Thông báo bảo mật của email ở đâu

Thay đổi thông báo email

Bạn có thể bật để nhận thông báo trên điện thoại hoặc máy tính khi bạn nhận được email mới.

Bật hoặc tắt thông báo

Nếu bạn có nhiều tài khoản trong ứng dụng Gmail thì bạn cần thay đổi cài đặt này cho mỗi tài khoản.Bật thông báo

Theo mặc định, thông báo được bật cho bất kỳ thư nào trong nhãn Chính của bạn.

Đầu tiên hãy bật tính năng thông báo và chọn tùy chọn cài đặt

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail
Thông báo bảo mật của email ở đâu

.

 1. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn
Thông báo bảo mật của email ở đâu

.

 1. Nhấn vào Cài đặt.
 2. Chọn tài khoản.
 3. Nhấn vào mục Thông báo và chọn cấp độ thông báo.
 4. Nhấn vào mục Thông báo hộp thư đến. Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Android O trở lên, hãy nhấn vào mục Quản lý thông báo. Trong tài khoản của bạn, nút chuyển cần được đặt thành Bật.
 5. Chọn tùy chọn cài đặt thông báo, bao gồm âm thanh.

Lưu ý: Thiết bị Android của bạn cũng có tùy chọn cài đặt thông báo tách biệt với ứng dụng Gmail.

Thay đổi tùy chọn cài đặt thông báo cho các nhãn nhất định

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail
Thông báo bảo mật của email ở đâu

.

 1. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn
Thông báo bảo mật của email ở đâu

.

 1. Nhấn vào Cài đặt.
 2. Chọn tài khoản.
 3. Nhấn vào Quản lý nhãn.
 4. Nhấn vào một trong các nhãn của bạn, như là Quan trọng.
 5. Nhấn vào mục Đồng bộ hóa thư
Thông báo bảo mật của email ở đâu

30 ngày qua hoặc Tất cả. Nếu không đồng bộ thư thì bạn không thể bật thông báo cho nhãn đó.

 1. Chọn cài đặt thông báo cho nhãn đó. Lặp lại quy trình này cho bất kỳ nhãn nào bạn muốn nhận được thông báo.  Chỉ nhận thông báo về emailcó mức độ ưu tiên cao

Bạn có thể giới hạn thông báo chỉ trong phạm vi các email có mức độ ưu tiên cao.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail
Thông báo bảo mật của email ở đâu

.

 1. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn
Thông báo bảo mật của email ở đâu
Thông báo bảo mật của email ở đâu

Cài đặt

Thông báo bảo mật của email ở đâu

.

 1. Nhấn vào tài khoản của bạn.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thông báo
Thông báo bảo mật của email ở đâu

rồi chọn tùy chọn Chỉ email có mức độ ưu tiên cao.

Mẹo: Tùy chọn Email có mức độ ưu tiên cao sẽ ghi đè mọi chế độ cài đặt thông báo khác mà bạn đã thiết lập cho một số nhãn nhất định.Bật hoặc tắt âm thanh thông báo email

 1. Mở ứng dụng Gmail
Thông báo bảo mật của email ở đâu

.

 1. Ở trên cùng bên trái, nhấn vào biểu tượng Trình đơn
Thông báo bảo mật của email ở đâu
Thông báo bảo mật của email ở đâu

Cài đặt

Thông báo bảo mật của email ở đâu

.

 1. Chọn tài khoản bạn muốn thay đổi chế độ cài đặt.
 2. Trong phần "Thông báo", nhấn vào Âm thanh thông báo.
 3. Nhấn vào mụcEmail hoặc Cuộc trò chuyện và phòng.
 4. Trong cửa sổ mở ra, nhấn vào Chuyển đến phần Cài đặt.
 5. Nhấn vào Âm thanh hoặcNâng cao
Thông báo bảo mật của email ở đâu
Thông báo bảo mật của email ở đâu

Âm thanh.

 1. Trong phần "Âm thanh của tôi", hãy chọn một âm thanh.
 2. Để tắt Âm thanh thông báo, hãy chọn Không.Chỉ bật thông báo cho Meet

Tùy chọn này sẽ cho phép bạn bật thông báo để dễ dàng quay lại cuộc họp đang diễn ra, chẳng hạn như khi bạn đang sử dụng ứng dụng khác

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail
Thông báo bảo mật của email ở đâu

.

 1. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn
Thông báo bảo mật của email ở đâu

.

 1. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt
Thông báo bảo mật của email ở đâu

.

 1. Chọn tài khoản.
 2. Nhấn vào mục Quản lý thông báo.
 3. Bạn sẽ được đưa đến tùy chọn cài đặt hệ thống Gmail để bật thông báo cho Gmail.  Tắt thông báo
 4. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail
Thông báo bảo mật của email ở đâu

.

 1. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn
Thông báo bảo mật của email ở đâu

.

 1. Nhấn vào Cài đặt.
 2. Chọn tài khoản.
 3. Nhấn vào biểu tượng Thông báo
Thông báo bảo mật của email ở đâu

rồi chọn Không.

Tôi không nhận được bất kỳ thông báo nào

Nếu bạn không thấy thông báo của mình thì hãy làm theo các bước trên để bật thông báo. Nếu làm như vậy không có tác dụng, hãy thử các bước sau:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail
Thông báo bảo mật của email ở đâu

.

 1. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn
Thông báo bảo mật của email ở đâu

.

 1. Nhấn vào Cài đặt.
 2. Chọn tài khoản.
 3. Hãy đảm bảo là hộp cạnh "Đồng bộ hóa Gmail" được chọn.

Nếu bạn vẫn không nhận được thông báo, hãy tìm hiểu cách khắc phục lỗi đồng bộ hóa xảy ra với ứng dụng Gmail.                  Android Máy tínhiPhone và iPad   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Thông báo bảo mật của email ở đâu