Chủ đề: Thu���c

Có 5 bài viết

Đề bài - bài 19 trang 49 sgk toán 9 tập 2
Đề bài - bài 19 trang 49 sgk toán 9 tập 2

\(\begin{array}{l}a{x^2} + bx + c = a\left( {{x^2} + \dfrac{b}{a}x} \right) + c\\ = a\left( {{x^2} + 2.\dfrac{b}{{2a}}.x + \dfrac{{{b^2}}}{{4{a^2}}}} \right) - \dfrac{{{b^2}}}{{4a}} + c\\ = a{\left( ...

Đề bài - bài 41 trang 124 sgk toán 7 tập 1
Đề bài - bài 41 trang 124 sgk toán 7 tập 1

Cho tam giác \(ABC\), các tia phân giác của các góc \(B\) và \(C\) cắt nhau ở \(I\). Vẽ \(ID\) \(\perp\) \(AB\) (\(D\in AB\)), \(IE\) \(\perp\) \(BC\) (\(E\in BC\) ), \(IF\bot AC\) ...

Đề bài - bài 1 trang 99 sgk toán 9 tập 1
Đề bài - bài 1 trang 99 sgk toán 9 tập 1

+) Sử dụng tính chất của hình chữ nhật: \(ABCD\) là hình chữ nhật, hai đường chéo cắt nhau tại \(O\) thì ta có \(OA=OB=OC=OD=\dfrac{AC}{2}=\dfrac{BD}{2}\). Đề bài ...

Bình giảng hai khơ thơ đầu bài sang thu của hữu thỉnh.
Bình giảng hai khơ thơ đầu bài sang thu của hữu thỉnh.

Đoạn thơ có cái hương vị ấm nồng của chớm thu ở một miền quê nhỏ. Tín hiệu đầu tiên để tác giả nhận ra là hương ổi phả trong gió. Mùi hương quê ...

Dàn ý - phân tích bài thơ câu cá mùa thu (thu điếu) của nguyễn khuyến.
Dàn ý - phân tích bài thơ câu cá mùa thu (thu điếu) của nguyễn khuyến.

=> Tất cả tạo nên một không gian xanh trong, dịu nhẹ, một chút sắc vàng của lá rụng trên cái nền xanh ấy khiến cảnh thu, hồn thu càng thêm phần sống ...