Top 2 bảo hiểm cửa hàng Huyện Võ Nhai Thái Nguyên 2022

Bài viết đánh giá Top 2 bảo hiểm cửa hàng Huyện Võ Nhai Thái Nguyên 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Võ Nhai

27 đánh giá
Địa chỉ: 168 QL1B,Đình Cả,Võ Nhai,Thái Nguyên, Việt Nam
Liên lạc: 02083827291

Trong khi hầu hết diện tích tỉnh Thái Nguyên nằm trên lưu vực sông Cầu. Thị trấn Đình Cả nằm trên lưu vực sông Rong (hay sông Rang) thuộc lưu vực sông Thương. Thị trấn là nơi hợp lưu của suối Mỏ Gà chảy tới từ phía đông và một dòng suối khác từ phía tây. Đình Cả giáp với xã Phú Thương ở phía bắc và đông, giáp với xã Tràng Xá ở phía nam và xã Lâu Thượng ở phía tây.

Huyện lị Võ Nhai thời trước đặt ở xã Lâu Thượng, đến đời Đồng Khánh chuyển vào xã Chàng (Tràng) Xá. Ngày 25/10/1990, theo Quyết định số 454/TCCP của Ban Tổ chức Chính phủ Việt Nam, thị trấn Đình Cả được thành lập và trở thành huyện lị. Thị trấn Đình Cả gồm 5 xóm, 2 tổ dân phố: Cổ Rồng, Làng Lường, Bãi Lai, Tiền Phong, Hùng Sơn, Thái Long, Đình Cả.[2]

Pho thai long.bên phải từ cầu võng xuống 400m

Cơ quan hành chính nhà nước

Không có đánh già gì

Nhân viên rất nhiệt tình

Rất ok

Rất đẹp

Hang Huyện

2 đánh giá
Địa chỉ: M4F3+PQX, ĐT244,Tràng Xá,Võ Nhai,Thái Nguyên, Việt Nam

Chất lượng

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Top 2 bảo hiểm cửa hàng Huyện Võ Nhai Thái Nguyên 2022