế chất, phát triển thẫm mĩ. -Lí do: những động tác Chuyền bóng trẻ còn nhỏ chậm chạp nên chưa thực hiện chưa tốt. -Trẻ chưa có khả năng sáng tạo nên chưa thực hiện được sản phẩm đẹp. 1.3/Những trẻ chưa đạt được các mục tiêu và lí do: *Mục tiêu 1:Phát triển thể chất: Như: Nguyên. Thảo My. Trung Hậu.Thanh Tuyền.Quang Hậu. Hoàng +Lí do: trẻ còn nhỏ tập trung động tác chưa nhanh nhẹn, linh hoạt. *Mục tiêu 2:phát triển nhận thức: – Như : Nguyên. Thảo My. Trung Hậu.Thanh Tuyền.Quang Hậu .Thủy

Tiên +Lí do: trẻ ít chú ý nên nhận thức của trẻ còn hạn chế so với các bạn. * Phát triển ngôn ngữ 3: – Như: Nguyên. Thảo My. Trung Hậu.Thanh Tuyền.Quang Hậu +Lí do: trẻ nói chư rõ ràng. * Mục tiêu 4:phát triển thẫm mĩ: – Như: Nguyên.. Trung Hậu..Quang Hậu,Hoàng, Khoa +Lí do: trẻ chưa có ý thức tự giác,chưa có khả năng sáng tạo để làm ra sản phẩm theo ý thích của mình * Mục tiêu 5: Phát triển tình cảm xã hội. – Như: Nguyên. Thảo My. Trung Hậu.Thanh Tuyền.Quang Hậu +Lí do:trẻ còn rụt rè chưa mạnh dạn tự tin trước bạn bè, cô giáo

2/Về nội dung của chủ đề: 2.1/Các nội dung đã thực hiện tốt. -Vật nuôi gia đình ;Sự kiện 22/12 ; Động vật trong rừng ;Động vật dưới nước ;Một số loại chim ; Một số côn trùng.. 2.2/Các nội dung chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp với lí do. -Không có 2.3/Các kĩ năng mà trên 30% trẻ trong lớp chưa đạt được và lí do. -Kĩ năng hát đúng giọng, điệu tiết tấu của bài hát. -Kĩ năng phát triển trí sáng tạo của trẻ. 3/Về tổ chức các hoạt động của chủ đề: GV:Nguyễn Thị Thiên Thu

Năm học 2015-2016

Trường Mầm Non Đức Lân

Giáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3

3.1/Hoạt động có chủ đích. -Các giờ học có chủ đích được trẻ tham gia tích cực, hứng thú và tỏ ra phù hợp với khả năng của trẻ + Hoạt động ngoài trời, văn học, thể dục ,khám phá khoa học, làm quen với toán.

+Các giờ học có chủ đích mà nhiều trẻ tỏ ra không hứng thú,tích cực tham gia và lí do. -Tạo hình,Âm nhạc,thể dục +Lí do :trẻ chưa có kĩ năng sáng tạo, chưa tự tin. 3.2/Về tổ chức chơi trong lớp: -Số lượng các góc chơi(5 góc) +Góc phân vai +Góc xây dựng +Góc nghệ thuật +Góc học tập +Góc thiên nhiên. 3.3/ Về việc tổ chức chơi ngoài trời:

-Số lượng các buổi chơi ngoài trời đã được tổ chức -Số lượng cháu tham gia đầy đủ, trẻ tích cực hứng thú. 4/Những vấn đề khác cần lưu ý: 4.1/Về sức khoẻ – Như : Thảo, Nguyên. Thảo My. Thanh Tuyền. Mỹ. Quỳnh 4.2/Những vấn đề trong việc chuẩn bị phương tiện, học liệu,đồ chơi lao động trực nhật và lao động tự phục vụ của trẻ. -Thường xuyên nhắt nhở trẻ vệ sinh sạch sẽ trước khi đến lớp -Lúc đón trẻ cô nhắt trẻ lao động trực nhật trong ngày. -Thường xuyên kiểm tra đồ dùng học tập của trẻ vào đầu buổi học -Nhắt nhở trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi để vào nơi qui định. 5/Một số lưu ý quan trọng để việc triển khai chủ đề sau được tốt hơn:

-Thông qua hoạt động có chủ đích, cụ thể là môn khám phá khoa học, cần lên đề tài cụ thể, gần gũi trẻ để trẻ nhận thức dễ dàng hơn.

GV:Nguyễn Thị Thiên Thu

Năm học 2015-2016

Trường Mầm Non Đức Lân

Giáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ “ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN” 1/Về mục tiêu của chủ đề: 1.1/Các mục tiêu đã thực hiện tốt: -Phát triển ngôn ngữ,phát triển nhận thức, phát triển tình cảm xã hội. 1.2/Các mục tiêu đã đặt ra chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp,lí do. -Phát triển thế chất, phát triển thẫm mĩ. -Lí do: những động tác đập và bắt bóng tại chỗ trẻ còn chậm chạp nên chưa thực hiện chưa tốt. -Trẻ chưa có khả năng sáng tạo nên chưa thực hiện được sản phẩm đẹp. 1.3/Những trẻ chưa đạt được các mục tiêu và lí do:

*Mục tiêu 1:Phát triển thể chất: Như: Nguyên. Thảo My. Trung Hậu.Thanh Tuyền.Gia bảo. Hoàng.Nam +Lí do: trẻ còn nhỏ tập trung động tác chưa nhanh nhẹn, linh hoạt. *Mục tiêu 2:phát triển nhận thức: – Như : Nguyên. Thảo My. Trung Hậu..Thủy Tiên .Thúy.Hoàng .Cường +Lí do: trẻ ít chú ý nên nhận thức của trẻ còn hạn chế so với các bạn. * Phát triển ngôn ngữ 3: – Như: Nguyên. Thảo My. Trung Hậu. +Lí do: trẻ nói chư rõ ràng. * Mục tiêu 4:phát triển thẫm mĩ: – Như: Nguyên.. Trung Hậu,Hoàng, Khoa .Thúy. Thảo My +Lí do: trẻ chưa có ý thức tự giác,chưa có khả năng sáng tạo để làm ra sản

phẩm theo ý thích của mình * Mục tiêu 5: Phát triển tình cảm xã hội. – Như: Nguyên. Thảo My. Trung Hậu.Hoàng .Cường. Ngọc +Lí do:Trẻ còn rụt rè chưa mạnh dạn tự tin trước bạn bè, cô giáo 2/Về nội dung của chủ đề: 2.1/Các nội dung đã thực hiện tốt. -Nước và cuộc sống- Hiện tượng thời tiết và mùa 2.2/Các nội dung chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp với lí do. -Không có 2.3/Các kĩ năng mà trên 30% trẻ trong lớp chưa đạt được và lí do. -Kĩ năng hát đúng giọng, điệu tiết tấu của bài hát. -Kĩ năng phát triển trí sáng tạo của trẻ.

3/Về tổ chức các hoạt động của chủ đề: 3.1/Hoạt động có chủ đích.

GV:Nguyễn Thị Thiên Thu

Năm học 2015-2016

Trường Mầm Non Đức Lân

Giáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3

-Các giờ học có chủ đích được trẻ tham gia tích cực, hứng thú và tỏ ra phù hợp với khả năng của trẻ + Hoạt động ngoài trời, văn học, thể dục ,khám phá khoa học, làm quen với toán. +Các giờ học có chủ đích mà nhiều trẻ tỏ ra không hứng thú,tích cực tham gia và lí do. -Tạo hình,Âm nhạc,thể dục +Lí do :trẻ chưa có kĩ năng sáng tạo, chưa tự tin. 3.2/Về tổ chức chơi trong lớp: -Số lượng các góc chơi(5 góc) +Góc phân vai +Góc xây dựng

+Góc nghệ thuật +Góc học tập +Góc thiên nhiên. 3.3/ Về việc tổ chức chơi ngoài trời: -Số lượng các buổi chơi ngoài trời đã được tổ chức -Số lượng cháu tham gia đầy đủ, trẻ tích cực hứng thú. 4/Những vấn đề khác cần lưu ý: 4.1/Về sức khoẻ – Như : Thảo My, Nguyên. Thanh Tuyền. Mỹ. Quỳnh 4.2/Những vấn đề trong việc chuẩn bị phương tiện, học liệu,đồ chơi lao động trực nhật và lao động tự phục vụ của trẻ. -Thường xuyên nhắt nhở trẻ vệ sinh sạch sẽ trước khi đến lớp

-Lúc đón trẻ cô nhắt trẻ lao động trực nhật trong ngày. -Thường xuyên kiểm tra đồ dùng học tập của trẻ vào đầu buổi học -Nhắt nhở trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi để vào nơi qui định. 5/Một số lưu ý quan trọng để việc triển khai chủ đề sau được tốt hơn: -Thông qua hoạt động có chủ đích, cụ thể là môn khám phá khoa học, cần lên đề tài cụ thể, gần gũi trẻ để trẻ nhận thức dễ dàng hơn.

GV:Nguyễn Thị Thiên Thu

Năm học 2015-2016

Trường Mầm Non Đức Lân

Giáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ “ GIAO THÔNG” 1/Về mục tiêu của chủ đề: 1.1/Các mục tiêu đã thực hiện tốt: -Phát triển ngôn ngữ,phát triển nhận thức, phát triển tình cảm xã hội. 1.2/Các mục tiêu đã đặt ra chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp,lí do. -Phát triển thế chất, phát triển thẫm mĩ.

-Lí do: những động tác đập và bắt bóng tại chỗ trẻ còn chậm chạp nên chưa thực hiện chưa tốt. -Trẻ chưa có khả năng sáng tạo nên chưa thực hiện được sản phẩm đẹp. 1.3/Những trẻ chưa đạt được các mục tiêu và lí do: *Mục tiêu 1:Phát triển thể chất: Như: Nguyên. Thảo My. Trung Hậu.Thanh Tuyền.Gia bảo. Hoàng.Nam +Lí do: trẻ còn nhỏ tập trung động tác chưa nhanh nhẹn, linh hoạt. *Mục tiêu 2:phát triển nhận thức: – Như : Nguyên. Thảo My. Trung Hậu..Thủy Tiên .Thúy.Hoàng .Cường +Lí do: trẻ ít chú ý nên nhận thức của trẻ còn hạn chế so với các bạn. * Phát triển ngôn ngữ 3: – Như: Nguyên. Thảo My. Trung Hậu.

+Lí do: trẻ nói chư rõ ràng. * Mục tiêu 4:phát triển thẫm mĩ: – Như: Nguyên.. Trung Hậu,Hoàng, Khoa .Thúy. Thảo My +Lí do: trẻ chưa có ý thức tự giác,chưa có khả năng sáng tạo để làm ra sản phẩm theo ý thích của mình * Mục tiêu 5: Phát triển tình cảm xã hội. – Như: Nguyên. Thảo My. Trung Hậu.Hoàng .Cường. Ngọc +Lí do:Trẻ còn rụt rè chưa mạnh dạn tự tin trước bạn bè, cô giáo 2/Về nội dung của chủ đề: 2.1/Các nội dung đã thực hiện tốt. -Giao thông đường bộ- giao thông đường thủy- Giao thông đường sắt 2.2/Các nội dung chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp với lí do.

-Không có 2.3/Các kĩ năng mà trên 30% trẻ trong lớp chưa đạt được và lí do. -Kĩ năng hát đúng giọng, điệu tiết tấu của bài hát. -Kĩ năng phát triển trí sáng tạo của trẻ. 3/Về tổ chức các hoạt động của chủ đề: 3.1/Hoạt động có chủ đích. GV:Nguyễn Thị Thiên Thu

Năm học 2015-2016

Trường Mầm Non Đức Lân

Giáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3

-Các giờ học có chủ đích được trẻ tham gia tích cực, hứng thú và tỏ ra phù hợp với khả năng của trẻ + Hoạt động ngoài trời, văn học, thể dục ,khám phá khoa học, làm quen với toán. +Các giờ học có chủ đích mà nhiều trẻ tỏ ra không hứng thú,tích cực tham gia và lí do. -Tạo hình,Âm nhạc,thể dục +Lí do :trẻ chưa có kĩ năng sáng tạo, chưa tự tin. 3.2/Về tổ chức chơi trong lớp:

-Số lượng các góc chơi(5 góc) +Góc phân vai +Góc xây dựng +Góc nghệ thuật +Góc học tập +Góc thiên nhiên. 3.3/ Về việc tổ chức chơi ngoài trời: -Số lượng các buổi chơi ngoài trời đã được tổ chức -Số lượng cháu tham gia đầy đủ, trẻ tích cực hứng thú. 4/Những vấn đề khác cần lưu ý: 4.1/Về sức khoẻ – Như : Thảo My, Nguyên. Thanh Tuyền. Mỹ. Quỳnh

4.2/Những vấn đề trong việc chuẩn bị phương tiện, học liệu,đồ chơi lao động trực nhật và lao động tự phục vụ của trẻ. -Thường xuyên nhắt nhở trẻ vệ sinh sạch sẽ trước khi đến lớp -Lúc đón trẻ cô nhắt trẻ lao động trực nhật trong ngày. -Thường xuyên kiểm tra đồ dùng học tập của trẻ vào đầu buổi học -Nhắt nhở trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi để vào nơi qui định. 5/Một số lưu ý quan trọng để việc triển khai chủ đề sau được tốt hơn: -Thông qua hoạt động có chủ đích, cụ thể là môn khám phá khoa học, cần lên đề tài cụ thể, gần gũi trẻ để trẻ nhận thức dễ dàng hơn.

GV:Nguyễn Thị Thiên Thu

Năm học 2015-2016

Trường Mầm Non Đức Lân

Giáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ “ QUÊ HƯƠNG –BÁC HỒ” 1/Về mục tiêu của chủ đề: 1.1/Các mục tiêu đã thực hiện tốt: -Phát triển ngôn ngữ,phát triển nhận thức, phát triển tình cảm xã hội.

1.2/Các mục tiêu đã đặt ra chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp,lí do. -Phát triển thế chất, phát triển thẫm mĩ. -Lí do: những động tác đập và bắt bóng tại chỗ trẻ còn chậm chạp nên chưa thực hiện chưa tốt. -Trẻ chưa có khả năng sáng tạo nên chưa thực hiện được sản phẩm đẹp. 1.3/Những trẻ chưa đạt được các mục tiêu và lí do: *Mục tiêu 1:Phát triển thể chất: Như: Nguyên. Thảo My. Trung Hậu.Thanh Tuyền.Gia bảo. Hoàng.Nam +Lí do: trẻ còn nhỏ tập trung động tác chưa nhanh nhẹn, linh hoạt. *Mục tiêu 2:phát triển nhận thức: – Như : Nguyên. Thảo My. Trung Hậu..Thủy Tiên .Thúy.Hoàng .Cường

+Lí do: trẻ ít chú ý nên nhận thức của trẻ còn hạn chế so với các bạn. * Phát triển ngôn ngữ 3: – Như: Nguyên. Thảo My. Trung Hậu. +Lí do: trẻ nói chư rõ ràng. * Mục tiêu 4:phát triển thẫm mĩ: – Như: Nguyên.. Trung Hậu,Hoàng, Khoa .Thúy. Thảo My +Lí do: trẻ chưa có ý thức tự giác,chưa có khả năng sáng tạo để làm ra sản phẩm theo ý thích của mình * Mục tiêu 5: Phát triển tình cảm xã hội. – Như: Nguyên. Thảo My. Trung Hậu.Hoàng .Cường. Ngọc +Lí do:Trẻ còn rụt rè chưa mạnh dạn tự tin trước bạn bè, cô giáo 2/Về nội dung của chủ đề:

2.1/Các nội dung đã thực hiện tốt. -Em yêu biển lắm-Quê hương của em- Bác Hồ kính yêu 2.2/Các nội dung chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp với lí do. -Không có 2.3/Các kĩ năng mà trên 30% trẻ trong lớp chưa đạt được và lí do. -Kĩ năng hát đúng giọng, điệu tiết tấu của bài hát. -Kĩ năng phát triển trí sáng tạo của trẻ. 3/Về tổ chức các hoạt động của chủ đề: 3.1/Hoạt động có chủ đích.

GV:Nguyễn Thị Thiên Thu

Năm học 2015-2016

Trường Mầm Non Đức Lân

Giáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3

-Các giờ học có chủ đích được trẻ tham gia tích cực, hứng thú và tỏ ra phù hợp với khả năng của trẻ + Hoạt động ngoài trời, văn học, thể dục ,khám phá khoa học, làm quen với toán. +Các giờ học có chủ đích mà nhiều trẻ tỏ ra không hứng thú,tích cực

tham gia và lí do. -Tạo hình,Âm nhạc,thể dục +Lí do :trẻ chưa có kĩ năng sáng tạo, chưa tự tin. 3.2/Về tổ chức chơi trong lớp: -Số lượng các góc chơi(5 góc) +Góc phân vai +Góc xây dựng +Góc nghệ thuật +Góc học tập +Góc thiên nhiên. 3.3/ Về việc tổ chức chơi ngoài trời: -Số lượng các buổi chơi ngoài trời đã được tổ chức

-Số lượng cháu tham gia đầy đủ, trẻ tích cực hứng thú. 4/Những vấn đề khác cần lưu ý: 4.1/Về sức khoẻ – Như : Thảo My, Nguyên. Thanh Tuyền. Mỹ. Quỳnh 4.2/Những vấn đề trong việc chuẩn bị phương tiện, học liệu,đồ chơi lao động trực nhật và lao động tự phục vụ của trẻ. -Thường xuyên nhắt nhở trẻ vệ sinh sạch sẽ trước khi đến lớp -Lúc đón trẻ cô nhắt trẻ lao động trực nhật trong ngày. -Thường xuyên kiểm tra đồ dùng học tập của trẻ vào đầu buổi học -Nhắt nhở trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi để vào nơi qui định. 5/Một số lưu ý quan trọng để việc triển khai chủ đề sau được tốt hơn: -Thông qua hoạt động có chủ đích, cụ thể là môn khám phá khoa học, cần

lên đề tài cụ thể, gần gũi trẻ để trẻ nhận thức dễ dàng hơn.

GV:Nguyễn Thị Thiên Thu

Năm học 2015-2016

Trường Mầm Non Đức Lân

Giáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3

GV:Nguyễn Thị Thiên Thu

Năm học 2015-2016

Trường Mầm Non Đức Lân

Giáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ “ NGHỀ NGHIỆP – SỰ KIỆN 20/11” 1/Về mục tiêu của chủ đề: 1.1/Các mục tiêu đã thực hiện tốt:

-Phát triển ngôn ngữ,phát triển nhận thức, phát triển tình cảm xã hội. 1.2/Các mục tiêu đã đặt ra chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp,lí do. -Phát triển thế chất, phát triển thẫm mĩ. -Lí do: những động tác ném xa trẻ còn nhỏ chậm chạp nên chưa thực hiện chưa tốt. -Trẻ chưa có khả năng sáng tạo nên chưa thực hiện được sản phẩm đẹp. 1.3/Những trẻ chưa đạt được các mục tiêu và lí do: *Mục tiêu 1:Phát triển thể chất: – Như: Quân,Thiện,Thuận,Thắng .Kiệt. +Lí do: trẻ còn nhỏ tập trung động tác chưa nhanh nhẹn, linh hoạt. *Mục tiêu 2:phát triển nhận thức:

– Như :Thiện,Thuận,Thắng ,Tây. Kiệt. +Lí do: trẻ ít chú ý nên nhận thức của trẻ còn hạn chế so với các bạn. * Phát triển ngôn ngữ 3: – Như: Quân,Thiện,Thuận,Thắng ,Dương +Lí do: trẻ nói chư rõ ràng. * Mục tiêu 4:phát triển thẫm mĩ: – Như: Quân,Thiện,Thuận,Thắng ,Dương ,Toàn,Hiếu .Tú +Lí do: trẻ chưa có ý thức tự giác,chưa có khả năng sáng tạo để làm ra sản phẩm theo ý thích của mình * Mục tiêu 5: Phát triển tình cảm xã hội. – Như : Quân,Thiện,Thuận,Thắng,Kiệt. +Lí do:trẻ còn rụt rè chưa mạnh dạn tự tin trước bạn bè, cô giáo

2/Về nội dung của chủ đề: 2.1/Các nội dung đã thực hiện tốt. – Nghề sản xuất – Nghề dịch vụ- Mùa đông- Ngày hội của cô giáo 2.2/Các nội dung chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp với lí do. -Không có 2.3/Các kĩ năng mà trên 30% trẻ trong lớp chưa đạt được và lí do. GV:Nguyễn Thị Thiên Thu

Năm học 2015-2016

Trường Mầm Non Đức Lân

Giáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3

-Kĩ năng hát đúng giọng, điệu tiết tấu của bài hát. -Kĩ năng phát triển trí sáng tạo của trẻ. 3/Về tổ chức các hoạt động của chủ đề: 3.1/Hoạt động có chủ đích. – Các giờ học có chủ đích được trẻ tham gia tích cực, hứng thú và tỏ ra phù hợp với khả năng của trẻ + Hoạt động ngoài trời, văn học, thể dục ,khám phá khoa học, làm quen với toán. +Các giờ học có chủ đích mà nhiều trẻ tỏ ra không hứng thú,tích cực

tham gia và lí do. -Tạo hình,Âm nhạc,thể dục +Lí do :trẻ chưa có kĩ năng sáng tạo, chưa tự tin. 3.2/Về tổ chức chơi trong lớp: – Số lượng các góc chơi(5 góc) +Góc phân vai +Góc xây dựng +Góc nghệ thuật +Góc học tập +Góc thiên nhiên. 3.3/ Về việc tổ chức chơi ngoài trời: – Số lượng các buổi chơi ngoài trời đã được tổ chức

– Số lượng cháu tham gia đầy đủ, trẻ tích cực hứng thú. 4/Những vấn đề khác cần lưu ý: 4.1/Về sức khoẻ – Như : Quân,Thiện. Dương ,Hiếu ,Thắng. 4.2/Những vấn đề trong việc chuẩn bị phương tiện, học liệu,đồ chơi lao động trực nhật và lao động tự phục vụ của trẻ. -Thường xuyên nhắt nhỡ trẻ vệ sinh sạch sẽ trước khi đến lớp – Lúc đón trẻ cô nhắt trẻ lao động trực nhật trong ngày. -Thường xuyên kiểm tra đồ dùng học tập của trẻ vào đầu buổi học – Nhắc nhở trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi để vào nơi qui định. 5/Một số lưu ý quan trọng để việc triển khai chủ đề sau được tốt hơn: -Thông qua hoạt động có chủ đích, cụ thể là môn khám phá khoa học, cần

lên đề tài cụ thể, gần gũi trẻ để trẻ nhận thức dễ dàng hơn.

GV:Nguyễn Thị Thiên Thu

Năm học 2015-2016

Trường Mầm Non Đức Lân

Giáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ

“ ĐỘNG VẬT”- “ NGÀY 22/12” 1/Về mục tiêu của chủ đề: 1.1/Các mục tiêu đã thực hiện tốt: – Phát triển ngôn ngữ,phát triển nhận thức, phát triển tình cảm xã hội. 1.2/Các mục tiêu đã đặt ra chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp,lí do. – Phát triển thế chất, phát triển thẫm mĩ. – Lí do: những động tác ném xa trẻ còn nhỏ chậm chạp nên chưa thực hiện chưa tốt. – Trẻ chưa có khả năng sáng tạo nên chưa thực hiện được sản phẩm đẹp. 1.3/Những trẻ chưa đạt được các mục tiêu và lí do: *Mục tiêu 1:Phát triển thể chất:

– Như: Quân,Thiện,Thuận,Thắng .Kiệt. + Lí do: trẻ còn nhỏ tập trung động tác chưa nhanh nhẹn, linh hoạt. *Mục tiêu 2:phát triển nhận thức: – Như :Thiện,Thuận,Thắng ,Tây.. Kiệt. +Lí do: trẻ ít chú ý nên nhận thức của trẻ còn hạn chế so với các bạn. * Phát triển ngôn ngữ 3: – Như: Quân,Thiện,Thuận,Thắng ,Dương +Lí do: trẻ nói chưa rõ ràng. * Mục tiêu 4:phát triển thẫm mĩ: – Như: Quân,Thiện,Thuận,Thắng ,Dương ,Toàn .Tú +Lí do: trẻ chưa có ý thức tự giác,chưa có khả năng sáng tạo để làm ra sản phẩm theo ý thích của mình

* Mục tiêu 5: Phát triển tình cảm xã hội. – Như : Quân,Thiện,Thuận,Thắng,Kiệt. +Lí do:trẻ còn rụt rè chưa mạnh dạn tự tin trước bạn bè, cô giáo 2/Về nội dung của chủ đề: 2.1/Các nội dung đã thực hiện tốt. – Động vật nuôi trong nhà – Động vật sống trong rừng- Động vật sống dưới nước- Ngày thành lập QĐNDVN 2.2/Các nội dung chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp với lí do. -Không có 2.3/Các kĩ năng mà trên 30% trẻ trong lớp chưa đạt được và lí do. -Kĩ năng hát đúng giọng, điệu tiết tấu của bài hát. -Kĩ năng phát triển trí sáng tạo của trẻ.

3/Về tổ chức các hoạt động của chủ đề: 3.1/Hoạt động có chủ đích. GV:Nguyễn Thị Thiên Thu

Năm học 2015-2016

Trường Mầm Non Đức Lân

Giáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3

-Các giờ học có chủ đích được trẻ tham gia tích cực, hứng thú và tỏ ra phù

hợp với khả năng của trẻ + Hoạt động ngồi trời, văn học, thể dục ,khám phá khoa học, làm quen với tốn. +Các giờ học có chủ đích mà nhiều trẻ tỏ ra khơng hứng thú,tích cực tham gia và lí do. -Tạo hình,Âm nhạc,thể dục +Lí do :trẻ chưa có kĩ năng sáng tạo, chưa tự tin. 3.2/Về tổ chức chơi trong lớp: -Số lượng các góc chơi(5 góc) +Góc phân vai +Góc xây dựng +Góc nghệ thuật

+Góc học tập +Góc thiên nhiên. 3.3/ Về việc tổ chức chơi ngồi trời: -Số lượng các buổi chơi ngồi trời đã được tổ chức -Số lượng cháu tham gia đầy đủ, trẻ tích cực hứng thú. 4/Những vấn đề khác cần lưu ý: 4.1/Về sức khoẻ – Như : Qn,Thiện. Dương ,Hiếu, Bảo Yến 4.2/Những vấn đề trong việc chuẩn bị phương tiện, học liệu,đồ chơi lao động trực nhật và lao động tự phục vụ của trẻ. -Thường xun nhắt nhỡ trẻ vệ sinh sạch sẽ trước khi đến lớp -Lúc đón trẻ cơ nhắt trẻ lao động trực nhật trong ngày.

-Thường xun kiểm tra đồ dùng học tập của trẻ vào đầu buổi học -Nhắt nhở trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi để vào nơi qui định 5/Một số lưu ý quan trọng để việc triển khai chủ đề sau được tốt hơn: – Cô giáo thường xuyên rèn luyện nề nếp cho trẻ trong các hoạt động hàng ngày, chú ý những trẻ cá biệt, luôn nhắc nhở động viên, giải thích cho cháu để lần sau cháu thực hiện tốt hơn. – Rèn luyện kỷ năng chơi ,kỷ năng học cho trẻ – Thường xun dạy lồng ghép tích hợp, các nội dung: GDDD, ATGT, GDLG, GDBVMT. – Phối hợp với phụ huynh về cơng tác chăm sóc tun truyền phòng chống dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết và một số bệnh vào mùa đơng

GV:Nguyễn Thị Thiên Thu

Năm học 2015-2016

Trường Mầm Non Đức Lân

Giáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ CHỦ ĐỀ: “THỰC VẬT-TẾT VÀ MÙA XUÂN”1/Về mục tiêu của chủ đề: 1.1/Các mục tiêu đã thực hiện tốt:

-Phát triển ngôn ngữ,phát triển nhận thức, phát triển tình cảm xã hội. 1.2/Các mục tiêu đã đặt ra chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp,lí do. -Phát triển thế chất, phát triển thẫm mĩ. -Lí do: những động tác nhảy lò cò 3m, trẻ còn nhỏ chậm chạp nên chưa thực hiện chưa tốt. – Một số trẻ chưa có khả năng sáng tạo, nên chưa thực hiện được sản phẩm đẹp. 1.3/Những trẻ chưa đạt được các mục tiêu và lí do: *Mục tiêu 1:Phát triển thể chất: – Như: Luân, bảo, thủy tiên, phương,hiếu +Lí do: trẻ còn nhỏ chưa tập trung đến động tác ,chưa nhanh nhẹn, linh

hoạt.nên thực hiện chưa tốt. *Mục tiêu 2:phát triển nhận thức: – phương,hiếu,h.sơn ,Tới +Lí do: trẻ ít chú ý ,chưa đưa tay phát biểu nên nhận thức của trẻ còn hạn chế so với các bạn. * Phát triển ngôn ngữ 3: – phương, luân.sơn ,Tới +Lí do: Trẻ nói chư rõ ràng, chưa nói đầy đủ câu, * Mục tiêu 4:phát triển thẫm mĩ: – Luân ,hiếu ,tới, khánh,H.sơn +Lí do: trẻ chưa có ý thức tự giác,chưa có khả năng sáng tạo để làm ra sản

phẩm theo ý thích của mình * Mục tiêu 5: Phát triển tình cảm xã hội: Như: Phương, hiếu ,tới +Lí do:trẻ còn rụt rè chưa mạnh dạn tự tin trước bạn bè, cô giáo 2/Về nội dung của chủ đề: 2.1/Các nội dung đã thực hiện tốt. – Mùa xuân của bé- Ngày tết vui vẻ. 2.2/Các nội dung chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp với lí do. -Không có 2.3/Các kĩ năng mà trên 30% trẻ trong lớp chưa đạt được và lí do. -Kĩ năng tạo hình,kỹ năng kể chuyện. -Kĩ năng phát triển trí sáng tạo của trẻ.

GV:Nguyễn Thị Thiên Thu

Năm học 2015-2016

Trường Mầm Non Đức Lân

Giáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3

*Lý do : Có một số cháu còn yếu nên chưa có kỹ năng vẽ, và kể chuyện, 3/Về tổ chức các hoạt động của chủ đề: 3.1/Hoạt động có chủ đích.

-Các giờ học có chủ đích được trẻ tham gia tích cực, hứng thú và tỏ ra phù hợp với khả năng của trẻ +Hoạt động ngồi trời, văn học, thể dục ,khám phá khoa học, làm quen với tốn. +Các giờ học có chủ đích mà nhiều trẻ tỏ ra khơng hứng thú,tích cực tham gia và lí do. -Tạo hình,Âm nhạc,thể dục +Lí do :trẻ chưa có kĩ năng sáng tạo, chưa tự tin. 3.2/Về tổ chức chơi trong lớp: -Số lượng các góc chơi (5 góc) +Góc phân vai- Góc xây dựng- Góc nghệ thuật- Góc học tập-Góc thiên nhiên.

3.3/ Về việc tổ chức chơi ngồi trời: – Cho cháu chơi những chổ đảm bảo an tồn,đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.Cần lồng ghếp GDLĐ như cho trẻ nhặc lá rụng ở sân trường. -Số lượng các buổi chơi ngồi trời đã được tổ chức. -Số lượng cháu tham gia đầy đủ, trẻ tích cực hứng thú. 4/Những vấn đề khác cần lưu ý: 4.1/Về sức khoẻ: (ghi tên những trẻ nghỉ nhiều hoặc có vấn đề về ăn uống vệ sinh) – Quỳnh ,Tú ,hiếu ,Tiên, Uyển nhi ,hay bị ốm vì bị viêm họng. – Cơ thường xun nhắc nhở trẻ ln mặt ấm, mang tất vào mùa đơng. 4.2/Những vấn đề trong việc chuẩn bị phương tiện, học liệu,đồ chơi lao động trực nhật và lao động tự phục vụ của trẻ. -Thường xun nhắt nhở trẻ vệ sinh sạch sẽ trước khi đến lớp.

-Lúc đón trẻ cơ nhắt trẻ lao động trực nhật trong ngày. -Thường xun kiểm tra đồ dùng học tập của trẻ vào đầu buổi học. -Nhắt nhở trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi để vào nơi qui định. 5/Một số lưu ý quan trọng để việc triển khai chủ đề sau được tốt hơn: – Cô giáo thường xuyên rèn luyện nề nếp cho trẻ trong các hoạt động hàng ngày, chú ý những trẻ cá biệt, luôn nhắc nhở động viên, giải thích cho cháu để lần sau cháu thực hiện tốt hơn. – Rèn luyện kỷ năng chơi ,kỷ năng học cho trẻ – Thường xun dạy lồng ghép tích hợp, các nội dung: GDDD, ATGT, GDLG, GDBVMT. – Phối hợp với phụ huynh về cơng tác chăm sóc tun truyền phòng chống dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết và một số bệnh vào mùa đơng

GV:Nguyễn Thị Thiên Thu

Năm học 2015-2016

Trường Mầm Non Đức Lân

Giáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ CHỦ ĐỀ: “GIAO THÔNG – NGÀY 8/3”1/Về mục tiêu của chủ đề: 1.1/Các mục tiêu đã thực hiện tốt:

-Phát triển ngôn ngữ,phát triển nhận thức, phát triển tình cảm xã hội. 1.2/Các mục tiêu đã đặt ra chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp,lí do. -Phát triển thế chất, phát triển thẫm mĩ. -Lí do: những động tác nhảy lò cò 3m, trẻ còn nhỏ chậm chạp nên chưa thực hiện chưa tốt. – Một số trẻ chưa có khả năng sáng tạo, nên chưa thực hiện được sản phẩm đẹp. 1.3/Những trẻ chưa đạt được các mục tiêu và lí do: *Mục tiêu 1:Phát triển thể chất: – Như: Luân, bảo, thủy tiên, phương,hiếu +Lí do: trẻ còn nhỏ chưa tập trung đến động tác ,chưa nhanh nhẹn, linh

hoạt.nên thực hiện chưa tốt. *Mục tiêu 2:phát triển nhận thức: – phương,hiếu,h.sơn ,Tới +Lí do: trẻ ít chú ý ,chưa đưa tay phát biểu nên nhận thức của trẻ còn hạn chế so với các bạn. * Phát triển ngôn ngữ 3: – phương, luân.sơn ,Tới +Lí do: Trẻ nói chư rõ ràng, chưa nói đầy đủ câu, * Mục tiêu 4:phát triển thẫm mĩ: – Luân ,hiếu ,tới, khánh,H.sơn +Lí do: trẻ chưa có ý thức tự giác,chưa có khả năng sáng tạo để làm ra sản

phẩm theo ý thích của mình * Mục tiêu 5: Phát triển tình cảm xã hội: Như: Phương, hiếu ,tới +Lí do:trẻ còn rụt rè chưa mạnh dạn tự tin trước bạn bè, cô giáo 2/Về nội dung của chủ đề: 2.1/Các nội dung đã thực hiện tốt. – Mùa xuân của bé- Ngày tết vui vẻ. 2.2/Các nội dung chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp với lí do. -Không có 2.3/Các kĩ năng mà trên 30% trẻ trong lớp chưa đạt được và lí do. -Kĩ năng tạo hình,kỹ năng kể chuyện.

GV:Nguyễn Thị Thiên Thu

Năm học 2015-2016

Trường Mầm Non Đức Lân

Giáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3

-Kĩ năng phát triển trí sáng tạo của trẻ. *Lý do : Có một số cháu còn yếu nên chưa có kỹ năng vẽ, và kể chuyện, 3/Về tổ chức các hoạt động của chủ đề: 3.1/Hoạt động có chủ đích.

-Các giờ học có chủ đích được trẻ tham gia tích cực, hứng thú và tỏ ra phù hợp với khả năng của trẻ +Hoạt động ngồi trời, văn học, thể dục ,khám phá khoa học, làm quen với tốn. +Các giờ học có chủ đích mà nhiều trẻ tỏ ra khơng hứng thú,tích cực tham gia và lí do. -Tạo hình,Âm nhạc,thể dục +Lí do :trẻ chưa có kĩ năng sáng tạo, chưa tự tin. 3.2/Về tổ chức chơi trong lớp: -Số lượng các góc chơi (5 góc) +Góc phân vai- Góc xây dựng- Góc nghệ thuật- Góc học tập-Góc thiên nhiên.

3.3/ Về việc tổ chức chơi ngồi trời: – Cho cháu chơi những chổ đảm bảo an tồn,đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.Cần lồng ghếp GDLĐ như cho trẻ nhặc lá rụng ở sân trường. -Số lượng các buổi chơi ngồi trời đã được tổ chức. -Số lượng cháu tham gia đầy đủ, trẻ tích cực hứng thú. 4/Những vấn đề khác cần lưu ý: 4.1/Về sức khoẻ: (ghi tên những trẻ nghỉ nhiều hoặc có vấn đề về ăn uống vệ sinh) – Quỳnh ,Tú ,hiếu ,Tiên, Uyển nhi ,hay bị ốm vì bị viêm họng. – Cơ thường xun nhắc nhở trẻ ln mặt ấm, mang tất vào mùa đơng. 4.2/Những vấn đề trong việc chuẩn bị phương tiện, học liệu,đồ chơi lao động trực nhật và lao động tự phục vụ của trẻ. -Thường xun nhắt nhở trẻ vệ sinh sạch sẽ trước khi đến lớp.

-Lúc đón trẻ cơ nhắt trẻ lao động trực nhật trong ngày. -Thường xun kiểm tra đồ dùng học tập của trẻ vào đầu buổi học. -Nhắt nhở trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi để vào nơi qui định. 5/Một số lưu ý quan trọng để việc triển khai chủ đề sau được tốt hơn: – Cô giáo thường xuyên rèn luyện nề nếp cho trẻ trong các hoạt động hàng ngày, chú ý những trẻ cá biệt, luôn nhắc nhở động viên, giải thích cho cháu để lần sau cháu thực hiện tốt hơn. – Rèn luyện kỷ năng chơi ,kỷ năng học cho trẻ – Thường xun dạy lồng ghép tích hợp, các nội dung: GDDD, ATGT, GDLG, GDBVMT.

GV:Nguyễn Thị Thiên Thu

Năm học 2015-2016

triển khai chưa tốt. – Trẻ chưa có năng lực phát minh sáng tạo nên chưa triển khai được loại sản phẩm đẹp. 1.3 / Những trẻ chưa đạt được những tiềm năng và lí do : * Mục tiêu 1 : Phát triển sức khỏe thể chất : – Như :. Hoàng ; Ngọc Linh ; Khiêm ; Khoa + Lí do : trẻ còn nhỏ tập trung chuyên sâu động tác chưa nhanh gọn, linh động. * Mục tiêu 2 : tăng trưởng nhận thức : – Như : Hoàng ; Ngọc Linh ; Khiêm ; Khoa ; Nga + Lí do : trẻ ít quan tâm nên nhận thức của trẻ còn hạn chế so với những bạn. * Mục tiêu 3 : Phát triển ngôn từ – Như : Ngọc Linh ; Khiêm ; Khoa + Lí do : trẻ nói chưa rõ ràng. * Mục tiêu 4 : tăng trưởng thẫm mĩ : – Như : Hoàng ; Ngọc Linh ; Khiêm ; Khoa ; Quân ; Nga ; + Lí do : trẻ chưa có ý thức tự giác, chưa có năng lực phát minh sáng tạo để làm ra sảnphẩm theo ý thích của mình * Mục tiêu 5 : Phát triển tình cảm xã hội. – Như : Khiêm ; Khoa + Lí do : trẻ còn ngần ngại chưa mạnh dạn tự tin trước bè bạn, cô giáo2 / Về nội dung của chủ đề : 2.1 / Các nội dung đã triển khai tốt. – Trường mần nin thiếu nhi của bé ; Lớp học của bé ; Một ngày ở trường của bé2. 2 / Các nội dung chưa triển khai được hoặc chưa tương thích với lí do. – Không có2. 3 / Các kĩ năng mà trên 30 % trẻ trong lớp chưa đạt được và lí do. – Kĩ năng hát đúng giọng, điệu tiết tấu của bài hát. – Kĩ năng tăng trưởng trí phát minh sáng tạo của trẻ. 3 / Về tổ chức triển khai những hoạt động giải trí của chủ đề : 3.1 / Hoạt động có chủ đích. GV : Nguyễn Thị Thiên ThuNăm học năm ngoái – 2016T rường Mầm Non Đức LânGiáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3 – Các giờ học có chủ đích được trẻ tham gia tích cực, hứng thú và tỏ ra phùhợp với năng lực của trẻ + Hoạt động ngoài trời, văn học, thể dục, tò mò khoa học, làm quenvới toán. + Các giờ học có chủ đích mà nhiều trẻ tỏ ra không hứng thú, tích cựctham gia và lí do. – Tạo hình, Âm nhạc, thể dục + Lí do : trẻ chưa có kĩ năng phát minh sáng tạo, chưa tự tin. 3.2 / Về tổ chức triển khai chơi trong lớp : – Số lượng những góc chơi ( 5 góc ) + Góc phân vai + Góc kiến thiết xây dựng + Góc nghệ thuật và thẩm mỹ + Góc học tập + Góc vạn vật thiên nhiên. 3.3 / Về việc tổ chức triển khai chơi ngoài trời : – Số lượng những buổi chơi ngoài trời đã được tổ chức-Số lượng cháu tham gia khá đầy đủ, trẻ tích cực hứng thú. 4 / Những yếu tố khác cần chú ý quan tâm : 4.1 / Về sức khoẻ – Như : Hân ; Phương Vy ; Quân4. 2 / Những yếu tố trong việc chuẩn bị sẵn sàng phương tiện đi lại, học liệu, đồ chơi laođộng trực nhật và lao động tự ship hàng của trẻ. – Thường xuyên nhắt nhở trẻ vệ sinh thật sạch trước khi đến lớp-Lúc đón trẻ cô nhắt trẻ lao động trực nhật trong ngày. – Thường xuyên kiểm tra vật dụng học tập của trẻ vào đầu buổi học-Nhắt nhở trẻ thu dọn vật dụng, đồ chơi để vào nơi qui định. 5 / Một số quan tâm quan trọng để việc tiến hành chủ đề sau được tốt hơn : – Thông qua hoạt động giải trí có chủ đích, đơn cử là môn tò mò khoa học, cầnlên đề tài đơn cử, thân mật trẻ để trẻ nhận thức thuận tiện hơn. GV : Nguyễn Thị Thiên ThuNăm học năm ngoái – 2016T rường Mầm Non Đức LânGiáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3PHIẾU ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀBẢN THÂN1 / Về tiềm năng của chủ đề : 1.1 / Các tiềm năng đã thực thi tốt : – Phát triển ngôn từ, tăng trưởng nhận thức, tăng trưởng tình cảm xã hội. 1.2 / Các tiềm năng đã đặt ra chưa triển khai được hoặc chưa tương thích, lído. – Phát triển thế chất, tăng trưởng thẫm mĩ. – Lí do : những động tác ném xa trẻ còn nhỏ lừ đừ nên chưa thực hiệnchưa tốt. – Trẻ chưa có năng lực phát minh sáng tạo nên chưa thực thi được loại sản phẩm đẹp. 1.3 / Những trẻ chưa đạt được những tiềm năng và lí do : * Mục tiêu 1 : Phát triển sức khỏe thể chất : – Như :. Hoàng ; Ngọc Linh ; Khiêm ; Khoa + Lí do : trẻ còn nhỏ tập trung chuyên sâu động tác chưa nhanh gọn, linh động. * Mục tiêu 2 : tăng trưởng nhận thức : – Như :. Hoàng ; Ngọc Linh ; Khiêm ; Khoa + Lí do : trẻ ít quan tâm nên nhận thức của trẻ còn hạn chế so với những bạn. * Phát triển ngôn từ 3 : – Như : Ngọc Linh ; Khiêm ; Khoa + Lí do : trẻ nói chư rõ ràng. * Mục tiêu 4 : tăng trưởng thẫm mĩ : – Như : Hoàng ; Ngọc Linh ; Khiêm ; Khoa ; Quân ; Nga ; + Lí do : trẻ chưa có ý thức tự giác, chưa có năng lực phát minh sáng tạo để làm ra sảnphẩm theo ý thích của mình * Mục tiêu 5 : Phát triển tình cảm xã hội. – Như : Khiêm ; Khoa + Lí do : trẻ còn ngần ngại chưa mạnh dạn tự tin trước bè bạn, cô giáo2 / Về nội dung của chủ đề : 2.1 / Các nội dung đã thực thi tốt. – Tôi là ai, Trung thu – Sức khỏe vàng2. 2 / Các nội dung chưa triển khai được hoặc chưa tương thích với lí do. – Không có2. 3 / Các kĩ năng mà trên 30 % trẻ trong lớp chưa đạt được và lí do. – Kĩ năng hát đúng giọng, điệu tiết tấu của bài hát. – Kĩ năng tăng trưởng trí phát minh sáng tạo của trẻ. 3 / Về tổ chức triển khai những hoạt động giải trí của chủ đề : 3.1 / Hoạt động có chủ đích. GV : Nguyễn Thị Thiên ThuNăm học năm ngoái – 2016T rường Mầm Non Đức LânGiáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3-Các giờ học có chủ đích được trẻ tham gia tích cực, hứng thú và tỏ ra phùhợp với năng lực của trẻ + Hoạt động ngoài trời, văn học, thể dục, mày mò khoa học, làm quenvới toán. + Các giờ học có chủ đích mà nhiều trẻ tỏ ra không hứng thú, tích cựctham gia và lí do. – Tạo hình, Âm nhạc, thể dục + Lí do : trẻ chưa có kĩ năng phát minh sáng tạo, chưa tự tin. 3.2 / Về tổ chức triển khai chơi trong lớp : – Số lượng những góc chơi ( 5 góc ) + Góc phân vai + Góc kiến thiết xây dựng + Góc thẩm mỹ và nghệ thuật + Góc học tập + Góc vạn vật thiên nhiên. 3.3 / Về việc tổ chức triển khai chơi ngoài trời : – Số lượng những buổi chơi ngoài trời đã được tổ chức-Số lượng cháu tham gia khá đầy đủ, trẻ tích cực hứng thú. 4 / Những yếu tố khác cần quan tâm : 4.1 / Về sức khoẻ – Như : : Hân ; Phương Vy ; Quân4. 2 / Những yếu tố trong việc chuẩn bị sẵn sàng phương tiện đi lại, học liệu, đồ chơi laođộng trực nhật và lao động tự Giao hàng của trẻ. – Thường xuyên nhắt nhở trẻ vệ sinh thật sạch trước khi đến lớp-Lúc đón trẻ cô nhắt trẻ lao động trực nhật trong ngày. – Thường xuyên kiểm tra vật dụng học tập của trẻ vào đầu buổi học-Nhắt nhở trẻ thu dọn vật dụng, đồ chơi để vào nơi qui định. 5 / Một số chú ý quan tâm quan trọng để việc tiến hành chủ đề sau được tốt hơn : – Thông qua hoạt động giải trí có chủ đích, đơn cử là môn mày mò khoa học, cầnlên đề tài đơn cử, thân mật trẻ để trẻ nhận thức thuận tiện hơn. GV : Nguyễn Thị Thiên ThuNăm học năm ngoái – 2016T rường Mầm Non Đức LânGiáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3PHIẾU ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀGIA ĐÌNH1 / Về tiềm năng của chủ đề : 1.1 / Các tiềm năng đã thực thi tốt : – Phát triển ngôn từ, tăng trưởng nhận thức, tăng trưởng tình cảm xã hội. 1.2 / Các tiềm năng đã đặt ra chưa triển khai được hoặc chưa tương thích, lído. – Phát triển thế chất, tăng trưởng thẫm mĩ. – Lí do : những động tác Chuyền bóng trẻ còn nhỏ lờ đờ nên chưathực hiện chưa tốt. – Trẻ chưa có năng lực phát minh sáng tạo nên chưa thực thi được loại sản phẩm đẹp. 1.3 / Những trẻ chưa đạt được những tiềm năng và lí do : * Mục tiêu 1 : Phát triển sức khỏe thể chất : Như : Hoàng ; Ngọc Linh ; Khiêm ; Khoa + Lí do : trẻ còn nhỏ tập trung chuyên sâu động tác chưa nhanh gọn, linh động. * Mục tiêu 2 : tăng trưởng nhận thức : – Như : Hoàng, Ngọc Linh, Khoa, Nga + Lí do : trẻ ít chú ý quan tâm nên nhận thức của trẻ còn hạn chế so với những bạn. * Phát triển ngôn từ 3 : – Như : Ngọc Linh ; Khiêm ; Khoa + Lí do : trẻ nói chư rõ ràng. * Mục tiêu 4 : tăng trưởng thẫm mĩ : – Như : Hoàng ; Ngọc Linh ; Khiêm ; Khoa ; Quân ; Nga ; + Lí do : trẻ chưa có ý thức tự giác, chưa có năng lực phát minh sáng tạo để làm ra sảnphẩm theo ý thích của mình * Mục tiêu 5 : Phát triển tình cảm xã hội. – Như : Khiêm, Khoa + Lí do : trẻ còn ngần ngại chưa mạnh dạn tự tin trước bè bạn, cô giáo2 / Về nội dung của chủ đề : 2.1 / Các nội dung đã triển khai tốt. – Gia đình đáng yêu của bé ; Ngôi nhà bé yêu ; Họ hàng nhà bé ; Đồ dùnggia đình. 2.2 / Các nội dung chưa triển khai được hoặc chưa tương thích với lí do. – Không có2. 3 / Các kĩ năng mà trên 30 % trẻ trong lớp chưa đạt được và lí do. – Kĩ năng hát đúng giọng, điệu tiết tấu của bài hát. – Kĩ năng tăng trưởng trí phát minh sáng tạo của trẻ. 3 / Về tổ chức triển khai những hoạt động giải trí của chủ đề : GV : Nguyễn Thị Thiên ThuNăm học năm ngoái – 2016T rường Mầm Non Đức LânGiáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B33. 1 / Hoạt động có chủ đích. – Các giờ học có chủ đích được trẻ tham gia tích cực, hứng thú và tỏ ra phùhợp với năng lực của trẻ + Hoạt động ngoài trời, văn học, thể dục, tò mò khoa học, làm quenvới toán. + Các giờ học có chủ đích mà nhiều trẻ tỏ ra không hứng thú, tích cựctham gia và lí do. – Tạo hình, Âm nhạc, thể dục + Lí do : trẻ chưa có kĩ năng phát minh sáng tạo, chưa tự tin. 3.2 / Về tổ chức triển khai chơi trong lớp : – Số lượng những góc chơi ( 5 góc ) + Góc phân vai + Góc thiết kế xây dựng + Góc nghệ thuật và thẩm mỹ + Góc học tập + Góc vạn vật thiên nhiên. 3.3 / Về việc tổ chức triển khai chơi ngoài trời : – Số lượng những buổi chơi ngoài trời đã được tổ chức-Số lượng cháu tham gia vừa đủ, trẻ tích cực hứng thú. 4 / Những yếu tố khác cần chú ý quan tâm : 4.1 / Về sức khoẻ – Như : Hân, Quỳnh Như, Yến Vy4. 2 / Những yếu tố trong việc sẵn sàng chuẩn bị phương tiện đi lại, học liệu, đồ chơi laođộng trực nhật và lao động tự Giao hàng của trẻ. – Thường xuyên nhắt nhở trẻ vệ sinh thật sạch trước khi đến lớp-Lúc đón trẻ cô nhắt trẻ lao động trực nhật trong ngày. – Thường xuyên kiểm tra vật dụng học tập của trẻ vào đầu buổi học-Nhắt nhở trẻ thu dọn vật dụng, đồ chơi để vào nơi qui định. 5 / Một số chú ý quan tâm quan trọng để việc tiến hành chủ đề sau được tốt hơn : – Thông qua hoạt động giải trí có chủ đích, đơn cử là môn tò mò khoa học, cầnlên đề tài đơn cử, thân thiện trẻ để trẻ nhận thức thuận tiện hơn. GV : Nguyễn Thị Thiên ThuNăm học năm ngoái – 2016T rường Mầm Non Đức LânGiáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3PHIẾU ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀNGHỀ NGHIỆP1 / Về tiềm năng của chủ đề : 1.1 / Các tiềm năng đã triển khai tốt : – Phát triển ngôn từ, tăng trưởng nhận thức, tăng trưởng tình cảm xã hội. 1.2 / Các tiềm năng đã đặt ra chưa triển khai được hoặc chưa tương thích, lído. – Phát triển thế chất, tăng trưởng thẫm mĩ. – Lí do : những động tác Chuyền bóng trẻ còn nhỏ chậm rãi nên chưathực hiện chưa tốt. – Trẻ chưa có năng lực phát minh sáng tạo nên chưa thực thi được mẫu sản phẩm đẹp. 1.3 / Những trẻ chưa đạt được những tiềm năng và lí do : * Mục tiêu 1 : Phát triển sức khỏe thể chất : Như :. Hoàng ; Ngọc Linh ; Khiêm ; Khoa + Lí do : trẻ còn nhỏ tập trung chuyên sâu động tác chưa nhanh gọn, linh động. * Mục tiêu 2 : tăng trưởng nhận thức : – Như :. Hoàng ; Ngọc Linh ; Khiêm ; Khoa + Lí do : trẻ ít quan tâm nên nhận thức của trẻ còn hạn chế so với những bạn. * Phát triển ngôn từ 3 : – Như : Ngọc Linh ; Khiêm ; Khoa + Lí do : trẻ nói chư rõ ràng. * Mục tiêu 4 : tăng trưởng thẫm mĩ : – Như : Hoàng ; Ngọc Linh ; Khiêm ; Khoa ; Quân ; Nga ; + Lí do : trẻ chưa có ý thức tự giác, chưa có năng lực phát minh sáng tạo để làm ra sảnphẩm theo ý thích của mình * Mục tiêu 5 : Phát triển tình cảm xã hội. – Như : Khiêm, Khoa + Lí do : trẻ còn ngần ngại chưa mạnh dạn tự tin trước bạn hữu, cô giáo2 / Về nội dung của chủ đề : 2.1 / Các nội dung đã triển khai tốt. – Nghề nông, nghề dịch vụ, sự kiện ngày 20-11, nghề thầy thuốc, nghềxây dựng. 2.2 / Các nội dung chưa thực thi được hoặc chưa tương thích với lí do. – Không có2. 3 / Các kĩ năng mà trên 30 % trẻ trong lớp chưa đạt được và lí do. – Kĩ năng hát đúng giọng, điệu tiết tấu của bài hát. – Kĩ năng tăng trưởng trí phát minh sáng tạo của trẻ. 3 / Về tổ chức triển khai những hoạt động giải trí của chủ đề : 3.1 / Hoạt động có chủ đích. GV : Nguyễn Thị Thiên ThuNăm học năm ngoái – 2016T rường Mầm Non Đức LânGiáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3-Các giờ học có chủ đích được trẻ tham gia tích cực, hứng thú và tỏ ra phùhợp với năng lực của trẻ + Hoạt động ngoài trời, văn học, thể dục, mày mò khoa học, làm quenvới toán. + Các giờ học có chủ đích mà nhiều trẻ tỏ ra không hứng thú, tích cựctham gia và lí do. – Tạo hình, Âm nhạc, thể dục + Lí do : trẻ chưa có kĩ năng phát minh sáng tạo, chưa tự tin. 3.2 / Về tổ chức triển khai chơi trong lớp : – Số lượng những góc chơi ( 5 góc ) + Góc phân vai + Góc kiến thiết xây dựng + Góc nghệ thuật và thẩm mỹ + Góc học tập + Góc vạn vật thiên nhiên. 3.3 / Về việc tổ chức triển khai chơi ngoài trời : – Số lượng những buổi chơi ngoài trời đã được tổ chức-Số lượng cháu tham gia không thiếu, trẻ tích cực hứng thú. 4 / Những yếu tố khác cần quan tâm : 4.1 / Về sức khoẻ – Như : Như Quỳnh, Yến Vy, Quỳnh Như. 4.2 / Những yếu tố trong việc sẵn sàng chuẩn bị phương tiện đi lại, học liệu, đồ chơi laođộng trực nhật và lao động tự ship hàng của trẻ. – Thường xuyên nhắt nhở trẻ vệ sinh thật sạch trước khi đến lớp-Lúc đón trẻ cô nhắt trẻ lao động trực nhật trong ngày. – Thường xuyên kiểm tra vật dụng học tập của trẻ vào đầu buổi học-Nhắt nhở trẻ thu dọn vật dụng, đồ chơi để vào nơi qui định. 5 / Một số quan tâm quan trọng để việc tiến hành chủ đề sau được tốt hơn : – Thông qua hoạt động giải trí có chủ đích, đơn cử là môn mày mò khoa học, cầnlên đề tài đơn cử, thân thiện trẻ để trẻ nhận thức thuận tiện hơn. GV : Nguyễn Thị Thiên ThuNăm học năm ngoái – 2016T rường Mầm Non Đức LânGiáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3PHIẾU ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ “ ĐỘNG VẬT – SỰ KIỆN 22/12 ” 1 / Về tiềm năng của chủ đề : 1.1 / Các tiềm năng đã thực thi tốt : – Phát triển ngôn từ, tăng trưởng nhận thức, tăng trưởng tình cảm xã hội. 1.2 / Các tiềm năng đã đặt ra chưa triển khai được hoặc chưa tương thích, lído. – Phát triển thế chất, tăng trưởng thẫm mĩ. – Lí do : những động tác Chuyền bóng trẻ còn nhỏ lừ đừ nên chưathực hiện chưa tốt. – Trẻ chưa có năng lực phát minh sáng tạo nên chưa thực thi được loại sản phẩm đẹp. 1.3 / Những trẻ chưa đạt được những tiềm năng và lí do : * Mục tiêu 1 : Phát triển sức khỏe thể chất : Như : Nguyên. Thảo My. Trung Hậu. Thanh Tuyền. Quang Hậu. Hoàng + Lí do : trẻ còn nhỏ tập trung chuyên sâu động tác chưa nhanh gọn, linh động. * Mục tiêu 2 : tăng trưởng nhận thức : – Như : Nguyên. Thảo My. Trung Hậu. Thanh Tuyền. Quang Hậu. ThủyTiên + Lí do : trẻ ít quan tâm nên nhận thức của trẻ còn hạn chế so với những bạn. * Phát triển ngôn từ 3 : – Như : Nguyên. Thảo My. Trung Hậu. Thanh Tuyền. Quang Hậu + Lí do : trẻ nói chư rõ ràng. * Mục tiêu 4 : tăng trưởng thẫm mĩ : – Như : Nguyên. . Trung Hậu .. Quang Hậu, Hoàng, Khoa + Lí do : trẻ chưa có ý thức tự giác, chưa có năng lực phát minh sáng tạo để làm ra sảnphẩm theo ý thích của mình * Mục tiêu 5 : Phát triển tình cảm xã hội. – Như : Nguyên. Thảo My. Trung Hậu. Thanh Tuyền. Quang Hậu + Lí do : trẻ còn ngần ngại chưa mạnh dạn tự tin trước bạn hữu, cô giáo2 / Về nội dung của chủ đề : 2.1 / Các nội dung đã triển khai tốt. – Vật nuôi mái ấm gia đình ; Sự kiện 22/12 ; Động vật trong rừng ; Động vật dướinước ; Một số loại chim ; Một số côn trùng nhỏ .. 2.2 / Các nội dung chưa thực thi được hoặc chưa tương thích với lí do. – Không có2. 3 / Các kĩ năng mà trên 30 % trẻ trong lớp chưa đạt được và lí do. – Kĩ năng hát đúng giọng, điệu tiết tấu của bài hát. – Kĩ năng tăng trưởng trí phát minh sáng tạo của trẻ. 3 / Về tổ chức triển khai những hoạt động giải trí của chủ đề : GV : Nguyễn Thị Thiên ThuNăm học năm ngoái – 2016T rường Mầm Non Đức LânGiáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B33. 1 / Hoạt động có chủ đích. – Các giờ học có chủ đích được trẻ tham gia tích cực, hứng thú và tỏ ra phùhợp với năng lực của trẻ + Hoạt động ngoài trời, văn học, thể dục, mày mò khoa học, làm quenvới toán. + Các giờ học có chủ đích mà nhiều trẻ tỏ ra không hứng thú, tích cựctham gia và lí do. – Tạo hình, Âm nhạc, thể dục + Lí do : trẻ chưa có kĩ năng phát minh sáng tạo, chưa tự tin. 3.2 / Về tổ chức triển khai chơi trong lớp : – Số lượng những góc chơi ( 5 góc ) + Góc phân vai + Góc kiến thiết xây dựng + Góc nghệ thuật và thẩm mỹ + Góc học tập + Góc vạn vật thiên nhiên. 3.3 / Về việc tổ chức triển khai chơi ngoài trời : – Số lượng những buổi chơi ngoài trời đã được tổ chức-Số lượng cháu tham gia vừa đủ, trẻ tích cực hứng thú. 4 / Những yếu tố khác cần chú ý quan tâm : 4.1 / Về sức khoẻ – Như : Thảo, Nguyên. Thảo My. Thanh Tuyền. Mỹ. Quỳnh4. 2 / Những yếu tố trong việc sẵn sàng chuẩn bị phương tiện đi lại, học liệu, đồ chơi laođộng trực nhật và lao động tự ship hàng của trẻ. – Thường xuyên nhắt nhở trẻ vệ sinh thật sạch trước khi đến lớp-Lúc đón trẻ cô nhắt trẻ lao động trực nhật trong ngày. – Thường xuyên kiểm tra vật dụng học tập của trẻ vào đầu buổi học-Nhắt nhở trẻ thu dọn vật dụng, đồ chơi để vào nơi qui định. 5 / Một số chú ý quan tâm quan trọng để việc tiến hành chủ đề sau được tốt hơn : – Thông qua hoạt động giải trí có chủ đích, đơn cử là môn mày mò khoa học, cầnlên đề tài đơn cử, thân mật trẻ để trẻ nhận thức thuận tiện hơn. GV : Nguyễn Thị Thiên ThuNăm học năm ngoái – 2016T rường Mầm Non Đức LânGiáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3PHIẾU ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ “ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN ” 1 / Về tiềm năng của chủ đề : 1.1 / Các tiềm năng đã triển khai tốt : – Phát triển ngôn từ, tăng trưởng nhận thức, tăng trưởng tình cảm xã hội. 1.2 / Các tiềm năng đã đặt ra chưa triển khai được hoặc chưa tương thích, lído. – Phát triển thế chất, tăng trưởng thẫm mĩ. – Lí do : những động tác đập và bắt bóng tại chỗ trẻ còn lừ đừ nênchưa triển khai chưa tốt. – Trẻ chưa có năng lực phát minh sáng tạo nên chưa triển khai được loại sản phẩm đẹp. 1.3 / Những trẻ chưa đạt được những tiềm năng và lí do : * Mục tiêu 1 : Phát triển sức khỏe thể chất : Như : Nguyên. Thảo My. Trung Hậu. Thanh Tuyền. Gia bảo. Hoàng. Nam + Lí do : trẻ còn nhỏ tập trung chuyên sâu động tác chưa nhanh gọn, linh động. * Mục tiêu 2 : tăng trưởng nhận thức : – Như : Nguyên. Thảo My. Trung Hậu .. Thủy Tiên. Thúy. Hoàng. Cường + Lí do : trẻ ít quan tâm nên nhận thức của trẻ còn hạn chế so với những bạn. * Phát triển ngôn từ 3 : – Như : Nguyên. Thảo My. Trung Hậu. + Lí do : trẻ nói chư rõ ràng. * Mục tiêu 4 : tăng trưởng thẫm mĩ : – Như : Nguyên. . Trung Hậu, Hoàng, Khoa. Thúy. Thảo My + Lí do : trẻ chưa có ý thức tự giác, chưa có năng lực phát minh sáng tạo để làm ra sảnphẩm theo ý thích của mình * Mục tiêu 5 : Phát triển tình cảm xã hội. – Như : Nguyên. Thảo My. Trung Hậu. Hoàng. Cường. Ngọc + Lí do : Trẻ còn ngần ngại chưa mạnh dạn tự tin trước bè bạn, cô giáo2 / Về nội dung của chủ đề : 2.1 / Các nội dung đã triển khai tốt. – Nước và đời sống – Hiện tượng thời tiết và mùa2. 2 / Các nội dung chưa triển khai được hoặc chưa tương thích với lí do. – Không có2. 3 / Các kĩ năng mà trên 30 % trẻ trong lớp chưa đạt được và lí do. – Kĩ năng hát đúng giọng, điệu tiết tấu của bài hát. – Kĩ năng tăng trưởng trí phát minh sáng tạo của trẻ. 3 / Về tổ chức triển khai những hoạt động giải trí của chủ đề : 3.1 / Hoạt động có chủ đích. GV : Nguyễn Thị Thiên ThuNăm học năm ngoái – 2016T rường Mầm Non Đức LânGiáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3-Các giờ học có chủ đích được trẻ tham gia tích cực, hứng thú và tỏ ra phùhợp với năng lực của trẻ + Hoạt động ngoài trời, văn học, thể dục, mày mò khoa học, làm quenvới toán. + Các giờ học có chủ đích mà nhiều trẻ tỏ ra không hứng thú, tích cựctham gia và lí do. – Tạo hình, Âm nhạc, thể dục + Lí do : trẻ chưa có kĩ năng phát minh sáng tạo, chưa tự tin. 3.2 / Về tổ chức triển khai chơi trong lớp : – Số lượng những góc chơi ( 5 góc ) + Góc phân vai + Góc thiết kế xây dựng + Góc nghệ thuật và thẩm mỹ + Góc học tập + Góc vạn vật thiên nhiên. 3.3 / Về việc tổ chức triển khai chơi ngoài trời : – Số lượng những buổi chơi ngoài trời đã được tổ chức-Số lượng cháu tham gia khá đầy đủ, trẻ tích cực hứng thú. 4 / Những yếu tố khác cần chú ý quan tâm : 4.1 / Về sức khoẻ – Như : Thảo My, Nguyên. Thanh Tuyền. Mỹ. Quỳnh4. 2 / Những yếu tố trong việc chuẩn bị sẵn sàng phương tiện đi lại, học liệu, đồ chơi laođộng trực nhật và lao động tự ship hàng của trẻ. – Thường xuyên nhắt nhở trẻ vệ sinh thật sạch trước khi đến lớp-Lúc đón trẻ cô nhắt trẻ lao động trực nhật trong ngày. – Thường xuyên kiểm tra vật dụng học tập của trẻ vào đầu buổi học-Nhắt nhở trẻ thu dọn vật dụng, đồ chơi để vào nơi qui định. 5 / Một số chú ý quan tâm quan trọng để việc tiến hành chủ đề sau được tốt hơn : – Thông qua hoạt động giải trí có chủ đích, đơn cử là môn mày mò khoa học, cầnlên đề tài đơn cử, thân thiện trẻ để trẻ nhận thức thuận tiện hơn. GV : Nguyễn Thị Thiên ThuNăm học năm ngoái – 2016T rường Mầm Non Đức LânGiáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3PHIẾU ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ “ GIAO THÔNG ” 1 / Về tiềm năng của chủ đề : 1.1 / Các tiềm năng đã triển khai tốt : – Phát triển ngôn từ, tăng trưởng nhận thức, tăng trưởng tình cảm xã hội. 1.2 / Các tiềm năng đã đặt ra chưa triển khai được hoặc chưa tương thích, lído. – Phát triển thế chất, tăng trưởng thẫm mĩ. – Lí do : những động tác đập và bắt bóng tại chỗ trẻ còn lờ đờ nênchưa triển khai chưa tốt. – Trẻ chưa có năng lực phát minh sáng tạo nên chưa triển khai được mẫu sản phẩm đẹp. 1.3 / Những trẻ chưa đạt được những tiềm năng và lí do : * Mục tiêu 1 : Phát triển sức khỏe thể chất : Như : Nguyên. Thảo My. Trung Hậu. Thanh Tuyền. Gia bảo. Hoàng. Nam + Lí do : trẻ còn nhỏ tập trung chuyên sâu động tác chưa nhanh gọn, linh động. * Mục tiêu 2 : tăng trưởng nhận thức : – Như : Nguyên. Thảo My. Trung Hậu .. Thủy Tiên. Thúy. Hoàng. Cường + Lí do : trẻ ít chú ý quan tâm nên nhận thức của trẻ còn hạn chế so với những bạn. * Phát triển ngôn từ 3 : – Như : Nguyên. Thảo My. Trung Hậu. + Lí do : trẻ nói chư rõ ràng. * Mục tiêu 4 : tăng trưởng thẫm mĩ : – Như : Nguyên. . Trung Hậu, Hoàng, Khoa. Thúy. Thảo My + Lí do : trẻ chưa có ý thức tự giác, chưa có năng lực phát minh sáng tạo để làm ra sảnphẩm theo ý thích của mình * Mục tiêu 5 : Phát triển tình cảm xã hội. – Như : Nguyên. Thảo My. Trung Hậu. Hoàng. Cường. Ngọc + Lí do : Trẻ còn ngần ngại chưa mạnh dạn tự tin trước bạn hữu, cô giáo2 / Về nội dung của chủ đề : 2.1 / Các nội dung đã thực thi tốt. – Giao thông đường đi bộ – giao thông vận tải đường thủy – Giao thông đường sắt2. 2 / Các nội dung chưa triển khai được hoặc chưa tương thích với lí do. – Không có2. 3 / Các kĩ năng mà trên 30 % trẻ trong lớp chưa đạt được và lí do. – Kĩ năng hát đúng giọng, điệu tiết tấu của bài hát. – Kĩ năng tăng trưởng trí phát minh sáng tạo của trẻ. 3 / Về tổ chức triển khai những hoạt động giải trí của chủ đề : 3.1 / Hoạt động có chủ đích. GV : Nguyễn Thị Thiên ThuNăm học năm ngoái – 2016T rường Mầm Non Đức LânGiáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3-Các giờ học có chủ đích được trẻ tham gia tích cực, hứng thú và tỏ ra phùhợp với năng lực của trẻ + Hoạt động ngoài trời, văn học, thể dục, mày mò khoa học, làm quenvới toán. + Các giờ học có chủ đích mà nhiều trẻ tỏ ra không hứng thú, tích cựctham gia và lí do. – Tạo hình, Âm nhạc, thể dục + Lí do : trẻ chưa có kĩ năng phát minh sáng tạo, chưa tự tin. 3.2 / Về tổ chức triển khai chơi trong lớp : – Số lượng những góc chơi ( 5 góc ) + Góc phân vai + Góc thiết kế xây dựng + Góc nghệ thuật và thẩm mỹ + Góc học tập + Góc vạn vật thiên nhiên. 3.3 / Về việc tổ chức triển khai chơi ngoài trời : – Số lượng những buổi chơi ngoài trời đã được tổ chức-Số lượng cháu tham gia không thiếu, trẻ tích cực hứng thú. 4 / Những yếu tố khác cần quan tâm : 4.1 / Về sức khoẻ – Như : Thảo My, Nguyên. Thanh Tuyền. Mỹ. Quỳnh4. 2 / Những yếu tố trong việc sẵn sàng chuẩn bị phương tiện đi lại, học liệu, đồ chơi laođộng trực nhật và lao động tự ship hàng của trẻ. – Thường xuyên nhắt nhở trẻ vệ sinh thật sạch trước khi đến lớp-Lúc đón trẻ cô nhắt trẻ lao động trực nhật trong ngày. – Thường xuyên kiểm tra vật dụng học tập của trẻ vào đầu buổi học-Nhắt nhở trẻ thu dọn vật dụng, đồ chơi để vào nơi qui định. 5 / Một số chú ý quan tâm quan trọng để việc tiến hành chủ đề sau được tốt hơn : – Thông qua hoạt động giải trí có chủ đích, đơn cử là môn mày mò khoa học, cầnlên đề tài đơn cử, thân thiện trẻ để trẻ nhận thức thuận tiện hơn. GV : Nguyễn Thị Thiên ThuNăm học năm ngoái – 2016T rường Mầm Non Đức LânGiáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3PHIẾU ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ “ QUÊ HƯƠNG – BÁC HỒ ” 1 / Về tiềm năng của chủ đề : 1.1 / Các tiềm năng đã thực thi tốt : – Phát triển ngôn từ, tăng trưởng nhận thức, tăng trưởng tình cảm xã hội. 1.2 / Các tiềm năng đã đặt ra chưa triển khai được hoặc chưa tương thích, lído. – Phát triển thế chất, tăng trưởng thẫm mĩ. – Lí do : những động tác đập và bắt bóng tại chỗ trẻ còn lờ đờ nênchưa thực thi chưa tốt. – Trẻ chưa có năng lực phát minh sáng tạo nên chưa thực thi được mẫu sản phẩm đẹp. 1.3 / Những trẻ chưa đạt được những tiềm năng và lí do : * Mục tiêu 1 : Phát triển sức khỏe thể chất : Như : Nguyên. Thảo My. Trung Hậu. Thanh Tuyền. Gia bảo. Hoàng. Nam + Lí do : trẻ còn nhỏ tập trung chuyên sâu động tác chưa nhanh gọn, linh động. * Mục tiêu 2 : tăng trưởng nhận thức : – Như : Nguyên. Thảo My. Trung Hậu .. Thủy Tiên. Thúy. Hoàng. Cường + Lí do : trẻ ít quan tâm nên nhận thức của trẻ còn hạn chế so với những bạn. * Phát triển ngôn từ 3 : – Như : Nguyên. Thảo My. Trung Hậu. + Lí do : trẻ nói chư rõ ràng. * Mục tiêu 4 : tăng trưởng thẫm mĩ : – Như : Nguyên. . Trung Hậu, Hoàng, Khoa. Thúy. Thảo My + Lí do : trẻ chưa có ý thức tự giác, chưa có năng lực phát minh sáng tạo để làm ra sảnphẩm theo ý thích của mình * Mục tiêu 5 : Phát triển tình cảm xã hội. – Như : Nguyên. Thảo My. Trung Hậu. Hoàng. Cường. Ngọc + Lí do : Trẻ còn ngần ngại chưa mạnh dạn tự tin trước bạn hữu, cô giáo2 / Về nội dung của chủ đề : 2.1 / Các nội dung đã thực thi tốt. – Em yêu biển lắm-Quê hương của em – Bác Hồ kính yêu2. 2 / Các nội dung chưa triển khai được hoặc chưa tương thích với lí do. – Không có2. 3 / Các kĩ năng mà trên 30 % trẻ trong lớp chưa đạt được và lí do. – Kĩ năng hát đúng giọng, điệu tiết tấu của bài hát. – Kĩ năng tăng trưởng trí phát minh sáng tạo của trẻ. 3 / Về tổ chức triển khai những hoạt động giải trí của chủ đề : 3.1 / Hoạt động có chủ đích. GV : Nguyễn Thị Thiên ThuNăm học năm ngoái – 2016T rường Mầm Non Đức LânGiáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3-Các giờ học có chủ đích được trẻ tham gia tích cực, hứng thú và tỏ ra phùhợp với năng lực của trẻ + Hoạt động ngoài trời, văn học, thể dục, tò mò khoa học, làm quenvới toán. + Các giờ học có chủ đích mà nhiều trẻ tỏ ra không hứng thú, tích cựctham gia và lí do. – Tạo hình, Âm nhạc, thể dục + Lí do : trẻ chưa có kĩ năng phát minh sáng tạo, chưa tự tin. 3.2 / Về tổ chức triển khai chơi trong lớp : – Số lượng những góc chơi ( 5 góc ) + Góc phân vai + Góc kiến thiết xây dựng + Góc nghệ thuật và thẩm mỹ + Góc học tập + Góc vạn vật thiên nhiên. 3.3 / Về việc tổ chức triển khai chơi ngoài trời : – Số lượng những buổi chơi ngoài trời đã được tổ chức-Số lượng cháu tham gia rất đầy đủ, trẻ tích cực hứng thú. 4 / Những yếu tố khác cần chú ý quan tâm : 4.1 / Về sức khoẻ – Như : Thảo My, Nguyên. Thanh Tuyền. Mỹ. Quỳnh4. 2 / Những yếu tố trong việc chuẩn bị sẵn sàng phương tiện đi lại, học liệu, đồ chơi laođộng trực nhật và lao động tự ship hàng của trẻ. – Thường xuyên nhắt nhở trẻ vệ sinh thật sạch trước khi đến lớp-Lúc đón trẻ cô nhắt trẻ lao động trực nhật trong ngày. – Thường xuyên kiểm tra vật dụng học tập của trẻ vào đầu buổi học-Nhắt nhở trẻ thu dọn vật dụng, đồ chơi để vào nơi qui định. 5 / Một số chú ý quan tâm quan trọng để việc tiến hành chủ đề sau được tốt hơn : – Thông qua hoạt động giải trí có chủ đích, đơn cử là môn mày mò khoa học, cầnlên đề tài đơn cử, thân mật trẻ để trẻ nhận thức thuận tiện hơn. GV : Nguyễn Thị Thiên ThuNăm học năm ngoái – 2016T rường Mầm Non Đức LânGiáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3GV : Nguyễn Thị Thiên ThuNăm học năm ngoái – 2016T rường Mầm Non Đức LânGiáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3PHIẾU ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ “ NGHỀ NGHIỆP – SỰ KIỆN 20/11 ” 1 / Về tiềm năng của chủ đề : 1.1 / Các tiềm năng đã triển khai tốt : – Phát triển ngôn từ, tăng trưởng nhận thức, tăng trưởng tình cảm xã hội. 1.2 / Các tiềm năng đã đặt ra chưa triển khai được hoặc chưa tương thích, lído. – Phát triển thế chất, tăng trưởng thẫm mĩ. – Lí do : những động tác ném xa trẻ còn nhỏ chậm trễ nên chưa thực hiệnchưa tốt. – Trẻ chưa có năng lực phát minh sáng tạo nên chưa thực thi được loại sản phẩm đẹp. 1.3 / Những trẻ chưa đạt được những tiềm năng và lí do : * Mục tiêu 1 : Phát triển sức khỏe thể chất : – Như : Quân, Thiện, Thuận, Thắng. Kiệt. + Lí do : trẻ còn nhỏ tập trung chuyên sâu động tác chưa nhanh gọn, linh động. * Mục tiêu 2 : tăng trưởng nhận thức : – Như : Thiện, Thuận, Thắng, Tây. Kiệt. + Lí do : trẻ ít chú ý quan tâm nên nhận thức của trẻ còn hạn chế so với những bạn. * Phát triển ngôn từ 3 : – Như : Quân, Thiện, Thuận, Thắng, Dương + Lí do : trẻ nói chư rõ ràng. * Mục tiêu 4 : tăng trưởng thẫm mĩ : – Như : Quân, Thiện, Thuận, Thắng, Dương, Toàn, Hiếu. Tú + Lí do : trẻ chưa có ý thức tự giác, chưa có năng lực phát minh sáng tạo để làm ra sảnphẩm theo ý thích của mình * Mục tiêu 5 : Phát triển tình cảm xã hội. – Như : Quân, Thiện, Thuận, Thắng, Kiệt. + Lí do : trẻ còn ngần ngại chưa mạnh dạn tự tin trước bạn hữu, cô giáo2 / Về nội dung của chủ đề : 2.1 / Các nội dung đã triển khai tốt. – Nghề sản xuất – Nghề dịch vụ – Mùa đông – Ngày hội của cô giáo2. 2 / Các nội dung chưa thực thi được hoặc chưa tương thích với lí do. – Không có2. 3 / Các kĩ năng mà trên 30 % trẻ trong lớp chưa đạt được và lí do. GV : Nguyễn Thị Thiên ThuNăm học năm ngoái – 2016T rường Mầm Non Đức LânGiáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3-Kĩ năng hát đúng giọng, điệu tiết tấu của bài hát. – Kĩ năng tăng trưởng trí phát minh sáng tạo của trẻ. 3 / Về tổ chức triển khai những hoạt động giải trí của chủ đề : 3.1 / Hoạt động có chủ đích. – Các giờ học có chủ đích được trẻ tham gia tích cực, hứng thú và tỏ ra phùhợp với năng lực của trẻ + Hoạt động ngoài trời, văn học, thể dục, mày mò khoa học, làm quenvới toán. + Các giờ học có chủ đích mà nhiều trẻ tỏ ra không hứng thú, tích cựctham gia và lí do. – Tạo hình, Âm nhạc, thể dục + Lí do : trẻ chưa có kĩ năng phát minh sáng tạo, chưa tự tin. 3.2 / Về tổ chức triển khai chơi trong lớp : – Số lượng những góc chơi ( 5 góc ) + Góc phân vai + Góc kiến thiết xây dựng + Góc thẩm mỹ và nghệ thuật + Góc học tập + Góc vạn vật thiên nhiên. 3.3 / Về việc tổ chức triển khai chơi ngoài trời : – Số lượng những buổi chơi ngoài trời đã được tổ chức triển khai – Số lượng cháu tham gia rất đầy đủ, trẻ tích cực hứng thú. 4 / Những yếu tố khác cần quan tâm : 4.1 / Về sức khoẻ – Như : Quân, Thiện. Dương, Hiếu, Thắng. 4.2 / Những yếu tố trong việc sẵn sàng chuẩn bị phương tiện đi lại, học liệu, đồ chơi laođộng trực nhật và lao động tự ship hàng của trẻ. – Thường xuyên nhắt nhỡ trẻ vệ sinh thật sạch trước khi đến lớp – Lúc đón trẻ cô nhắt trẻ lao động trực nhật trong ngày. – Thường xuyên kiểm tra vật dụng học tập của trẻ vào đầu buổi học – Nhắc nhở trẻ thu dọn vật dụng, đồ chơi để vào nơi qui định. 5 / Một số chú ý quan tâm quan trọng để việc tiến hành chủ đề sau được tốt hơn : – Thông qua hoạt động giải trí có chủ đích, đơn cử là môn mày mò khoa học, cầnlên đề tài đơn cử, thân mật trẻ để trẻ nhận thức thuận tiện hơn. GV : Nguyễn Thị Thiên ThuNăm học năm ngoái – 2016T rường Mầm Non Đức LânGiáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3PHIẾU ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ “ ĐỘNG VẬT ” – “ NGÀY 22/12 ” 1 / Về tiềm năng của chủ đề : 1.1 / Các tiềm năng đã thực thi tốt : – Phát triển ngôn từ, tăng trưởng nhận thức, tăng trưởng tình cảm xã hội. 1.2 / Các tiềm năng đã đặt ra chưa triển khai được hoặc chưa tương thích, lído. – Phát triển thế chất, tăng trưởng thẫm mĩ. – Lí do : những động tác ném xa trẻ còn nhỏ chậm trễ nên chưa thựchiện chưa tốt. – Trẻ chưa có năng lực phát minh sáng tạo nên chưa thực thi được loại sản phẩm đẹp. 1.3 / Những trẻ chưa đạt được những tiềm năng và lí do : * Mục tiêu 1 : Phát triển sức khỏe thể chất : – Như : Quân, Thiện, Thuận, Thắng. Kiệt. + Lí do : trẻ còn nhỏ tập trung chuyên sâu động tác chưa nhanh gọn, linh động. * Mục tiêu 2 : tăng trưởng nhận thức : – Như : Thiện, Thuận, Thắng, Tây .. Kiệt. + Lí do : trẻ ít quan tâm nên nhận thức của trẻ còn hạn chế so với những bạn. * Phát triển ngôn từ 3 : – Như : Quân, Thiện, Thuận, Thắng, Dương + Lí do : trẻ nói chưa rõ ràng. * Mục tiêu 4 : tăng trưởng thẫm mĩ : – Như : Quân, Thiện, Thuận, Thắng, Dương, Toàn. Tú + Lí do : trẻ chưa có ý thức tự giác, chưa có năng lực phát minh sáng tạo để làm ra sảnphẩm theo ý thích của mình * Mục tiêu 5 : Phát triển tình cảm xã hội. – Như : Quân, Thiện, Thuận, Thắng, Kiệt. + Lí do : trẻ còn ngần ngại chưa mạnh dạn tự tin trước bè bạn, cô giáo2 / Về nội dung của chủ đề : 2.1 / Các nội dung đã thực thi tốt. – Động vật nuôi trong nhà – Động vật sống trong rừng – Động vật sốngdưới nước – Ngày xây dựng QĐNDVN2. 2 / Các nội dung chưa triển khai được hoặc chưa tương thích với lí do. – Không có2. 3 / Các kĩ năng mà trên 30 % trẻ trong lớp chưa đạt được và lí do. – Kĩ năng hát đúng giọng, điệu tiết tấu của bài hát. – Kĩ năng tăng trưởng trí phát minh sáng tạo của trẻ. 3 / Về tổ chức triển khai những hoạt động giải trí của chủ đề : 3.1 / Hoạt động có chủ đích. GV : Nguyễn Thị Thiên ThuNăm học năm ngoái – 2016T rường Mầm Non Đức LânGiáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3-Các giờ học có chủ đích được trẻ tham gia tích cực, hứng thú và tỏ ra phùhợp với năng lực của trẻ + Hoạt động ngồi trời, văn học, thể dục, tò mò khoa học, làm quenvới tốn. + Các giờ học có chủ đích mà nhiều trẻ tỏ ra khơng hứng thú, tích cựctham gia và lí do. – Tạo hình, Âm nhạc, thể dục + Lí do : trẻ chưa có kĩ năng phát minh sáng tạo, chưa tự tin. 3.2 / Về tổ chức triển khai chơi trong lớp : – Số lượng những góc chơi ( 5 góc ) + Góc phân vai + Góc thiết kế xây dựng + Góc thẩm mỹ và nghệ thuật + Góc học tập + Góc vạn vật thiên nhiên. 3.3 / Về việc tổ chức triển khai chơi ngồi trời : – Số lượng những buổi chơi ngồi trời đã được tổ chức-Số lượng cháu tham gia rất đầy đủ, trẻ tích cực hứng thú. 4 / Những yếu tố khác cần chú ý quan tâm : 4.1 / Về sức khoẻ – Như : Qn, Thiện. Dương, Hiếu, Bảo Yến4. 2 / Những yếu tố trong việc sẵn sàng chuẩn bị phương tiện đi lại, học liệu, đồ chơi laođộng trực nhật và lao động tự ship hàng của trẻ. – Thường xun nhắt nhỡ trẻ vệ sinh thật sạch trước khi đến lớp-Lúc đón trẻ cơ nhắt trẻ lao động trực nhật trong ngày. – Thường xun kiểm tra vật dụng học tập của trẻ vào đầu buổi học-Nhắt nhở trẻ thu dọn vật dụng, đồ chơi để vào nơi qui định5 / Một số quan tâm quan trọng để việc tiến hành chủ đề sau được tốt hơn : – Cô giáo liên tục rèn luyện nề nếp cho trẻ trong những hoạt độnghàng ngày, chú ý quan tâm những trẻ riêng biệt, luôn nhắc nhở động viên, giải thíchcho cháu để lần sau cháu triển khai tốt hơn. – Rèn luyện kỷ năng chơi, kỷ năng học cho trẻ – Thường xun dạy lồng ghép tích hợp, những nội dung : GDDD, ATGT, GDLG, GDBVMT. – Phối hợp với cha mẹ về cơng tác chăm nom tun truyền phòng chốngdịch tay chân miệng, sốt xuất huyết và một số ít bệnh vào mùa đơngGV : Nguyễn Thị Thiên ThuNăm học năm ngoái – 2016T rường Mầm Non Đức LânGiáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀCHỦ ĐỀ : “ THỰC VẬT-TẾT VÀ MÙA XUÂN ” 1 / Về tiềm năng của chủ đề : 1.1 / Các tiềm năng đã thực thi tốt : – Phát triển ngôn từ, tăng trưởng nhận thức, tăng trưởng tình cảm xã hội. 1.2 / Các tiềm năng đã đặt ra chưa triển khai được hoặc chưa tương thích, lído. – Phát triển thế chất, tăng trưởng thẫm mĩ. – Lí do : những động tác nhảy lò cò 3 m, trẻ còn nhỏ chậm rãi nên chưathực hiện chưa tốt. – Một số trẻ chưa có năng lực phát minh sáng tạo, nên chưa triển khai được sản phẩmđẹp. 1.3 / Những trẻ chưa đạt được những tiềm năng và lí do : * Mục tiêu 1 : Phát triển sức khỏe thể chất : – Như : Luân, bảo, thủy tiên, phương, hiếu + Lí do : trẻ còn nhỏ chưa tập trung chuyên sâu đến động tác, chưa nhanh gọn, linhhoạt. nên thực thi chưa tốt. * Mục tiêu 2 : tăng trưởng nhận thức : – phương, hiếu, h. sơn, Tới + Lí do : trẻ ít quan tâm, chưa đưa tay phát biểu nên nhận thức của trẻ còn hạnchế so với những bạn. * Phát triển ngôn từ 3 : – phương, luân. sơn, Tới + Lí do : Trẻ nói chư rõ ràng, chưa nói vừa đủ câu, * Mục tiêu4 : tăng trưởng thẫm mĩ : – Luân, hiếu, tới, khánh, H.sơn + Lí do : trẻ chưa có ý thức tự giác, chưa có năng lực phát minh sáng tạo để làm ra sảnphẩm theo ý thích của mình * Mục tiêu 5 : Phát triển tình cảm xã hội : Như : Phương, hiếu, tới + Lí do : trẻ còn ngần ngại chưa mạnh dạn tự tin trước bạn hữu, cô giáo2 / Về nội dung của chủ đề : 2.1 / Các nội dung đã thực thi tốt. – Mùa xuân của bé – Ngày tết vui tươi. 2.2 / Các nội dung chưa triển khai được hoặc chưa tương thích với lí do. – Không có2. 3 / Các kĩ năng mà trên 30 % trẻ trong lớp chưa đạt được và lí do. – Kĩ năng tạo hình, kỹ năng và kiến thức kể chuyện. – Kĩ năng tăng trưởng trí phát minh sáng tạo của trẻ. GV : Nguyễn Thị Thiên ThuNăm học năm ngoái – 2016T rường Mầm Non Đức LânGiáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3 * Lý do : Có 1 số ít cháu còn yếu nên chưa có kiến thức và kỹ năng vẽ, và kể chuyện, 3 / Về tổ chức triển khai những hoạt động giải trí của chủ đề : 3.1 / Hoạt động có chủ đích. – Các giờ học có chủ đích được trẻ tham gia tích cực, hứng thú và tỏ ra phùhợp với năng lực của trẻ + Hoạt động ngồi trời, văn học, thể dục, mày mò khoa học, làm quen vớitốn. + Các giờ học có chủ đích mà nhiều trẻ tỏ ra khơng hứng thú, tích cực thamgia và lí do. – Tạo hình, Âm nhạc, thể dục + Lí do : trẻ chưa có kĩ năng phát minh sáng tạo, chưa tự tin. 3.2 / Về tổ chức triển khai chơi trong lớp : – Số lượng những góc chơi ( 5 góc ) + Góc phân vai – Góc kiến thiết xây dựng – Góc thẩm mỹ và nghệ thuật – Góc học tập-Góc thiênnhiên. 3.3 / Về việc tổ chức triển khai chơi ngồi trời : – Cho cháu chơi những chổ bảo vệ an tồn, bảo vệ vệ sinh thật sạch. Cầnlồng ghếp GDLĐ như cho trẻ nhặc lá rụng ở sân trường. – Số lượng những buổi chơi ngồi trời đã được tổ chức triển khai. – Số lượng cháu tham gia khá đầy đủ, trẻ tích cực hứng thú. 4 / Những yếu tố khác cần chú ý quan tâm : 4.1 / Về sức khoẻ : ( ghi tên những trẻ nghỉ nhiều hoặc có yếu tố về nhà hàng vệ sinh ) – Quỳnh, Tú, hiếu, Tiên, Uyển nhi, hay bị ốm vì bị viêm họng. – Cơ thường xun nhắc nhở trẻ ln mặt ấm, mang tất vào mùa đơng. 4.2 / Những yếu tố trong việc sẵn sàng chuẩn bị phương tiện đi lại, học liệu, đồ chơi laođộng trực nhật và lao động tự Giao hàng của trẻ. – Thường xun nhắt nhở trẻ vệ sinh thật sạch trước khi đến lớp. – Lúc đón trẻ cơ nhắt trẻ lao động trực nhật trong ngày. – Thường xun kiểm tra vật dụng học tập của trẻ vào đầu buổi học. – Nhắt nhở trẻ thu dọn vật dụng, đồ chơi để vào nơi qui định. 5 / Một số quan tâm quan trọng để việc tiến hành chủ đề sau được tốt hơn : – Cô giáo tiếp tục rèn luyện nề nếp cho trẻ trong những hoạt độnghàng ngày, chú ý quan tâm những trẻ riêng biệt, luôn nhắc nhở động viên, giải thíchcho cháu để lần sau cháu triển khai tốt hơn. – Rèn luyện kỷ năng chơi, kỷ năng học cho trẻ – Thường xun dạy lồng ghép tích hợp, những nội dung : GDDD, ATGT, GDLG, GDBVMT. – Phối hợp với cha mẹ về cơng tác chăm nom tun truyền phòng chốngdịch tay chân miệng, sốt xuất huyết và 1 số ít bệnh vào mùa đơngGV : Nguyễn Thị Thiên ThuNăm học năm ngoái – 2016T rường Mầm Non Đức LânGiáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀCHỦ ĐỀ : “ GIAO THÔNG – NGÀY 8/3 ” 1 / Về tiềm năng của chủ đề : 1.1 / Các tiềm năng đã thực thi tốt : – Phát triển ngôn từ, tăng trưởng nhận thức, tăng trưởng tình cảm xã hội. 1.2 / Các tiềm năng đã đặt ra chưa thực thi được hoặc chưa tương thích, lído. – Phát triển thế chất, tăng trưởng thẫm mĩ. – Lí do : những động tác nhảy lò cò 3 m, trẻ còn nhỏ lừ đừ nên chưathực hiện chưa tốt. – Một số trẻ chưa có năng lực phát minh sáng tạo, nên chưa triển khai được sản phẩmđẹp. 1.3 / Những trẻ chưa đạt được những tiềm năng và lí do : * Mục tiêu 1 : Phát triển sức khỏe thể chất : – Như : Luân, bảo, thủy tiên, phương, hiếu + Lí do : trẻ còn nhỏ chưa tập trung chuyên sâu đến động tác, chưa nhanh gọn, linhhoạt. nên thực thi chưa tốt. * Mục tiêu 2 : tăng trưởng nhận thức : – phương, hiếu, h. sơn, Tới + Lí do : trẻ ít quan tâm, chưa đưa tay phát biểu nên nhận thức của trẻ còn hạnchế so với những bạn. * Phát triển ngôn từ 3 : – phương, luân. sơn, Tới + Lí do : Trẻ nói chư rõ ràng, chưa nói không thiếu câu, * Mục tiêu4 : tăng trưởng thẫm mĩ : – Luân, hiếu, tới, khánh, H.sơn + Lí do : trẻ chưa có ý thức tự giác, chưa có năng lực phát minh sáng tạo để làm ra sảnphẩm theo ý thích của mình * Mục tiêu 5 : Phát triển tình cảm xã hội : Như : Phương, hiếu, tới + Lí do : trẻ còn ngần ngại chưa mạnh dạn tự tin trước bè bạn, cô giáo2 / Về nội dung của chủ đề : 2.1 / Các nội dung đã triển khai tốt. – Mùa xuân của bé – Ngày tết vui tươi. 2.2 / Các nội dung chưa thực thi được hoặc chưa tương thích với lí do. – Không có2. 3 / Các kĩ năng mà trên 30 % trẻ trong lớp chưa đạt được và lí do. – Kĩ năng tạo hình, kỹ năng và kiến thức kể chuyện. GV : Nguyễn Thị Thiên ThuNăm học năm ngoái – 2016T rường Mầm Non Đức LânGiáo Án 4-5 Tuổi Nhỡ B3-Kĩ năng tăng trưởng trí phát minh sáng tạo của trẻ. * Lý do : Có một số ít cháu còn yếu nên chưa có kỹ năng và kiến thức vẽ, và kể chuyện, 3 / Về tổ chức triển khai những hoạt động giải trí của chủ đề : 3.1 / Hoạt động có chủ đích. – Các giờ học có chủ đích được trẻ tham gia tích cực, hứng thú và tỏ ra phùhợp với năng lực của trẻ + Hoạt động ngồi trời, văn học, thể dục, mày mò khoa học, làm quen vớitốn. + Các giờ học có chủ đích mà nhiều trẻ tỏ ra khơng hứng thú, tích cực thamgia và lí do. – Tạo hình, Âm nhạc, thể dục + Lí do : trẻ chưa có kĩ năng phát minh sáng tạo, chưa tự tin. 3.2 / Về tổ chức triển khai chơi trong lớp : – Số lượng những góc chơi ( 5 góc ) + Góc phân vai – Góc thiết kế xây dựng – Góc thẩm mỹ và nghệ thuật – Góc học tập-Góc thiênnhiên. 3.3 / Về việc tổ chức triển khai chơi ngồi trời : – Cho cháu chơi những chổ bảo vệ an tồn, bảo vệ vệ sinh thật sạch. Cầnlồng ghếp GDLĐ như cho trẻ nhặc lá rụng ở sân trường. – Số lượng những buổi chơi ngồi trời đã được tổ chức triển khai. – Số lượng cháu tham gia vừa đủ, trẻ tích cực hứng thú. 4 / Những yếu tố khác cần quan tâm : 4.1 / Về sức khoẻ : ( ghi tên những trẻ nghỉ nhiều hoặc có yếu tố về nhà hàng vệ sinh ) – Quỳnh, Tú, hiếu, Tiên, Uyển nhi, hay bị ốm vì bị viêm họng. – Cơ thường xun nhắc nhở trẻ ln mặt ấm, mang tất vào mùa đơng. 4.2 / Những yếu tố trong việc sẵn sàng chuẩn bị phương tiện đi lại, học liệu, đồ chơi laođộng trực nhật và lao động tự Giao hàng của trẻ. – Thường xun nhắt nhở trẻ vệ sinh thật sạch trước khi đến lớp. – Lúc đón trẻ cơ nhắt trẻ lao động trực nhật trong ngày. – Thường xun kiểm tra vật dụng học tập của trẻ vào đầu buổi học. – Nhắt nhở trẻ thu dọn vật dụng, đồ chơi để vào nơi qui định. 5 / Một số chú ý quan tâm quan trọng để việc tiến hành chủ đề sau được tốt hơn : – Cô giáo liên tục rèn luyện nề nếp cho trẻ trong những hoạt độnghàng ngày, chú ý quan tâm những trẻ riêng biệt, luôn nhắc nhở động viên, giải thíchcho cháu để lần sau cháu triển khai tốt hơn. – Rèn luyện kỷ năng chơi, kỷ năng học cho trẻ – Thường xun dạy lồng ghép tích hợp, những nội dung : GDDD, ATGT, GDLG, GDBVMT.GV : Nguyễn Thị Thiên ThuNăm học năm ngoái – năm nay