pussification of america là gì - Nghĩa của từ pussification of america

pussification of america có nghĩa là

Hư hỏng của trẻ em châu Mỹ bởi cha mẹ của chúng, biến những đứa trẻ thành pussies.

Thí dụ

Việc trao tặng huy chương cho tất cả những người tham gia bất kể chiến thắng hay thua cuộc là đóng góp cho Pussization of America.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết pussification of america là gì - Nghĩa của từ pussification of america