Chủ đề: C��ch

Có 5 bài viết

Đề bài - câu 4 trang 207 sgk hóa học 11 nâng cao
Đề bài - câu 4 trang 207 sgk hóa học 11 nâng cao

Hãy dùng phương pháp hóa học để phân biệt các chất trong mỗi nhóm sau Đề bài Hãy dùng phương pháp hóa học để phân ...

Đề bài - bài 4 trang 193 sgk vật lí 11 nâng cao
Đề bài - bài 4 trang 193 sgk vật lí 11 nâng cao

Một thanh dẫn diện tịnh tiến trong từ trường đều, cảm ứng từ bằng 0,4T. Vectơ vận tốc của thanh hợp với đường sức từ một góc 30°. Thanh dài 40cm. ...

Chiến dịch việt bắc thu - đông năm 1947
Chiến dịch việt bắc thu - đông năm 1947

* Kết quả:Ta giành thắng lợi lớn, tiêu diệt và tiêu hao nhiều sinh lực địch, căn cứ địa Việt Bẳc được giữ vững. Cơ quan đầu não của ta an toàn, bộ ...

Đề bài - bài 41 trang 124 sgk toán 7 tập 1
Đề bài - bài 41 trang 124 sgk toán 7 tập 1

Cho tam giác \(ABC\), các tia phân giác của các góc \(B\) và \(C\) cắt nhau ở \(I\). Vẽ \(ID\) \(\perp\) \(AB\) (\(D\in AB\)), \(IE\) \(\perp\) \(BC\) (\(E\in BC\) ), \(IF\bot AC\) ...

Đề bài - bài 1 trang 99 sgk toán 9 tập 1
Đề bài - bài 1 trang 99 sgk toán 9 tập 1

+) Sử dụng tính chất của hình chữ nhật: \(ABCD\) là hình chữ nhật, hai đường chéo cắt nhau tại \(O\) thì ta có \(OA=OB=OC=OD=\dfrac{AC}{2}=\dfrac{BD}{2}\). Đề bài ...